09. Individuele politici

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

2302 André Van Iseghem, bourgmestre & maire d'Ostende; notes biographiques. Gand, A. Siffer, 1894, 100 p. 

2303 BARTELOUS, Jean. Nos premiers ministres: de Léopold Ier à Albert Ier 1831-1934. Bruxelles, J.-M. Collet, 1983, 415 p. (pp. 171-177: Auguste Beernaert). 

2304 CARTON DE WIART, H. Beernaert et son temps. Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1945, 148 p. (Collection ‘Notre passé’).

2305 DEBROCK, Walter. ‘Jean-Joseph-Pierre Maclagan, Oostends orangist’. Ostendiana, IV, 1982, pp. 105-117.

2306 DE GRUYTER, Frank. Biografie over Joseph De Knuyt 1784-1845. Gent, RUG (oefening 1e kandidatuur Geschiedenis), 1980, 12 p.

2307 DEMAEGDT, Nele. Biografie van Daniel-Felix Boens, politicus en dichter. Gent, R.U.G. (oefening 1e kandidatuur Geschiedenis), 1981, VII - 42 fols.

2308 DE PATIN, Ch. et SMAELEN, Honoré. Discours prononcé sur la tombe de M. J. F. De Coninck, ancien conseiller-pensionnaire à Ostende, décédé à Ypres, le 18.2.1846. Ypres, Lambin-Mortier, 1846, 24 p.

2309 Emile Coppieters au littoral. Gand, Volksdrukkerij, s.d., 39 p.

2310 FLORQUIN, Joos. ‘Louis Major’. In: Ten huize van ..., VII, Brugge, Orion, 1971, pp. 216-257.

2311 FRANÇOIS, Luc. ‘Jean Baptiste Serruys: een orangistische stem in het Nationaal Congres (1830-1831)’. Ostendiana, III, 1978, pp. 159-166.

2312 FRANÇOIS, Luc. ‘Jean Baptiste Serruys, Oostends politicus en verdediger van de handelsbelangen (Torhout, 1745 - Brussel, 1833)’. Genootschap voor Geschiedenis, Handelingen, 1988, 3-4, pp. 187-213.

2313 GESQUIERE, Ilse. ‘Caroline Pieters-Adams (1853-1947): een kranige weduwe van een geprezen Oostends politicus’. In: Tien vrouwen in de politiek: de gemeenteraadsverkiezingen van 1921. Brussel, Inbel, 1994, 217 p.

2314 GUILLEMIN, Pierre. ‘Marie-Jozef-Leo Porta’. Ostende Flash, I, 1959, 12, s.p.

2315 ‘Hulde aan de Hr Kesteloot; een knap Oostends magistraat’. Ostend Flash, IV, 1961, 3, p. 4.

2316 JASPAR, Henri. Auguste Beernaert. Bruxelles, Goemare, 1927, 14 p.

2317 ‘Kennismaking met Jan Piers en Maria-Jozef Porta’. Ostend Flash, IV, 1961, 2, p. 15.

2318 KLAUSING, Jef. ‘Charles Janssens’. De Plate, XII, 1983, 11, p. 249; 12, p. 253.

2319 KLUYSSE, Krist. Louis Maryssael 1830-1903. Schepen van Oostende, Gent, RUG (oefening 1e kandidatuur geschiedenis), s.d., 36 p.

2320 LAUREYS, Dirk. ‘Alfons Pieters: a notable citizen of Ostend’. Contact, 1988, december-januari, pp. 13-17.

2321 LAUREYS, Dirk. ‘Burgemeester Alfons Pieters’. De Plate, XVII, 1989, pp. 4, 106, 150, 198.

2322 LAUREYS, Dirk. Biografie van Alfons Pieters, burgemeester te Oostende (1845-1912). Gent, RUG (oefening 1e kandidatuur geschiedenis), 1988, 26 p.

2323 LAUWERS, Edward. ‘Henri Edebau; van spoorwegbediende tot senator’. Ostend Flash, II, 1959, 8, pp. 4-5.

2324 LAUWERS, Ward. ‘Henri Smissaert’. Ostend Flash, II, 1959, 5, pp. 4-5.

2325 Louis Major 80. (huldeboek). Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, (1983), 178 p.

2326 Mémoire pour A. J. Van Iseghem, négociant, maire de la ville d'Ostende. Ostende, s.n., 1813, s.p.

2327 MIKHAILOVICH, Nicolas. Notice sur la vie et les travaux de Auguste-Marie-François Beernaert. Paris, Typographie Firmin-Didot et Cie, 1913, 10 p. (Institut de France - Academie des sciences morales et politiques).

2328 Nomination de Jean Van Iseghem en juin 1813. S.l., s.n., s.d., s.p.

2329 OPSTAELE, Piet. ‘Theodore François Michel Hamman (1792-1875)’. De Plate, XVII, 1988, pp. 89-95.

2330 OPSTAELE, Piet. Theodore François Michel Hamman (1792-1875). Gent, RUG (oefening 1e kandidatuur geschiedenis), 1986, 43 p.

2331 PIERRE, Hans. Moreaux Edouard (1870-1958). Gent, RUG (oefening 1e kandidatuur Geschiedenis), 1981, 67 p.

2332 PYLYSER, Jean-Marie. Jan Piers: 1920-1990. Met een voorwoord door Julien Goekint. Oostende, Oostendse Persclub, 1990, 369 p.

2333 SMISSAERT, Emile. ‘Brochures geschreven door Adolf Buyl’. De Plate, XII, 1983, p. 257.

2334 SMISSAERT, Emile. ‘Julius l’ Abbe: Oostends activist’. De Plate, X, 1981, p. 43.

2335 VAN ISEGHEM, Charles. André Van Iseghem, bourgmestre et maire d’Ostende; notes biographiques. Gand, Typographie A. Siffer, 1894, 100 p.

2336 VANDEWEGHE, Hans. Ik, Jean-Marie De Decker. Leuven, Van Halewyck, 1998, 216 p.

2337 VERVAECKE, Dominiek. ‘Jean-Claude, Je hoeft er echt geen profeet voor te zijn: in Oostende staan de politieke renpaarden al een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen in hun boxen te trappelen. Voor de ordeverstoring zorgt J.-C. van Biervliet’. Knack West, 7-13 okt. 1987, pp. 4-6.

2338 WEIS, Carlo. Auguste Michel Hamman (1860-1927): notice biographique. Bruxelles, ULB – studieopdracht 2e kan. Pers en Communicatie, 1988, III + 28 +8 p.

6065 VAN DE VOORDE, Aloïs. ‘August Beernaert (1829-1912). Opmerkelijk Eerste minister en eerste Belgische Nobelprijswinnaar. Deel 1’. Bulletin van de vereniging van de Adel van het Koninkrijk België, 2001, 225, pp. 60-79; 226, pp. 3-25.

6664 CARTON DE WIART. ‘Auguste Beernaert’. In: Annuaire de l’Académie Royale de Belgique, CVI, 1939, pp. 293 – 364.

6665 Gouden huwelijksjubileum Julien en Georgette Goekint 1952-2002. Oostende, Goekint Graphics, 2002, 60 p.

7356 VERMAUT, Claudia. ‘Auguste Beernaert’. De Grote Klok, december 2009, pp. 20-21.

7357 DEDECKER, Jean-Marie. Rechts voor de raap. Leuven, Van Halewyck, 2006.

8435 ‘Charles Janssens Oostende’. Roepsteen, 2007, 204.

8436 DEDECKER, Jean-Marie. Eén tegen allen. Gent, Borgerhoff & Lamberigts, 2012, 260 p.

8437 ‘Louis Major: Van Eycklei 51, Antwerpen’. In: Ten Huize van … 7. Brugge, Orion-Desclée De Brouwer, 1971, pp. 216-257.

8438 OOSTERWAAL, Jörgen. Johan Vande Lanotte, dagboek van een politieke crisis. Antwerpen, De Bezige Bij, 2011, 189 p. (met een inleiding door Bart DE WEVER).

8439 PEUTEMAN, Ann. ‘Meer macht dan goed is voor één man: de keizer van Oostende’. Knack, XLII, 2012, 21, pp. 34-39.

8440 SMISSAERT, Emile en DINGENS, Yves. ‘Alfons Pieters 1845-1912: als burgemeester, als mens, als politicus’. De Plate, XLI, 2012, 12, pp. 240-243.

8441 SMISSAERT, Emile en DINGENS, Yves. ‘1600 kilometers per fiets: indrukken van een toerist [dagboek Alfons Pieters in briefvorm]; 1600 kilomètres à vélo: impressions d'un touriste)’. De Plate, XLII, 2013, 6-8, pp. 147-168.

8442 SNAUWAERT, Adriaan. A communication analysis of stakeholder impact on a crisis. Case study: The emperor of Ostend. Gent, UGent, Masterproef Taalkunde, 2012.

8443 VAN DEN EYNDE, Wim en PAUWELS, Luk. De keizer van Oostende, Leuven, Van Halewyck, 2012, 284 p.

8444 VAN DE VOORDE, Alois. ‘Auguste Marie François Beernaert, advocaat bij het Hof van Cassatie, minister van openbare werken, minister van financiën en regeringsleider, pacifist, eerste Belgische Nobelprijswinnaar’. In: Nationaal Biografisch Woordenboek, XXI, Brussel, Koninklijke Academiën van België, 2014, kol. 66-98.

8445 VERMAUT, Claudia. ‘De nobele onbekende: Auguste Beernaert’. Archiefbrief Oostende, V, 2009, 3, pp. 1–3.

8447 VERMAUT, Claudia. ‘Karel Janssens: de man en de straat’. Archiefbrief Oostende, III, 2007, 3, pp. 1–2.

8448 VERMEESCH, Dries. Politiek aan Zee: getuigenissen uit het woelige midden. Oostende, Lowyck, 2014, 239 p.

8449 VERSTREKEN, Johan en ALLEENE, Carlos. Met gesloten vuisten. Antwerpen, Vrijdag, 2015, 192 p.