5. Sociale leven

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

algemeen

1342 DEBROCK, Walter. ‘Toen Duinkerke nog Vlaams was. Mensen van Oostende en Duinkerke in oorlog en vrede’. Neptunus, XXVII, 1979-1980, 6, pp. 14-20.

1343 DEBROCK, Walter. ‘Gens d’Ostende et de Dunkerque en temps de guerre et en temps de paix’. Revue des Amis du Vieux Dunkerque, XVI, 1983, pp. 115-132. (Spécial Histoire Maritime).

1344 MERTENS, J. ‘Het haardgeld te Oostende in 1533, haar inwoners en hun sociale stratificatie’. Ostendiana, II, 1975, pp. 39-57.

8162 VISSER, I. e.a. Stedenbouw. De vroegmoderne stad in de Nederlanden. Heerlen, Open Universiteit, 2011.

beroepen

6508 DE BACKER, Christian M.E. ‘Farmaciebeoefening te Oostende tussen 1634 en 1788, samen met enkele gegevens uit de 19de eeuw over apothekers in deze Belgische badstad’. Farmacie Leuven Info, XXVIII, december 2005, 3, pp. 74 – 88.

criminaliteit

1345 DUCLOS, Adolphe. ‘Oostendsch allegaartje. Diefte in 1682’. Archief van Rond den Heerd, II, 1874, pp. 25-26.

1346 VANDEWALLE, Paul. ‘Wetsovertreding en misdadigheid te Oostende 1477-1495’. Ostendiana, I, 1972, pp. 55-62.

1347 VERSTRAETE, Daniël. ‘Kindermoord in 1687’. De Plate, XVIII, 1989, pp. 132, 203.

7206 PICEU, Tim. Over vrybuters en quaetdoenders: terreur op het Vlaamse platteland (eind 16de eeuw). Leuven, Davidsfonds, 2008, 293 p.

demografie

1348 VERSTRAETE, Daniël. ‘Het sterfhuis van Pieter Wilzoet’. De Plate, XVI, 1987, p. 57.

gilden en ambachten

1349 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Uit de “Regyster van de wettelijke geslooten rekeningen raekende de gylde van Ste Nicolaes thydens de jaere 1670 tot 1749’. De Plate, XIX, 1990, p. 4.

1350 FARASYN, Daniël. ‘De Sint-Jorisgilde te Oostende’. De Plate, X, 1981, pp. 22, 131.

6509 DE BAETS, P. ‘Een zeldzaam Oostends drukwerk: de statuten van de vrije schippers te Oostende’. Biekorf, CVI, 2006, 3, pp. 222-225. 

sociale groepen

1351 D., A. ‘Peter Denys, meestersmid te Oostende 1576-1577’. Biekorf, LXXXI, 1981, 3, pp. 286.

1352 DE BAERE, Werner. ‘Oostendse slaven vrijgekocht in 1670 en 1675’. De Plate, XXI, 1992, pp. 283-284.

1353 DEBROCK, Walter. ‘De zee en de meermin’. Het Visserijblad, IL, 1982, 49, pp. 135-137; L, 1983, 2, pp. 15-16.

1354 DECLERCQ, P. ‘Vrijkoping van Vlamingen uit Barbarije. 1642-1678’. Biekorf, LVII, 1956, 5, pp. 143-148.

1355 MARKHAM, Clements-R. The fighting Veres: lives of Francis Vere and of Horace Vere. London, Sampson Low, Marston, Searle & Rivington, 1938, XI, 508 p.

1356 VIAENE, Antoon. ‘Een pachtkontrakt in zestiendeeuwsche frontstreek’. Biekorf, XXXIII, 1927, 12, pp. 358-360.

6510 O’CONNOR, Thomas and LYONS, Mary Ann. Irish Communities in early-modern Europe. Dublin, Portland – Four Courts Press, 2006.

8160 HAZARD, Benjamin.  'New Troy: The Irish at Oostende in the first half of the seventeenth century’. In: Ó MACHÁIN, Padraig.  The Book of the O'Connor Don. Essays on an Irish Manuscript, Dublin, School of Celtic Studies, 2010, pp. 166-190.

8161 PARMENTIER, Jan. ‘A touch of Ireland: Migrants and migrations in and to Ostend, Bruges and Dunkirk in the seventeenth and eighteenth centuries’. International Journal of maritime history, XXVII, 2015, 4, pp. 662-679.

stadsontwikkeling

1357 COOPMAN, Jan. ‘Oostendse huisnamen’ (1676-1705). Ostendiana, II, 1975, pp. 59-68.

1358 COOPMAN, Jan. ‘Sint-Catharina-West’. De Plate, XVII, 1988, p. 267.

1359 DREESEN, Jan-Baptist. ‘De oudste fortificaties van Oostende’. De Plate, XXVI, 1997, 2, pp. 43-44.

1360 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Meer over het ontstaan van de Sinte-Catharina Parochie’. De Plate, XVI, 1987, p. 277.

1361 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Situering van enkele gebouwen en straten in 16e eeuwse Oostende’. De Plate, XVIII, 1989, p. 230.

1362 FARASYN, Daniël. ‘“Fiat lux...”. Is de eerste straatverlichting te Oostende wel in 1679 aangebracht?’. De Plate, IX, 1980, pp. 87-89.

1363 FARASYN, Daniël. ‘Oostende reeds een kuuroord op het einde van het 1ste kwart van de 17de eeuw’. De Plate, XV, 1986, p. 260.

volksgezondheid

1364 HOSTYN, Norbert. ‘Een gevaarlijke en zeer besmettelijke ziekte...anno 1665’. De Plate, XIV, 1985, p. 44. 6.