2. Instellingen en politiek

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

1104 ‘Dagwijzer (i.v.m. 500e verjaardag dat Oostende door Margaretha van Constantinopel tot stad werd verheven)’. Rond den Heerd, II, 1867, 30, pp. 234-235. 

1105 DEGRYSE, Roger. ‘Uit de geschiedenis van onze zeemacht. De oorsprong van de admiraliteit van Vlaanderen onder Lodewijk van Male’. Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden, XIV, 1959-1960, pp. 177-196. 

1106 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Wanneer werd Oostende stad (1265?)’. De Plate, XXII, 1993, pp. 84-89.

1107 MERTENS, J. ‘Het ‘oude’ Oostende en de rente op de ‘Hofsteden’ toebehorende aan de Graaf’. Ostendiana, V, 1986, pp. 35-44.

1108 TOURNEUR, Victor. Le monnayage de l'atelier d'Ostende sous Marguerite de Constantinople et Guy de Dampierre. Bruxelles, Goemaere, 1909, 12 p.

1109 VIAENE, Antoon. ‘Wapentransport gestrand voor Oostende, 1377’. Biekorf, LXXIII, 1972, 11-12, p. 328.

7191 SOENS, Tim. ‘Dijkenbouwers of rustverstoorders? De Vlaamse graven en de strijd tegen het water in de laatmiddeleeuwse Vlaamse kustvlakte (veertiende – zestiende eeuw)’. Bijdragen en Mededelingen voor de Geschiedenis der Nederlanden, CXXII, 2007, 3, pp. 321-356.

8110 DEWULF, Lionel. ‘2017: Een bijzonder herdenkingsjaar voor de stad Oostende: 750 jaar stadsrechten’. De Plate, XLV, 2016, 6, pp. 111-112.