07. Koninklijke familie

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

2270 BOCHART, Eugène. Les cendres de la reine des Belges. 11 Octobre 1850. Bruxeles, Detrie-Tomson, 1850, 8 p. 

2271 DE LENTDECKER, Louis. Prins Karel. Brussel, Grammens, 1987, 192 p. 

2272 DESCHAMPS. Oraison funèbre de Louise-Marie-Thérèse d'Orléans, première reine des Belges. Bruxelles, Labroue, 1850, 14 p.

2273 FALTER, R. ‘Het wakend oog van koning Leopold II. Provinciegouverneur Ruzette over de opkomst van het socialisme in het arrondissement Oostende’ (1895). Biekorf, LXXXIV, 1984, 1, pp. 17-24.

2274 KERCKVOORDE, Mia. Louise van Orléans: het vergeten leven van Louise-Marie, eerste koningin van België (1812-1850). Tielt, Lannoo, 1988, XII, 303 p.

2275 Königin der Belgier. Bruxelles, Litho-Typographie O. De Ryker & Mendel, s.d., 32 p.

2276 LEPAGE, J.P. A la mémoire de sa Majesté Louise-Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle d’Orléans; expression de la douleur publique à l’occasion de sa maladie et de sa mort. Bruxelles, Ch. Vanderauwera, 1851, 236 p.

2277 LINNIG, J. Louise Maria van Orleans, koningin der Belgen, overleden te Ostende den 11 october 1850. S.l., s. n., 1850, 2 p. 

2278 MENU, Philippe. ‘Het bezoek van de Sjah van Iran aan Oostende in 1960’. De Plate, XXVII, 1998, 10, pp. 194-197.

2279 SAMYN, A. ‘Louise-Marie, eerste koningin der Belgen, 1 en 2’. Gidsenblad Lange Nelle, I, 1989, 1, pp. 10-12; I, 1989, 2, pp. 22-24.

2280 SMISSAERT, Emile. ‘Wilhelm II, Duits keizer, gefotografeerd te Oostende (augustus 1890?)’. De Plate, XXIII, 1994, 5, p. 144.

2281 Très-belle: Blanche Delacroix, baronne de Vaughan le grand amour de Léopold II. Bruxelles, Didier Hatier, 1987, 232 p.

2282 VAN AUDENHAGEN, Leo. Barones de Vaughan, de liefde van Leopold II. Gent, Reynaert Het Volk, 1990, 108 p.

2283 VAN BIERVLIET, Marie. Mort de sa majesté la reine des Belges, Louise-Maria-Thérèse-Isabelle d' Orléans, née à Palerme le 3 avril 1812, décédée à Ostende le 11 octobre 1850. Tournai, Casterman, 1850, 8 p.

2284 VAN HYFTE, Ivan. ‘30 augustus 1853: Aartshertogin Maria Hendrika ziet voor het eerst Oostende’. De Plate, XXV, 1996, pp. 54-56.

2285 VAN HYFTE, Ivan. ‘Brieven van Leopold I uit Oostende’. De Plate, VIII, 1979, 12, p. 219.

2286 VAN HYFTE, Ivan. ‘De Duitse Keizer Willem op bezoek in Oostende, augustus 1890’. De Plate, X, 1981, p. 45.

2287 VAN HYFTE, Ivan. ‘De voorbereiding van een feest...’ . De Plate, XIII, 1984, p. 69.

2288 VAN HYFTE, Ivan. ‘Het eerste bezoek van de Sjah van Perzië aan Oostende (augustus 1900)’. De Plate, XXIII, 1994, pp. 271-277.

2289 VAN HYFTE, Ivan. ‘Oostende 3 dagen in rouw (11-14 oktober 1850)’. De Plate, XXIV, 1995, pp. 110-112.

2290 VAN HYFTE, Ivan. ‘Royalties in Oostende 1851-1860’. De Plate, XXVII, 1998, 11, pp. 224-230; 12, pp. 256-262.

2291 VAN ISEGHEM, Charles. Léopold Ier et les bains d'Ostende. S.l., s.n., s.d., s.p.

2292 Vie de Louise d’Orléans, reine des belges. Bruxelles, Ch. Vander Auwera, 1851, 200 p.

2293 VILAIN, Omer. ‘Enkele luimige anekdoten van de Sjah Mouzzafer-Ed-Dine te Oostende’. Ostend Flash, III, 1960, 6, p. 29.

6061 VAN HYFTE, Ivan. ‘25 juli 1866: een koninklijke blijde inkomst in Oostende, zonder koningin’. De Plate, XXX, 2001, pp. 251-253.

6647 BATAILLE, Henri. De ontsluiering van het intieme leven van den koning der Belgen, Leopold II. Amsterdam, C.L.G. Veldt, s.d., 244 p.

6648 BRUNEEL, Dieter. De politieke betekenis van prins Karel. Gent, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling UGent, 2005-2006.

6649 CAPON, Michel. Prins Karel. Petites histories. Antwerpen, The House of Books, 2003, 165 p.

6650 DEBAEKE, Siegfried. Het Koningshuis aan de Belgische kust, een nostalgische terugblik. Brugge, De Klaproos, 2006, 240 p.

6651 DE MÛELENAERE, C. Leopold II. Brugge, Desclée De Brouwer, 1947, 71 p.

6652 DESEYNE, Alex. 100 jaar Koninklijk Domein Raversijde. Brugge, Provincie West-Vlaanderen, 2005, 130 p.
6653 EMERSON, Barbara. Léopold II. Bruxelles, J.M. Collet, 1983, 78 p.

6654 GRAND-CARTERET, John. Popold II roi des Belges et des belles. Devant l'objectif caricatural. Paris, Louis-Michaud, 1908, 266 p.

6655 KIRSCHEN, Gilbert. Léopold avant Léopold 1er. Bruxelles, Jacques Antoine, 1988, 257 p.

6656 LIEBRECHTS, Charles. Léopold II. Bruxelles, Office de Publicité, 1932, 360 p.

6657 Onze koninginnen (1832-1982). Ter gelegenheid van de honderdvijftigste verjaardag van het huwelijk van koning Leopold I met Prinses Louise-Marie van Orléans. Brussel, Koninklijk Museum van het Leger en van Krijgsgeschiedenis, 1982.

6658 SMISSAERT, Emile. ‘L’Alberta: le yacht royal de Leopold II’. Neptunus, XLVIII, 2005, pp. 8-15.

6659 SMISSAERT, Emile. ‘Leopold II: een sportief koning in Oostende’. Open monumentendag, 2002, pp. 11-22.

6660 STINGLHAMBER, G. et DRESSE, Paul. Léopold II au travail. Bruxelles, Du Sablon, 1945, 385 p.

6661 VAN HYFTE, Yvan en VERMAUT, Claudia. In het spoor van de Koning Leopold II in Oostende: 1865-1909. Oostende, Stadsbestuur, 2005, 181 p. (Oostendse Historische Publicaties, 14).

6662 VAN HYFTE, Ivan. ‘Maria Hendrika en Oostende’. De Plate, XXXI, 2002, pp. 217-223.

7347 BRICMONT-BARRE, Louise-Ghyslaine. Le Prince Charles m'a dit...: un vagabond de l'histoire de Belgique. Québec, Le Chardon Bleu, 1993.

7348 DEBAEKE, Siegfried. Het Koningshuis aan de Belgische Kust. Brugge, De Klaproos, 2006, 240 p.

7349 DE BOEVER, Raf. De hand van de koning. Oostende, Raf De Boever, 2008, 335 p.

7350 EMMERY, Rien. Prins Karel: leven in de schaduw van Leopold III. Antwerpen, Manteau, 2007, 272 + 16 p.

7351 LIENART, Jean-Claude. ‘Léopold Ier, notre premier roi’. Neptunus, L, 2007, pp. 78-81.

7352 ROEGIERS, Patrick. La spectaculaire histoire des rois des Belges: roman-feuilleton. Paris, Perrin, 2007.

7353 ROEGIERS, Patrick. La spectaculaire histoire des rois des Belges: roman-feuilleton. Paris, Perrin, 2009.

7354 SMISSAERT, Emile. ‘Albert I en Elisabeth in het Koninklijk Chalet, Oostende 1910-1914. Inclusief de renovaties aan het gebouw en aan het oud Koninklijk Paleis (tot 1914)’. De Plate, XL, 2011, pp. 149-169, 177-198, 205-209. (ook als boek: Oostende, Eigen beheer, 2011, 49 p.).

7355 VAN HYFTE, Ivan. ‘Henri-Louis Berghman, vriend en notaris van de koning (1854-1919)’. De Plate, XXXVI, 2007, pp. 106-108.

8428 FRANCHOO, André. ‘Open brief aan Leopold I Koning der Belgen’. Brugs Ommeland, 1979, 4, p. 285.

8429 HOUTHAEVE, Robert. ‘Leopold II te Oostende’. Mandeldal, 1984, 5, p. 103.

8430 LEGRAND, Victoria.  ‘België in de ban van de andere Albert’. Royals extra, 2008, pp. 30-33.

8431 QUAEGEBEUR, Martine. ‘Zingen voor het vorstenpaar in 1968’. Lange Nelle, XXVII, 2015, 1, pp. 22-25.

8432 RYCKAERT, Marc. ‘Koning Leopold II en de invloed van buitenlandse architecten in Oostende’. In de Steigers, 1999, 1, p. 19.

8433 RYCKAERT, Marc. ‘Koning Leopold II en Oostende’. In de Steigers, 1995, 2, p. 36.