11. Verenigingen en bewegingen van loonafhankelijken

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

katholieke zuil

2353 DEWULF, Lionel. ‘Over het ontstaan van de “Christelijke Mutualiteit” en de “Volksbond” te Oostende: een sociaal verhaal’. De Plate, XXIII, 1994, pp. 212-219, 238-245.

2354 PIOT, Luc; DEWULF, Lionel; BOGAERT, Betty; SYNAEVE, Hubert; RYCKEWAERT, Pierre en WANZEELE, Dirk. 100 jaar Volksbond Oostende (1896-1996): terugblik op een eeuw solidaire inzet voor de medemens in een compilatie van teksten en foto's. Oostende, Lammaing, 1996, 104 p.

2355 SCHOLL, S.H. De geschiedenis van de arbeidersbewegingen in West-Vlaanderen (1875-1914). Brussel, 1953, 314 p.

2356 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘En nog over Paster Pype: notities uit kranten’. De Plate, XXV, 1996, 11, pp. 249,
251.

2357 VAN LANGENHOVE, Jef. Ontstaan, groei en werking van de Christelijke Vakbeweging in de arr. Oostende-Veurne-Diksmuide. Oostende, Het gewestelijk verbond der Christelijke Vakverenigingen, 1956, 148 p.

2358 VERLEYEN, Albert. Het ontwikkelings- en opvoedingswerk met volwassen arbeiders in het Algemeen Christelijk Werkersverbond. Een Westvlaamse invalshoek (1918-1935). Leuven, KUL (OLV - geschiedenis), 1985.

6066 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘De Cercle Catholique of de Katholieke Kring’. De Plate, XXX, 2001, pp. 197-206.

socialistische zuil

2359 BILO, Fernand. ‘Een praatje over Bond Moyson en waarom niet?’. Ostend Flash, III, 1960, 7, p. 36.

2360 Bond Moyson. Brugge-Oostende, 25e jaargang. Feestkalender 1993. Brugge, Bond Moyson, 1993, s.p.

2361 GOOSSENS, Ronaldus Johannes Gijsbertus; NUYTTENS, Michel; VAN LERBERGE, Raphaël en D’ HONDT, Jan. Een ziekenfonds in tijdsperspectief: 25 jaar Bond Moyson Brugge-Oostende. Brugge, Bond Moyson; Gent, Amsab, 1993, 135 p.

2362 Recht door zee. Bijdragen tot de geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging in het arrondissement Oostende-Veurne-Diksmuide. Oostende, 1990, 73 p.; DEBROCK, Walter. Vroegsocialisme te Oostende ?, pp. 7-12; SMISSAERT, Emile. 1885-1886. ‘Al moeite om niet’, pp. 13-22; MEEUS, Stefan. 1885-1918. Het socialisme zet voet aan wal, pp. 23-32; VERMOTE, Michel. 1918-1940. Een stormachtige reis, pp. 33-50; MERTENS, Jacques. Samen met onze voormannen (biografisch overzicht omtrent Cesar de Paepe, Eugène Steens, Eduard van Vlaenderen, Daan Boens, Jules Peurquaet, Leontius E.J. Verbrugghe, Medart Vandeile, Henri Gunst, Louis Major), pp. 51-69.

8450 COELUS, Robert. ‘Rechtzetting De Roode Vloot’. Roepsteen, 1997, 162, p. 6.

8451 VANDEKERCKHOVE, Flor. ‘De Roode Vloot NV Oostendsche Reederij’. Roepsteen, 1996, p. 23.

militairen

2363 DREESEN, Jan-Baptist. ‘De Koninklijke Maatschappij van ex-onderofficieren van Oostende’. De Plate, XVI, 1987, p. 64.

2364 DREESEN, Jan-Baptist. ‘De Nationale Vuurkruisersbond. Afdeling Oostende’. De Plate, XV, 1986, p. 67.

2365 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Militaire kring- Cercle militaire’. De Plate, XV, 1986, p. 3.

loodsen

2366 INGHELBRECHT, Leon; BEAUPREZ, Georges en CAMPANA, Yves. 50 jaar beroepsvereniging van Zee- en Kustloodsen: 1945-1995. Oostende, Vlaamse Zee- en Kustloodsen, 1995, 161 p.

communisten

6067 VANDEKERCKHOVE, Flor. ‘Over de O. 6 “Madeleine-Louise” als communistisch propagandaschip ter zeevisserij’. Het Visserijblad, LXVI, 1999, 12, pp. 11-16.