1. Algemeen

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

1096 CORVELEIJN, Walter. ‘Het verdwenen Walraversijde’. Noordzeemagazine, III, april-mei-juni 1985, 2, pp. 26-28. 

1097 DE SMET, Jos.‘Het oude Oostende. Anno 1469’. Biekorf, XXXXII, 1936, 10, pp. 238-241. 

1098 LANSENS, P. Alouden staet van Vlaenderen voor- en gedurende het leenroerig bestier, gevolgd door eene beknopte etymologische en geschiedkundige beschrijving der steden, en van een groot deel der parochien, gelegen in het oud Graefschap van dien naem. Brugge, C. De Moor, 1841, 506 p.

1099 PIETERS, Marnix. ‘Raversijde, een verdwenen middeleeuws vissersdorp’. Graningate, XII, 1992-1993, pp. 141-147.

1100 PIETERS, Marnix; ERVYNCK, Anton; VAN NEER, Wim en VERHAEGHE, Frans. ‘Raversijde: een 15de eeuwse kuil, een lens met platvisresten en de betekenis voor de studie van de site en haar bewoners’. Archeologie in Vlaanderen, IV, 1994, pp. 253-277.

1101 PIETERS, Marnix. ‘Walraversijde, een verdwenen middeleeuws vissersdorp nabij Oostende’. Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, XXXIV, 1996, 3, pp. 34-35.

1102 PIETERS, Marnix; DEWILDE, Marc; IMPENS, Yves en TRATSAERT, Barbara. ‘Zes eeuwen bewoningsgeschiedenis op het Mijnplein te Oostende (prov. West-Vlaanderen) interimverslag’. Archeologie in Vlaanderen, IV, 1994, pp. 187-203.

1103 TYS, Dries. ‘De relatie landschap-bewoning: de ontwikkeling van het middeleeuwse kustdorp Wal-Raversyde’. Graningate, 71, 1998, pp. 1-23.

5986 KIGHTLEY, Charles; PIETERS, Marnix; TYS, Dries en ERVYNCK, Anton. Walraversijde 1465. De bloeiperiode van een vissersdorp aan de zuidelijke Noordzeekust. Oostende, Provincie West-Vlaanderen, 2000.

6439 SMISSAERT, Tijl. “De opbouw van het nieuwe Oostende”. Oostende, 1397-1489. Gent, UGent – licentiaatsvehandeling geschiedenis, 2006.

7190 BROIDIOI, Daphne. Middeleeuwse stadsontwikkeling in Oostende. Gent, Universiteit Gent (Dep. Geschiedenis), 2010.

8106 BOUDRY, Jasper. De kustverdediging in Bourgondisch Vlaanderen. Met de nadruk op Nieuwpoort, Oostende en Blankenberge in de 15e eeuw. Gent, UGent, Masterproef Geschiedenis, 2016.

8107 DE ROSE, Isabelle. Analyse médiationnelle et communicationnelle des symboles identitaires des villes du Nord de la France: les beffrois communaux. Tours, Ecole doctorale Science de l’Homme et de la Société, 2009.

8108 DE SMET, Jos. ‘Het oude Oostende, anno 1469’. Biekorf, 1936, 10, pp. 238-241.

8109 VERMAUT, Claudia. ‘Oostende vóór 1403’. Archiefbrief Oostende, I, 2005, 2, pp. 6–7.