6. Landschap

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

1365 AMERYCKX, J. ‘De ontstaansgeschiedenis van de polders. N° 6: De overstromingen in de streek van Oostende in de 17e en 18e eeuw’. Biekorf, LX, 1959, 11 b, pp. 377-400. 

1366 AMERYCKX, J. ‘De polders van Oostende’. Biekorf, LVIII, 1957, 2, pp. 38-42; 79-84, 112-116. 

1367 AMERYCKX, J. ‘La genèse des polders maritimes belges’. La Géographie - De Aardrijkskunde, XIII, 1961, 1, pp. 5-18.

1368 AMERYCKX, J. ‘De historische polders van Oostende’. Natuurwetenschappelijk Tijdschrift, XXXI, 49, pp. 142-150.
1369 ANDRIES, J. Recherches historiques sur les voies d'écoulement des eaux des Flandres à l'occasion du projet de loi relatif à la Mer du Nord, avec 1 carte. Bruges, Felix De Pachtere, 1838, 103 p.

1370 BRAET, M. ‘De historische polders van Oostende’. Gidsenblad Lange Nelle, I, 1989, 1, pp. 2-6.

1371 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Chronologie van de vloeiing in het jaar 1584’. De Plate, XVII, 1988, p. 247.

1372 VANALDERWEIRELDT, Edouard. ‘De verdediging van dijken, duinen en strandhoofden in vroegere tijden tussen Oostende, Bredene en Wenduine’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1967, 6 p.

1373 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Over de sluis van ‘s Heer Woutermansambacht bij het Fort Albertus (maart 1602)’. De Plate, XXIII, 1994, pp. 120-121.

1374 VANDAMME, Gerard. ‘De historische polders van Oostende: chronologisch overzicht (1584-1810)’. De Plate, XXII, 1993, pp. 131-139.

1375 VANDAMME, Gerard. ‘Wanneer werd een sluis gebouwd op de Sinte-Catharinakreek’. De Plate, XXI, 1992, pp. 59-60. (met commentaar door Guido WALTERS, De Plate, XXI, 1992, p. 150).

6007 VANDAMME, Ludo. ‘Het Vlaamse Kustgebied tussen Middeleeuwen en Nieuwste Tijd (16e – 18e eeuw)’. In: MEULEMEESTER, Jean-Luc (red.). Met zicht op zee. Tielt, Lannoo, 2000, pp. 24-27.