4. Sociale geschiedenis

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

ambachtswezen

1128 VIAENE, Antoon. ‘Het begrip “Huercnape” in de visserij’. Biekorf, LXXII, 1971, 11-12, p. 388.

bewoning

1129 PIETERS, Marnix en DE BUYSER, Frans. ‘Laat-middeleeuwse landelijke bewoning achter de Gravejansdijk te Raversijde (stad Oostende, provincie West-Vlaanderen). Interimverslag 1993’. Archeologie in Vlaanderen, III, 1993, pp. 281-298.

1130 PIETERS, Marnix. ‘Laat-middeleeuwse landelijke bewoning te Raversijde/Oostende (West-Vlaanderen)’. Archaeologia Medievalis, XVII, 1994, pp. 78-79.

7192 DEBOOSERE Maarten. Vechten tegen en leven van de zee. De vroegstedelijke ontwikkeling van Oostende (tot ca. 1400). Leuven, KULeuven (faculteit Letteren), 2011.

demografie

1131 CLAEREBOUT, Honoré. Origines de la population de la Flandre maritime. Lille, Emile Raoust, 1948², 157 p.