7. Archeologie van de Middeleeuwen

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

1156 COOLS, Etienne. ‘Baksteenwaar uit het Westvlaamse kustgebied’. Westvlaamse Archeologica, IV, 1988, 1, pp. 20-28. 

1157 COOLS, Etienne. ‘In de kuil van de korre: archeologische vondsten uit de Noordzee (2)’. Westvlaamse Archeologica, III, 1987, 2, pp. 54-56. 

1158 COOLS, Etienne. ‘Vondstmelding: op het spoor van de oude Sint-Catharinakerk?’. De Plate, XIII, 1984, p. 99.

1159 DE PAEPE, Paul and PIETERS, Marnix. ‘Petrology and Provenance of Unworked Stone from the Medieval Fishing-Village at Raversijde’. Archeologie in Vlaanderen, IV, 1994, pp. 237-254.

1160 ‘Exploitation of the North Sea during the Middle Ages: the evidence from Fish Bones found at Archaeological Sites’. In: ‘Belgica’ 10 jaar – 10 ans: dialoog – dialogue. Brussel, DWTC, 1994, p. 98.

1161 PIETERS, Marnix. ‘Een 15de eeuwse sector van het verdwenen vissersdorp te Raversijde’. Archeologie in Vlaanderen, IV, 1994, pp. 219-236.

1162 PIETERS, Marnix. ‘Archeologisch onderzoek te Raversijde (Stad Oostende). Interimverslag, 1992’. Archeologie in Vlaanderen, II, 1992, pp. 247-264.

1163 ‘Raversijde: een 15de eeuwse kuil, een lens met platvisresten en de betekenis voor de studie van de site en haar bewoners’. Archeologie in Vlaanderen, IV, 1994, pp. 253-277.

1164 SAS, Kathy. ‘Een Romeinse ring met gem uit Raversijde (Oostende)’. Westvlaamse archeologica, VIII, 1992, pp. 86-88.

1165 SCHIETECATTE, Elisabet. Laat- en postmiddeleeuws leder uit het verlaten vissersdorp Walraversijde (stad Oostende; prov. West-Vlaanderen): onderzoek van de ledervondsten uit de opgravingscampagnes 1992-1997. Leuven, KULeuven (OLV – archeologie), 1998, XVI + 88 p.

1166 VERHAEGHE, Frans. ’Bijdrage tot het archeologisch onderzoek van de middeleeuwse rurale bewoning in de Belgische kustvlakte’. In: VERHULST, A. en GOTTSCHALCK, M.K.E. Transgressies en occupatiegeschiedenis in de kustgebieden van Nederland en België. Handelingen - Proceedings van het Colloquium te Gent 5-7 september 1978. Gent, Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis - Centre belge d' histoire rurale, 1980, pp. 37 -64.

1167 ‘Zes eeuwen bewoningsgeschiedenis op het Mijnplein te Oostende’. Archeologie in Vlaanderen, IV, 1994, pp. 187-203.

6445 KIGHTLY, Charles; PIETERS, Marnix; GEVAERT, Glenn.; DENIS, H. en GOIGNE, J. Walraversijde 1465: Van archeologische opgraving tot daadwerkelijke reconstructie. Brugge, Provinciebestuur West-Vlaanderen, 2003.

6446 PIETERS, Marnix; COOLS, Etienne; KOLDEWEIJ, Jos en MORTIER, Agnes (met een bijdrage van VAN BULCK, Gaston). ‘Middeleeuwse en latere insignes en devotionalia uit Raversijde (gemeente Middelkerke en stad Oostende, prov. West-Vlaanderen)’. Archologie in Vlaanderen, VI, 1997-1998, pp. 261-301.

6447 PIETERS, Marnix. ‘Raversijde: a late medieval fishermen’s village along the Flemish coast (Belgium, Province of West-Flanders, Municipality of Ostend)’. In: DEBOE, G. en VERHAEGHE, F. (eds). Rural settlements in Medieval Europe. Papers of the “Medieval Europe Brugge 1997” conference. Zellik, IAP, 1997, pp. 169-177 (Rapporten, 6).

6448 SCHIETECATTE, Liesbeth. ‘Laat- en postmiddeleeuws leer uit het verlaten vissersdorp Walraversijde (stad Oostende, prov. West-Vlaanderen). Archeologie in Vlaanderen, VII, 1999-2000, pp. 141-200.

6449 VANDENBRUAENE, Marit; PIETERS, Marnix; ERVYNCK, Anton; VAN STRYDONCK, Mark; SCHIETECATTE, Liesbeth en MAES, Ann (met bijdragen van VERMEULEN, Ludo en WAUTERS, Erik). ‘Fysisch-antropologisch onderzoek van postmiddeleeuwse menselijke skeletten aangetroffen te Oostende (prov. West-Vlaanderen) buiten reguliere begraafplaatsen’. Archeologie in Vlaanderen, VII, 1999-2000, pp. 277-318.

6450 ZEEBROEK, Inge; TYS, Dries; PIETERS, Marnix, e.a. Van schorre tot slagveld: een verkenning van het landschap van Testerep, Leffinge en Oostende van de vroege Middeleeuwen tot het beleg van Oostende (1601-1604). Brugge, Provincie West-Vlaanderen, 2002, 72 p.