08. Collectieve biografieën van politici en overzichtswerken

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

2294 ‘De familie Van Iseghem’. De Plate, III, 1974, 2, p. 4. 

2295 MAERVOET, Willy. ‘Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1814’. De Plate, XII, 1983, pp. 36, 131, 177, 249; XIII, 1984, pp. 22-23, 52-54, 65-67, 90-91, 112, 135-1336, 149-151, 196-199, 208-210; XXIII 1994, p. 188. 

2296 SCHEPENS, Luc. De Provincieraad van West-Vlaanderen - 1836-1921: socio-politieke studie van een instelling en haar leden, met 501 biografieën van West-Vlaamse notabelen. Tielt, Lannoo, 1976, 655 p.

2297 SCHEPENS, Luc. De Provincieraad van West-Vlaanderen - 1921-1978: socio-politieke studie van een instelling en haar leden, met 550 biografieën van West-Vlaamse prominenten. Tielt, Lannoo, 1979, 427 p.

2298 SMISSAERT, Emile. ‘Over Oostendenaars, oud-leden van “‘t Zal wel gaan”’. De Plate, VIII, 1979, 2, p. 12.

2299 VILAIN, Omer. ‘Burgemeesters van de vroegere gemeente Stene’. De Plate, XII, 1983, p. 90.

2300 VILAIN, Omer. ‘Mariakerke burgemeesters’. De Plate, III, oktober 1973, 1, p. 3.

2301 WITTE, Els. Politieke machtstrijd in en om de voornaamste Belgische steden. 1830-1848. Brussel, Pro Civitate, 1973.

6062 De vrouw in de Oostendse politiek. Een terugblik. Oostende, Stadsbestuur Oostende, 2000, 45 p.

6063 MAERVOET, Willy. ‘Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914’. De Plate, XI, 1982, pp. 88-90, 101-103, 184-186, 204-205.

6064 SMISSAERT, Emile. ‘Een eeuw Oostendse burgemeesters’. Open Monumentendag 2000, pp. 61-83.

6663 Westvlaamse figuren te Brussel. Brussel, Koninklijke Bond der West-Vlamingen, 1985, 54 p.

8434 DE WIT, Michel. ‘Oostende en haar ministers’. Lange Nelle, XXVIII, 2016, 2, pp. 54-56.