7. Godsdienstig leven

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

1376 BROECKAERT, J. ‘Jacques Hoys, fondateur du convent des Conceptionnistes et de l'école des pauvres à Ostende. (17e siècle)’. Précis historiques, XXVI, 1877, pp. 35-48. 

1377 DEBROCK, Walter. ‘Vissersdevotie op de Vlaamse kust’. Gedenkboek 250 jaar Visserskapel, Bredene, Komitee Visserskapel, 1986, s.p. 

1378 ‘De Capucijnen te Oostende: 1615’. Fragmenta, I, 1887, pp. 103-104.

1379 DE SMET, Jos. ‘Kerkelijke gebruiken en toestanden in het Brugse Vrije 1500-1780’. Biekorf, LXI, 1960, 6 A, pp. 169-175.

1380 DREESEN, Jan-Baptist. ‘De eerste kerk van Oostende (probleemstelling i.v.m. precieze stichtingsdatum)’. De Plate, XXI, 1992, pp. 140-145.

1381 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Sinte-Catharine-West’. De Plate, XVII, 1988, pp. 159, 188.

1382 DUCLOS, Adolphe. ‘De vijf engelsche Jufvrouwen 1707 (Oostende)’. Rond den Heerd. Archievenblad Brugge, II, 1874, pp. 5-6.

1383 DUCLOS, Adolphe. ‘Het beeld van O.L.V. van Scherpenheuvel te Oostende’. Archief van Rond den Heerd, I, 1873, pp. 51-56.

1384 HAMBYE, E. L'aumônerie de la flotte de Flandre au XVIIe siècle. Leuven-Namen, 1967 (Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de Namur, 39).

1385 MEGANCK, K. ‘Vergieten der drij klokken te Oostende, 1687’. Rond den Heerd. Archievenblad Brugge, II, pp. 80-81.

1386 ‘Oostende’. Fragmenta, IV, januari 1890, 1-2, pp. 13. (schilderen uurwerkwijzer, oude kerk, 1519)

1387 ‘Oostende, 1609. De Grauwe Zusters verjaagd uit Sluis worden aangenomen binnen Oostende’. Fragmenta, I, 1887, pp. 259-260.

1388 ‘Oostende, 1676. Copie octroy van de Majt. tot fonderen binnen deser stede eener clooster van de Conceptionisten van daten 17 Maerte 1676’. Fragmenta. Maandschrift voor de geschiedenis van steden en dorpen in Vlaanderen, (Tielt), II, pp. 152-156.

1389 ‘Oostende: werk in de kerk in 1549’. Fragmenta. Maandschrift voor de geschiedenis van steden en dorpen in Vlaanderen, (Tielt), II, p. 13.

1390 ‘Oostendsch allegaartje. De kerk na het beleg van 1600’. Archievenboek van Rond den Heerd, II, s.d., pp. 55-57.

1391 SAILLY, T. ‘Dévouement d’aumoniers militaires. 1600’. Précis historiques, 1866, pp. 337-344.

1392 SAMYN, J. ‘De historie van het kapelleken van het Heilig Sacrament, oorsprong van de naam Kapellestraat’. Rond den Heerd, XV, 1880, pp. 241-251, 259-261.

1393 VAN HYFTE, Ivan. ‘De Brugse humanist Lernutius raakt in Oostende betrokken bij de godsdienstige beroerten (1587)’. De Plate, XXVI, 1997, 4, pp. 108-109.

1394 WEALE, James. ‘Tombe plate en pierre de Victor Wilzoete et Perynne Fockedeys, sa femme, dans l'église de N.D. à Zandvoorde (Ostende)’. Messager des Sciences historiques, 1863, pp. 56-58.

6008 BORGOO, Kurt. ‘De Engelse kerk’. Open Monumentendag, 1999, pp. 41-45.

6009 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘De Kapucijnen en de Kapucijnenkerk in Oostende’. Open Monumentendag, 1999, pp. 37-40.

8163 DARAS, Hervé. ‘Cervantes (+ 1616) en de trinitariërs in West-Vlaanderen’. Biekorf, 2016, 4, pp. 441-464.

8164 GELDHOF, Jozef. ‘Calvinisme in het Brugse Vrije: 1578-1584’. Biekorf, 1981, 3, pp. 220-239; 1982, 1, pp. 46-70.

8165 Kapucijnen in Oostende 1615-1797: 400 jaar later: tentoonstelling. Oostende, Stadsmuseum Oostende, 2015.

8166 STEEGHERS, Wilfried. ‘Overleden begijntjes van het Klein Begijnhof OLV Ter Hooie in Gent, afkomstig uit Oostende 1673-1796’. ’t VVF streepje, 1986, 1.

8167 V.S., A. ‘Oostende voor den tijd der geuzen’. Rond den Heerd, 1876, 32, pp. 255-256.

8168 V.S., Aug. ‘Oostende overvallen door de geuzen in 1572’. Rond den Heerd, 1876, 21, pp. 174-175.

8169 VAN ACKER, Lucien. ‘De confrerieën van de Trinitariërs in West-Vlaanderen’. Biekorf, 1974, 7-10, pp. 335-337.

8170 VAN ACKER, Lucien. ‘Votiefschilderij uit de hoofdkerk van Oostende, 1633’. Biekorf, 1980, 1-2, p. 71.