4. Economische geschiedenis

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

communicatie

1281 DALLE, Dieudonné. Het ontstaan van het waterwegennet in Vlaanderen in de eerste helft der 17e eeuw (Gent-Brugge-Oostende). Gent, RUG (OLV - geschiedenis), 1943.

6006 MEULEMEESTER, Jean-Luc. ‘Van Brugge naar de zee, wel via Plassendale’. In: MEULEMEESTER, Jean-Luc (red.). Met zicht op zee. Tielt, Lannoo, 2000, pp. 36-43.

financiën

1282 N., E. ‘Dijkgeld voor de stad Oostende’ (1570). Biekorf, LXXIII, 1972, 3-4, pp. 114-116.

1283 SMISSAERT, Emile. ‘Tol, invoer- en uitvoerrechten geheven te Oostende 1672-1673’. De Plate, XII, 1983, p. 77.

7202 VAN ACKER, L. ‘Een contributierekening van Oostende (1595). Biekorf, CVII, 2007, 3, pp. 251-255.

haven

1284 ASAERT, Gustaaf. ‘La situation des ports aux Anciens Pays-Bas au XVe et XVIe siècles’. Les Amis du Vieux Dunkerque, VII, 1977, pp. 55-62.

1285 BAETENS, Roland. ‘De havenbeweging te Oostende (1635-1662)’. Annalen van de Federatie der kringen voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore van België, XLIIIe Congres, St-Niklaas, 1974, pp. 5-14.

1286 BAETENS, Roland. ‘Le mouvement portuaire à Ostende (1633-1672)’. Les Amis du Vieux Dunkerque, XI-XII, 1980, pp. 59-67.

1287 BOSMANS, N. ‘Sur un pamphlet concernant les travaux à effectuer au port d'Ostende, publié en 1660 à Bruxelles’. Archief- en Bibliotheekwezen in België, I, 1903, pp. 287-291.

1288 DEBROCK, Walter. ‘Havenstad Oostende’. De Plate, VIII, 1979, 12bis, pp. 8-12.

1289 DE SMET, Jos. ‘Tables du commerce et de la navigation du port de Bruges, 1675-1698, avec en annexe les tables de la navigation du port d' Ostende, 1640-1655’. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, XCIV, 1930, pp. 103-244. (ook uitgegeven als boek: Dison, Imprimerie Disonaise, 141 p.).

1290 Mingelmaren (Profitelycken middel om ... de zeehaven van Oostende te verbeteren)’. Rond den Heerd, II, 1891, pp. 334-336.

1291 SIVERY, G. ‘Les façades maritimes et les ports de la Flandre du XVe au XVIIe siècle’. Les Amis du Vieux Dunkerque, 1978, 8, pp. 3-13.

1292 SMISSAERT, Emile. ‘Waarom werd Oostende na het sluiten van de Schelde (1585) niet de eerste nationale haven in de 17e eeuw’. De Plate, VII, 1978, p. 109.

1293 VANDROEMME, Wilfried. De goederenomzet in de havens van Oostende (1640-1648, 1654-1655) en Nieuwpoort (1642-1645). Gent, RUG (OLV - geschiedenis), 1969.

1294 VERHAEGHE, Julien. ‘Quarantaine (van een schip te Oostende) in 1752’. De Plate, XXIII, 1994, p. 51.

1295 VERHAEGHE, Julien. ‘Schip tegen het Westerstaketsel ten jare 1692’. De Plate, XX, 1991, p. 62.

6506 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Het bouwen van de eerste sluizen te Slijkens’. Ter Cuere Jaarboek 2003, pp. 43-65. 

6507 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Over de perikelen rond het bouwen van de sluis te Plassendale en het graven van de vaart Plassendale-Oostende’. Ter Cuere Jaarboek 2002, pp. 43-68.

7203 D’HONDT, J. ‘Een weddenschap over het opengaan van het vernieuwde Sas van Slijkens, 1676’. Biekorf, CVII, 2007, 2, pp. 130-133.

8146 A.B. ‘Handel met Cadix vanuit Oostende’. Biekorf, 1996, 4, pp. 366-367.

8147 A.B. ‘Handel met Spanje vanuit Oostende’. Biekorf, 1996, 3, p. 287.

8148 A.B. ‘Schuttersoctrooien in de Spaanse Geheime Raad’. Biekorf, 1996, 1, p. 82.

8149 BAETENS, Roland. ‘Infrastructure d'un petit port de la mer du Nord: le cas d’Ostende sous l'Ancien Régime’. Revue de la Société dunkerquoise d'histoire et d'archéologie, XI, 1985, 19, pp. 39-50.

8150 BOTERBERGHE, Robert. ‘Konvooieringsschepen van de Spanjevaart vanuit Oostende tijdens de laatste decennia van de 17de eeuw’. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, CLI, 2014, 2, pp. 377-396.

8151 D’HONDT, Jan. ‘Een weddenschap over het opengaan van het vernieuwde sas van Slijkens, 1676’. Biekorf, 2007, 2, pp. 130-133.

8153 GRIFFATON, Marie-Laure. Sur les traces du commerce maritime en Mer du Nord du 16e au 18e. Dunkerque, Musée portuaire, 2011, 211 p.

8156 MAES, R. ‘De eeuwige strijd tegen het water: opeising van arbeiders in 1663’. Snellinghem, 2011, 1, pp. 1-10.

8158 SERRUYS, Michael W. ‘The Belgians: a bi-maritime people.  Belgian maritime identity and its representation in everyday life’. IN: TER BRUGGE, Jeroen, CREDLAND, Arthur and HAMRE, Harald. Maritime people. The 9th Norht Sea History Conference, 5-7 september 2008. Stavanger, Maritime Museum, 2011, pp. 117-138.

8159 SERRUYS, Michael W. ‘The Port and City of Ostend and the Process of State Consolidation in the Southern Netherlands in the Seventeenth and Eighteenth Centuries: A Geopolitical Approach’. International Journal of Maritime History, XIX, 2007, 2, pp. 319-347.

kaapvaart

1296 B., C. ‘Grafschrift van Jacob Besage te Oostende’. Biekorf, LXXI, 1970, 9-10, pp. 311-312.

1297 BAETENS, Roland. ‘Organisatie en resultaten van de Vlaamse kaapvaart in de 17e eeuw’. Mededelingen van de Marine Academie van België, XXI, 1969-1970, pp. 89-125.

1298 BAETENS, Roland. ‘Organisation et résultats de la course flamande au XVIIe siècle’. Revue des Amis du Vieux Dunkerque, XVI, 1983, pp. 47-48. (Spécial Histoire Maritime).

1299 BAETENS, Roland. ‘The organization and effects of Flemish privateering in the seventeenth century’. Acta Historiae Neerlandicae, IX, 1976, pp. 48-75.

1300 BROUCKXON, Edward. ‘Jacques Besage, een Oostends zeeman’. Het Visserijblad, XLVI, 1979, 25, p. 8.

1301 COOPMAN, Jan en DEBROCK, Walter. ‘Oostende kapers: Michiel Mansvelt; Michiel Carroen; Passchier de Moor; Matthieu De Moor; Joannes Lindersen; Anthone Lefebvre; François Carpentier’. Het Visserijblad, LVI, 1989, 1, pp. 34-36; 3, pp. 19-20; 4, pp. 24-25; 5, pp. 22-23; 6, p. 31; 8, pp. 34-35; 7, pp. 32-34; 9, pp. 30-31, 10, pp. 38-40; 11, pp. 41-43; 12, pp. 30-32.

1302 CUFFEZ, A. De Oostendse kaper Carel Jonckheere. Oostende, A. Cuffez, 1985, 259 p.

1303 DE BAVAY, G. ‘Guillaume De Brouwer et son livre de bord’. Annales de la Société d'Archéologie de Bruxelles, XX, 3-4, 1906, 17 p.

1304 DE BAVAY, G. Guillaume de Brouwer et son livre de bord. Lecture faite à la séance du 2 avril 1906 de la Société d'archéologie de Bruxelles. Bruxelles, Froment, 1906, 18 p.

1305 DEBROCK, Walter. ‘Comment Jean Bart, vaincu dans un combat naval, fut capturé par un corsaire ostendais’ Marine, LIV, 1954, pp. 3-4.

1306 DEBROCK, Walter. ‘De kaapvaart op de Belgische kust. Oorsprong en geschiedenis tot het XII jarig bestand (1609)’. Mededelingen van de Marine Academie van België, IX, 1955, pp. 241-266.

1307 DEBROCK, Walter. De Oostendse kapers. Oostende, s.n., 1994, 160 p.

1308 DEBROCK, Walter. De Oostendse kapers. S.l., De lachende visch, 1994, 159 p.

1309 DEBROCK, Walter. ‘Een mutualiteitskas van de Oostendse reders ter kaapvaart. 1657-1716’. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, XCVII, 1960, pp. 74-103.

1310 DEBROCK, Walter. ‘Het Vlaamse kapersschip der 17de eeuw: de snauw’. Mededelingen van de Marine Academie van België, XI, 1958-1959, pp. 17-33.

1311 DEBROCK, Walter. ‘Jacob Besage, “volhertigh in den Strijdt, is y seer kloek gebleven ...”’. Neptunus, III, 1956, 6, pp. 44-66.

1312 DEBROCK, Walter. ‘Jan Jacobsen. Een held uit de vroegste tijden onzer zeemacht’ Neptunus, III, 1955, 5, pp. 44-66.

1313 DEBROCK, Walter. ‘Le navire corsaire flamand du XVIIe siècle: le senau’. Revue de la Société Dunkerquoise d’ Histoire et d’Archéologie, XIX, 1985, pp. 29-38.

1314 DEBROCK, Walter. ‘Oostende een speelbal?’. Het Visserijblad, LIX, 1992, 12, pp. 22-23.

1315 DEBROCK, Walter. ‘Oproer en desertie op de Oostendse kaapvaarders (1690-1710)’. Neptunus, I, 1955, pp. 15-17.

1316 DEBROCK, Walter. ‘Zeelui, zeerovers en de heilige Drievuldigheid’. Het Visserijblad, LII, 1985, 48, pp. 53-55.

1317 DE BROUWER, Yves. ‘Les de Brouwer. Deux siècles de capitaines et de corsaires ostendais’. Neptunus, XV, 1967, 5, pp. 48-64.

1318 DE BROUWER, Yves. ‘Capitaines et corsaires ostendais, ou l’histoire d’une famille de marins’. Recueil de l’office généalogique et héraldique de Belgique, 1960, pp. 75-88.

1319 DE DECKER, J.-M. ‘Souvenirs d'un corsaire Ostendais’. Neptunus, XXXVIII, 1995, 1, pp. 5-11.

1320 ‘De loopbaan van de Oostendse kapitein Pasquier de Moor, de tegenstrever van de Duinkerkse admiraal’. Wandelaer et sur l’Eau, februari 1953, 299, pp. 44-46.

1321 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Jaak Besage versus Piet Heyn’. De Plate, XIV, 1985, p. 73.

1322 J. D. ‘Rijm op de vrijbuiters van Oostende, 1589’. Biekorf, LXX, 1970, pp. 245-246.

1323 LANOYE, Robert. Zeeschuimers, onze kapers van toen. (vertaling door H.K. Cornelis, illustraties van F. Ringel). Brugge, Roya, 1944, 136 p.

1324 MAGOSSE, Reinoud. Al die willen te kap’ren varen: de Oostendse kaapvaart tijdens de Spaanse Successieoorlog (1702-1713). Brussel, VUB (OLV – Geschiedenis), 1998.

1325 MERTENS, J. ‘Kaperbrief, 1690’. In: Doorheen de nationale geschiedenis, I, pp. 208-210.

1326 N., E. ‘Kapers verkwisten hun fortuin’. Biekorf, LXI, 1960, 7, p. 253.

1327 SEBRECHTS, M.L. ‘De Oostendse kaper Michiel Mansvelt en zijn familie’. Ostendiana, III, 1978, pp. 17-40.

1328 SMISSAERT, Emile. ‘Omtrent Piet Heyn… ’. De Plate, X, 1981, p. 21.

1329 VIAENE, Antoon. ‘Rijm op de vrijbuiters van Oostende. 1589’. Biekorf, LXXI, 1970, 7-8, pp. 245-246.

1330 VERHAEGHE, Julien. ‘Enkele Oostendse kapers en hun buit (1684-1718)’. De Plate, XXI, 1992, pp. 166-179.

1331 VIAENE, Antoon. ‘Oostendenaars en Slusenaers. Benamingen uit de Vrijbuiterstrijd 1580-1600’. Biekorf, LX, 1959, 12, pp. 401-406.

1332 W.L. ‘In de Oostendse portrettengalerij: de familie Van Maestricht’. Het Kustblad, XI, 1954, 51, p. 6; 52, p. 10; XII, 1955, 1, p. 6; 2, p. ?, 6, 3, p. 4.

1333 W.L. ‘Oostendse zeemannen in het verleden: Jacob Besage’. Het Kustblad, XI, 1954, 32, p. 10; 33, p. 6; 34, p. 4; 35, p. 6; 36, p. 6.

6505 OHLMEYER, Jane H. ‘Irish privateers during the Civil War, 1642-50’. Mariner's Mirror, LXXVI, 1990, 2, pp. 119-133.

7204 BEAUPREZ, Thomas. De Oostendse kaapvaart tijdens de Negenjarige Oorlog (1688-1697): een overzicht van de werking, het scheepsbestand, de betrokken personen en de opbrengsten. Gent, Universiteit Gent, 2008, 80 p.

7205 LIENART, Jean-Claude. Corsaires de Flandre’. Neptunus, LIII, 2010, pp. 91-104; LIV, 2011, pp. 16-20.

8152 E.N. ‘Kapers verkwisten hun fortuin, 1584’. Biekorf, 1960, 7, p. 253.

8155 LIENART, Jean-Claude. ‘Corsaires de Flandre: afl. 3’. Neptunus, LV, 2012, 302, pp. 5-11.

molens

1334 BILLIET, Germain. ‘Omtrent de Albertusmolen in Mariakerke’. De Plate, XXIV, 1995, pp. 10-16.

overzeese expansie

1335 ARICKX, Valère. ‘Jan van Hille en zijn verblijf in Batavia (1655-1662). Zuidnederlanders in de Noordnederlandse expansie tijdens de 17e eeuw’. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, CI, 1964, pp. 148-194.

1336 EVERAERT, John. ‘Le commerce colonial de la nation flamande à Cadiz sous Charles II (1665-1700)’. Anuario de Estudios Americanos (Sevilla), XXVIII, 1971, pp. 139-151.

1337 EVERAERT, John. De internationale en koloniale handel der Vlaamse firma's te Cadiz 1670-1700. Brugge, 1973 (RUG, Werken uitgegeven door de Faculteit van de Letteren en Wijsbegeert, 154).

6504 CARLSON, Sven H. Trade and Dependency: Studies in the Expansion of Europe. Uppsala, University. of Uppsala Press, 1984. 188 pp.

8154 HAUDRÈRE, Philippe, ESTIENNE, René et LE BOUËDEC, Gérard. Les flottes des Compagnies des Indes: 1600-1857. Vincennes, Service historique de la Marine, 1996, 346 p.

8157 PERMANYER UGARTEMENDIA, Ander. La Participación española en la economía del opio en Asia Oriental tras el fin del Galeón. Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 2013, 664 p.

visserij

1338 DEGRYSE, Roger. ‘De gemeenschappelijke grote visserij van de Nederlanden in de XVIe eeuw’. Bijdrage tot de Geschiedenis der Nederlanden, VII, 1953, pp. 32-54.

1339 DEGRYSE, Roger. ‘De konvooieering van de Vlaamsche vissersvloot in de 15de en de 16de eeuw’. Bijdragen tot de Geschiedenis der Nederlanden, II, 1948, pp. 1-24. 

1340 DEGRYSE, Roger. ‘De Oostendse zeevisserij in de 15e eeuw’. Neptunus, LVII, 1957, 1, pp. 3-9. 

1341 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Een visvoerder uit Oostende in 1506’. De Plate, 1987, p. 95.

6005 LANSZWEERT, Willem. ‘De Vlaamse visserij na de Middeleeuwen’. In: MEULEMEESTER, Jean-Luc (red.). Met zicht op zee. Tielt, Lannoo, 2000, pp. 31-35.