03. Lokale instellingen

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

 

bijzondere raadgevende commissie voor visserij

6056 ‘Bijzondere Raadgevende Commissie Visserij’. Open monumentendag, 1997, p. 37.  

 

brandweer

2222 DE BRUYNE, M. ‘Het brandreglement van Oostende ten jare 1822’. Biekorf, LXV, 1964, pp. 331-335.

2223 VILLEIRS, Ronny. Geschiedenis brandweer Oostende. Oostende, Eigen Beheer, 1988, 192 p.

 

burgerwacht

2224 FERIER, Maurice. ‘De “Garde Civique” en de gemeenteraad’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1980, pp. 9-12.

2225 VERBANCK, Richard. ‘Burgerwacht’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1980, 8 p.

6060 VAN TROOSTENBERGHE, Edwin. ‘Nachtwacht voor het afweren van pestschepen in 1821-1822’. Heemkring Graningate, II, 1982, 7, pp. 193-203.

 

commissie voor stedenschoon

2227 FARASYN, Daniël. ‘Commissie voor Stedeschoon’. De Plate, VII, 1978, p. 48.

culturele raad

2228 Kulturele Raad Oostende al twintig jaar! Wegwijs in het Oostends verenigingsleven. Oostende, Sekretariaat Kulturele Raad, 1987, 87 p.

 

havenbedrijven

6059 MASURE, Walter. De statuten van de havenbedrijven van Antwerpen en Oostende. Antwerpen, UFSIA (OLV – maritieme wetenschappen), 1999, s.p.

 

loodsen

6631 COULIER, R.F. ‘Onze loodsboten van 1830 tot heden’. Neptunus, XLV, pp. 183-187; pp. 203-208; XLVI, pp. 15-20 ; pp. 76-81 ; pp. 131-137 ; pp. 202-206; XLVII, pp. 43-46; pp. 72-77; pp. 136-142; pp. 206-212.

 

openbare onderstand

2229 DE BROUWERE, Jan G. ‘Bank van Lening - openbare verkoping’. De Plate, XXIV, 1995, 3, p. 77.

2230 DE BROUWERE, Jan G. ‘De “Berg van Barmhartigheid”. Betekenis en rol te Oostende’. De Plate, XVII, 1988, 12, pp. 245-246.

2231 DE BROUWERE, Jan G. ‘De dood van een inrichting. Berg van Barmhartigheid’. De Plate, XIV, 1985, 12, pp. 289-290.

2232 DE BROUWERE, Jan G. ‘Nieuwbouw voor de “Berg van Barmhartigheid” (1888-1891)’. De Plate, XVII, 1988, 10, pp. 184-185.

2233 O.C.M.W., Oostende: sociale dienst. Oostende, O.C.M.W., 1990, 21 p.

2234 VAN HYFTE, Ivan. ‘Het Bureau van Weldadigheid’. De Plate, XX, 1991, p. 143.

politie

2235 Dag van de gemeentelijke politie Oostende: zaterdag 2 mei 1998. Oostende, Politie Oostende, 1998, 11 p.

2236 DESCHACHT, Daniël. Bijdrage tot de geschiedenis van de Oostendse politie (1794 - heden). Oostende, Daniël Deschacht, 1987, 168 p.

2237 DESCHACHT, Daniël. Het Oostendse politiepersoneel in 1907. (voorwoord: Julien Goekint). Oostende, Daniël Deschacht, 1990, 57 p.

2238 GIEGAS, Eddy. De wijkagent te Oostende. De Haan, Hoger Instituut voor Sociale studiën (OV - Maatschappelijk Assistent), 1976, 2 + 143 + XXIV p.

2239 MARECHAL, Eric. Beroepsmonografie van de adjunct-commissaris te Oostende. De Haan, Hoger Instituut voor Sociale Studiën (OV - Maatschappelijk Assistent), 1977, 3, IX + 235 + IV fols.

2240 STORME, Els. Een verkennende studie m.b.t. de opsporingsdienst bij de gemeentepolitie van Oostende. Gent, R.U.G. (OLV – Rechtsgeleerdheid), s.d., s.p.

6057 Dag van de gemeentepolitie zaterdag 24 april 1999. Oostende, Stad Oostende, 1999.

6058 Dag van de gemeentelijke politie: 2 september 2000. Oostende, Politie Oostende, 2000, 16 p.

7335 DE WISPELAERE, Casper. Beleidsgericht onderzoek naar criminaliteit aan de Belgische kust: het lokaal politiebeleid in Oostende, Blankenberge en Knokke-Heist. Gent, UGent (Faculteit Rechtsgeleerdheid), 2009, XVI + 84 p. 

7336 DUMON, Pavel. Politiestraatwerk: een vergelijkend onderzoek tussen de korpsen van Gent, Dendermonde en Oostende. Gent, UGent (Faculteit Rechtsgeleerdheid), 2007, 63 p.

7337 Inhuldiging van de nieuwe politieschietstand Oostende. Oostende, Politie Oostende, 2009, 18 p.

7338 LEPOUTRE, Ginette. De organistie van het politiekorps te Oostende. De Haan, Hoger Instituut voor Sociale Studiën De Haan-aan-Zee, 1967.

Radio Maritieme Diensten

6627 ALLARY, R. ‘De Radio Maritieme Diensten’. Neptunus, XLV, 2002, p. 60. 

6636 OLLIEUZ, Geert. ‘This is Oostende Radio calling…’. Lange Nelle, XVIII, 2006, 3, pp. 58-60; 4, pp. 82-84.

 

stedelijke administratie

2241 COOPMAN, Frans. ‘...en nog oude reglementen’. De Plate, XVII, 1988, p. 214.

2242 Hommage à Charles Asseloos, chef des bureaux de l'administration communal d'Ostende (1837-1887). S.l., s.n., s.d., s.p.

2243 THEYS, J. Onderzoek naar de mogelijkheden tot inbreiding in vijf Westvlaamse gemeenten. Brugge, Westvlaams Economisch Studiebureau, 1983, 104 p.

6632 Gemeentelijk milieubeleidsplan Oostende 2005-2009. Oostende, Milieudienst, 2005, 97 p. 

6633 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Oostende. Oostende, Stadsbestuur, 2005 (cd-rom). 

6634 GODDERIS, W. Gewestplanbestemmingen en wettelijk erkende gebieden van belang voor natuurbehoud in West-Vlaanderen. Sint-Andries, 2001. 

6635 ‘OCMW-Oostende: naar een meer zakelijke stijl van management’. De gemeente, LXVI, 1991, 347, pp. 643-646. 

6637 On air. Jeugddienst 't Bosjoenk Oostende. Samenvatting van het Jeugdwerkbeleidsplan van de Jeugddienst Oostende. Oostende, Jeugddienst 't Bosjoenk, 2004, 47 p. 

6638 Open vensters in de duinen. Oostende, Administratie Waterwegen en Zeewegen-afdeling Waterwegen Kust, 2004, 33 p. 

6639 Project stadswacht Oostende. Dienst PWA. Oostende, Stadsbestuur, 2002, 88 p. (Brochure n.a.v. de opendeurdag te Oostende op 26 maart 2002). 

6640 REDANT, Frank. ‘Van “Cierk” tot “Miene”, de geschiedenis van de Oostendse vismijn’. De Grote Rede (VLIZ), 2005, 13, pp. 10-19. 

6641 Vanuit een ander oogpunt. Dienst Toegankelijkheid Oostende. Oostende, Stadsbestuur, 2002, s.p. 

6642 VENS, Werner; VANNESTE, Olivier; BREYNE, Paul; e.a. Hulde aan prof. dr. ec. Norbert Vanhove bij zijn afscheid als administrateur-generaal van de GOM-West-Vlaanderen. Assebroek, GOM-West-Vlaanderen, 2000, 71 p.

 

stedenbeleid

6628 BLOCK, Thomas; VAN ASSCHE, Jo; PAREDIS, Erik; e.a. Stadsmonitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden. Oostende, Stadsdrukkerij, 2004, 424 p. 

6629 BLOCK, T.; VAN ASSCHE, J.; MAES, G.; VANDEWIELE, D. en DE RYNCK, F. Stadsmonitor Oostende. Rapport 2004. Brussel, MVG - Vlaams stedenbeleid, 2004, 424 p. 

6630 BLOCK, T.; VAN ASSCHE, J.; VANDEWIELE, D.; DE RYNCK, F. en REYNAERT, H. Stadsmonitor Oostende. Rapport 2006. Brussel, MVG - Vlaams Stedenbeleid, 2007, 132 p. 

8403 BRAL, Luc, JACQUES, Annelies, SCHELFHAUT, Hilde, STUYCK, Karen en VANDERHASSELT, Ann. Stadsmonitor 2011: een monitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden. Brussel, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, 2012, 373 p.

vismijn

8405 ‘Studiedag Vissen in het verleden Oostende 30 oktober 2015’. Sint-Guthago Tijdingen, 2015, 455, p. 10 [vismijn].

waterschoutsambt

8404 DESOPPER, Georges. ‘Het waterschoutambt te Oostende’. Roepsteen, 1983, 83, p. 2.

zeebadendienst

2244 R.V.T. ‘Gemeentelijke zeebadendienst’. De Plate, 1981, p. 26.