8. De na-oorlogse periode

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

2111 DEMEULENAERE, Joos. Studie van het machtsverwervingsproces op micro-politiek vlak. Casus Oostende, 1946-1988. Gent, R.U.G. (OLV – politieke wetenschappen), 1996, 174 p. 

2112 DREESEN, Jan-Baptist. ‘De ontmijners van onze kust 1944-49’. De Plate, XVIII, 1989, p. 68. 

2113 EECKHOUT, Raoul. ‘De overstromingsramp van 1 februari 1953’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1968, pp. 46-49.

2114 SNEYERS, R. La tempête et le débordement de la mer du 1er février 1953. Bruxelles, Institut Royal Météorologique de Belgique, 1953, 12 p.

2115 ‘Uitreiking eretekens op 10/12/1946 in Leopoldschool’. Wandelaer-Sur l’eau, XXI, februari 1947, 227, p. 91.

2116 VAN DAMME, Dries. Oostende overstroomd: giertij van 1 februari 1953. Oostende, Unitas, 1953, 16 p.

2117 VANDEN WEGHE, Huguette. Als de tijd van toen: Oostende 1950-1960. (beeldmateriaal: Gilbert Vermeersch). Oostende, Manga; Zedelgem, Flandria Nostra, 1992, 114 p.

2118 VAN REMOORTERE, Julien. Oostende 1975: een jaar wel en wee van de Oostendse gemeenschap. Oostende, Goekint, 1975, 111 p.

2119 VERHAEGHE, Christophe. Politiek en sociaal-economisch evolutie van de stad Oostende: periode 1988-1996. RUG. (OLV – politieke wetenschappen), 1997, Versch. pag.

2120 VERSCHELDE, Robert. Oostende herleeft: Un stade nautique; All hands on deck. Oostende, Het Nieuw Visserijblad, 1951, 40 p.

2121 VLAEMINCK, Sieg. ‘Oostende: de Koningin der badsteden is aan herwaardering toe’. Eurostad, II, mei 1989, pp. 17-23.

6606 BRYS, Rik. ‘Herinneringen aan de overstroming van 1 februari 1953 in Oostende’. Lange Nelle, XV, 2003, 2, pp. 55-56.

6607 CHARLIER, Georges. Casino-memories. Brugge, Stichting Kunstboek, 1994, 47 p.

6608 DE BOEVER, Raf. Casino-gate: de hold-up van Oostende. Antwerpen, Houtekiet, 2005, 141 p.

6609 DEHENAUW, David. De stormvloed van 1 februari 1953: Is een dergelijke catastrofe nu beter voorspelbaar? De Grote Rede (VLIZ), 2003, 7, pp. 11–14.

6610 SMISSAERT, Emile. ‘Een familie in de grote overstroming (1953): mijn impressies’. De Plate, XXXII, 2003, pp. 41-54.

6611 SOENEN, Jean-Jacques en HOSTYN, Norbert. Storm op de Zeedijk. Oostende, s.n., 2005, 37 p.

6612 VAN DER HEYDE, Eric. Chroniques ostendaises 2001-2003. Rhode Saint Genese, Bertels, 2003, 83 p.

6613 VAN HYFTE, Ivan. ‘Oostende heeft al vaker onder water gestaan’. De Plate, XXXII, 2003, pp. 66-70.

6614 VERMAUT, Claudia. Oostende onder water. Oostende, Stadsbestuur Oostende, 2003, 64 p. (Oostendse Historische Publicaties, 10).

6615 VILAIN, Omer. ‘Oostende onder water’. De Plate, XXXII, 2003, pp. 12-14.

7286 DELPERDANGE, Wim. E-government in Oostende: Een stap verder. En wat met het e-loket. Gent, Arteveldehogeschool, 2008, 31 p.

7287 LIENART, Jean-Claude. Le déminage côtier après la guerre 40-45’. Neptunus, L, 2007, pp. 10-13, 68-71.

7288 VAN DE MAELE, R.J. ‘Het Minnewater en de maskers van Oostende. Reisimpressies (1962) van de Deense schilder-etser Leo Estvad’. Biekorf, CX, 2010, 4, pp. 458-466.

7289 VERSLUYS, Roland. ‘Ostende oender woater’. De Plate, XXXVIII, 2009, pp. 41-42.

8371 CALLEWAERT, Ferdy. ‘1953 – Roeselare-Sicamber steunen Oostendse geteisterden’. Mandeldal, 1997, 6, p. 153.

8372 CALLEWAERT, Ferdy. ‘Ruimtevaarttentoonstelling in de Oostendse hallen’. Mandeldal, 1986, 7-8, p. 135.

8373 DE RUYVER Brice. Voor een veilig en leefbaar Oostende. Een onderzoek naar de dreigingen, uitdagingen en kansen. Gent (IRCP) z.d.

8374 ‘De watersnood van 1953’. Het Visserijblad, LXXIX, 2012, 12, pp. 11-14.

8375 HOSDAIN, J.-P. ‘Nuit tragique au large de Zeebruges’. Neptunus, LVI, 2013, 306, pp. 26-32. [Herald of Free Enterprise].

8376 HOUTHAEVE, Robert. ‘Duizenden naar de Kust’. Mandeldal, 1984, 11.

8377 HOUTHAEVE, Robert. ‘Ja, Oostende is attractief’. Mandeldal, 1984, 11, p. 191.

8378 HOUTHAEVE, Robert. ‘Nog uit Oostende’. Mandeldal, 1984, 12, p. 204.

8379 SERVAIS, Max. ‘De provinciën en de stad Oostende op de wereldtentoonstelling te Brussel’. Gemeentekrediet van België, 1958, 44, pp. 47-49.

8380 SMISSAERT, Emile. Met de fiets doorheen het Oostende van aanvang de zestiger jaren’. De Plate, XLIV, 2015, 12, pp. 248-255.