10. Patronale, landbouw- en middenstandsverenigingen

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

2339 BYTTEBIER, Joanne. De vrije katholieke landbouwverenigingen in West-Vlaanderen, 1880-1913. Leuven, KUL (OLV - geschiedenis), 1981. 

2340 Cinquantenaire de l’association des hoteliers restaurateurs d’Ostende, 1878-1928. Ostende, Association des hoteliers, 1928, s.p. 

2341 DESWAEF, Willy. Jubileum NCMV afdeling Oostende. Oostende, NCMV, 1982, 18 p.

2342 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Syndikale kamer van Beroepsmuzikanten te Oostende’. De Plate, XII, 1983, p. 266.

2343 FRANÇOIS, Luc. ‘Les Chambres de Commerce aux époques Française et Hollandaise’. Dans: Les Chambres de Commerce en Belgique (XVIIème – XXème siècle): entre mission publique et intérêts privés. Catalogue accompagnant l’exposition de même nom aux Archives générales du Royaume à Bruxelles du 6 septembre au 7 octobre 1995. Bruxelles, Archives générales du Royaume, 1995, pp. 33-50. (Archives générales et Archives de l’Etat dans les provinces; Catalogues 132).

2344 FRANÇOIS, Luc. ‘De Kamers van Koophandel in de Franse en Hollandse Tijd’. In: De Kamers van Koophandel in België (17de – 20e eeuw): tussen beleid en belang. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief te Brussel van 6 september tot 7 oktober 1995. Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1995, pp. 33-50. (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën; Catalogussen 132).

2345 METSU, Dirk. ‘De Kamers van Koophandel van Oostende 1803-1914: de evolutie van een drukkingsgroep’. Ostendiana, V, 1986, pp. 105-120.

2346 METSU, Dirk. De Kamers van Koophandel van Oostende 1803-1914. De evolutie van een drukkingsgroep. Gent, RUG (OLV - geschiedenis), 1983.

2347 TEETAERT, Frans. Nationaal christelijk middenstandsverbond. Oostende, NCMV, s.d., ongepag.

2348 Témoignage d'estime et de reconnaissance par les négociants et les industriels d'Ostende à Auguste Dutremez, ancien président du tribunal de commerce (20 novembre 1887). Ostende, Daveluy, s.d., s.p.

2349 VAN ACKER, L. ‘Het ontstaan van de handelskamer te Oostende 1803’. Biekorf, LXXXVII, 1987, 4, pp. 375-383.

2350 VANDENBERGHE, Prosper. ‘Onze oudste rederij telt dit jaar 65 jaar: geschiedenis der N.V. Pêcheries à vapeur (John Bauwens)’. Het Visserijblad, XXVIII, 1960, 52, pp. 1-19.

2351 VERMAUT, Claudia. Tot uw dienst: 100 jaar christelijke middenstandsbeweging in West-Vlaanderen 1891-1990. Brugge, NCMV West-Vlaanderen; Leuven, KADOC Leuven, 1991, 259 p.

2352 VERSTRAETE, Willy. ‘Brood- en banketbakkersbond’ (gewest Oostende en omliggende): 70-jarig jubelfeest (1911-1981): gedenkbrochure, 27-29 september 1981. Oostende, Bestuur Bakkersbond Oostende, 1981, 56 p.