8. Kunsten

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

1395 ASPESLAGH, Jenny. Sagenboek van het Oude Kamerlingsambacht, uitgebreid tot Oostende en Nieuwpoort. Leuven, KULeuven (OLV – germaanse filologie), 1958, 270 p. 

1396 KLAUSING, Jef. ‘Het eerste gedrukte boek te Oostende’. De Plate, V, 1976, 3, p. 8; 9, p. 5; 11, p. 8.

7207 Jeugd en Muziek Oostende stelt voor: ‘Muziek en liederen uit de 16e eeuw’ en ‘Geuzenliederen’. Oostende, Stedelijk Muziekconservatorium, 2004, 35 p. (o.a. Beleg van Oostende).

8171 MAHIEU, Erwin. ‘Gravures uit Guicciardini en Meisner in verband met Oostende’. Roepsteen, 2004, 190, p. 7.

8172 THOMAS, Werner. ‘El sitio de Ostende y su representación en el arte’. In : La imagen de la guerra en el arte de los antiguos Países Bajos. II, Entre la ficción y la realidad: memoria histórica, propaganda y consumo, 2006, pp. 213-246.

8173 VERBANCK, Richard. ‘Het eerste gedrukte boek te Oostende’. Roepsteen, 1975, 29, p. 2.