06. Politieke partijen

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

2268 Even kennismaken met de SP wijkraad Oostende-oost. Oostende, R. Laridon, 1981, 12 p. 

2269 RENARD, Peter. De ideologische en organisatorische problemen van het Vlaams nationalisme in West-Vlaanderen, 1919-1931. Gent, RUG (OLV - geschiedenis), 1983. 

6645 QUINTELIER, Guy. ‘Gaat Oostende erop vooruit? Arne Ballière en zijn nieuwe partij Avanti’. Vlaams Marxistisch Tijdschrift, XL, 2006, 3, pp. 9-12.

6646 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘De Cercle Catholique of de Katholieke Kring’. De Plate, XXXI, 2002, p. 5.

7345 ‘Hoe rood was de Rode Vloot’. Het Visserijblad, 2009, 5, pp. 17-19.

7346 PHILIPS, Freddy. ‘Een woord is een woord, maar … blijkbaar niet voor Vlaamse politici’. Neptunus, LIV, 2011, pp. 82-84.