5. Godsdienstig leven

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

1132 CLAES, Pierre. ‘De kluizenares van de Sint-Pieterstoren in Oostende’. Gidsenblad Lange Nelle, II, 1990, 4, pp. 61-62. 

1133 ‘De kerk van Oostende, 14 Juni 1434’. Fragmenta. Maandschrift voor de geschiedenis van steden en dorpen in Vlaanderen, I, pp. 85-87. 

1134 ‘Priesterlijke benoemingen: 1461, 1462, 1467’. Fragmenta. Maandschrift voor de geschiedenis van steden en dorpen in Vlaanderen, (Tielt) I, pp. 8, 81; II, p. 49.; ‘idem: 1462, 1466, 1468’, I, p. 113; II, pp. 4, 82, 146; ‘idem: 1463, 1466’, I, pp. 129, 274; ‘idem (priester O.L.V.-te Streep), II, april 1888, 8, p. 145; ‘idem (priester Zandvoorde 1463)’, februari 1888, 4, p. 129; ‘idem (kapellanie Zandvoorde)’, III, juli 1889, 9, p. 274; ‘idem (priester te Stene 1462), september 1887, 11, p. 81.