6. Landschap

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

1135 AMERYCKX, J. ‘Nieuwe gegevens over “Ter Streep”’. Biekorf, LVI, 1955, 10, pp. 267-270. 

1136 AMPE, Anne. De kustduinen van het graafschap Vlaanderen van de 12e tot het einde van de 14e eeuw. Gent, R.U.G. (OLV – Geschiedenis), 1982, 2 + XXIII + 133 p. 

1137 AUGUSTYN, Beatrijs. Zeespiegelrijzing, transgressiefasen en stormvloeden in maritiem Vlaanderen tot het einde van de 16e eeuw: een landschappelijke, ecologische en klimatologische studie in historisch perspektief. Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1992, 2 dl., III + 731 p.

1138 BELPAIRE, Antoine. ‘Mémoire sur les changements que la côte d'Anvers à Boulogne a subis, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, depuis la conquête de César jusqu'à nos jours’. Mémoires de l'Académie de Bruxelles, VI, 1827, pp. 1-177.

1139 BELPAIRE, Antoine. De la plaine maritime depuis Boulogne jusqu'au Danemark, 1re partie: Mémoire sur la plaine maritime depuis Anvers jusqu'à Boulogne, 2me partie: Etude sur la plaine maritime depuis Boulogne jusq'au Danemark. Notice historique sur la ville et le port d’Ostende. Anvers, L. Schotmans, 1855, 143 + 242 + 27 p.

1140 BORTIER, P. Le littoral de la Flandre au IXe et au XIXe siècle. Bruxelles, Vanderauwera, 1876, 16 p.

1141 COORNAERT, M. ‘Een bijdrage tot de historische geografie van het Westvrije’. Westvlaamse Archeologica, 1985, 1, p. 2.

1142 CORVELEIJN, Walter. ‘De historische polders van Oostende’. Noordzeemagazine, VIII, oktober-november 1990, 4, pp. 10-14.

1143 DE HOON, A. Mémoire sur les polders de la rive gauche de l’Escaut et du littoral belge. Bruxelles, Hayez, 1853. 114 + IX p.

1144 DEPT, Gaston. Etude critique sur une grande inondation marine à la côte flamande. Bruxelles, Nouvelle Société d'éditions, 1937, 20 p.

1145 DEPT, Gaston. ‘Une épisode de la lutte des flamands contre la mer: l'inondation du 19 novembre 1404’. Bulletin de la Société belge d'études géographiques, 1939, 12 p.

1146 GARDIN, Maria. Ontstaan en groei van de Polderstreek tussen Oostende, Brugge & Knokke. Nieuwmunster, s.n., s.d., 43 p.

1147 LEPER, J. Kunstmatige inundaties in maritiem Vlaanderen 1316-1945. Tongeren, George Michiels, 1957, 327 p.

1148 LOPPENS, Karel. ‘De Yden der Vlaamsche Kust. Hun ontstaan en verdwijnen’. Biekorf, ILIV, 1938, 12, pp. 289-295.

1149 LOPPENS, Karel. ‘Blutsie, een verdwenen gehucht der Vlaamsche kust’. Biekorf, XLII, 1936, 2, pp. 33-35.

1150 SNAUWAERT, W. ‘De historische “Nieuwe Polder” van Zandvoorde’. Natuur- en Stedeschoon, DXLIV, 1971, pp. 10-12.

1151 VANDAMME, Gerard. ‘De Sint-Katharinakreek - 10 eeuwen geschiedenis’. De Plate, XI, 1982, p. 206.

1152 VAN HYFTE, Ivan. ‘Stormvloeden in de 14de eeuw’. De Plate, XXV, 1996, pp. 250-251.

1153 VERHULST, A. ‘De bewoningsgeschiedenis van de kustgebieden van Nederland en België in het licht van de nieuwe opvattingen over transgressie, stormvloeden en klimaatswijzigingen’. In: VERHULST, A. en GOTTSCHALCK, M.K.E. Transgressies en occupatiegeschiedenis in de kustgebieden van Nederland en België. Handelingen - Proceedings van het Colloquium te Gent 5-7 september 1978. Gent, Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis - Centre belge d' histoire rurale, 1980, pp. 9 -19.

1154 VERHULST, Adriaan. Het landschap in Vlaanderen in historisch perspectief. Antwerpen. De Nederlandsche Boekhandel, 1964, s.p.

1155 VERHULST, Adriaan. Landschap en Landbouw in Middeleeuws Vlaanderen. Brussel, Gemeentekrediet, 1995, 193 p.

5992 DREESEN, J.-B. ‘Sint-Catharina-West (1222-1584). Grenzen en Oppervlakte’. De Plate, 1988, pp. 188-194.

5993 DREESEN, J.-B. ‘Zeespiegelrijzing, transgressiefazen en stormvloeden in Maritiem Vlaanderen tot het einde van de XVIe eeuw’. De Plate, 1993, pp. 314-316.

5994 VERHULST, Adriaan. ‘Historische ontwikkeling van het kustlandschap’. In: MEULEMEESTER, Jean-Luc (red.). Met zicht op zee. Tielt, Lannoo, 2000, pp. 7-10.