7. De Tweede Wereldoorlog: 1940-1945

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

2026 AMYS, André. The dinghy story: een gedramatiseerde reconstructie van verschillende vluchtverhalen [etc.] uit de jaren 1940 en 1941. Oostende, A. Amys, 1988, 92 p. 

2027 ASSELOOS, André. ‘De Oostendse regio in WO II’. Rond de kiosk, I, 1990, 2, pp. 35-37; 3, pp. 54-57; 4, pp. 75-78; 5, pp. 99-101; II, 1991, 1, pp. 13-15; 2, pp. 34-37; 3, pp. 55-58; 4, pp. 72-76; 5, pp. 92-95; III, 1992, 1, pp. 14-17; 2, pp. 32-38. 

2028 ASSELOOS, André. Oostende onder de nazi’s 1940-44. Oostende, Asseloos, 1992-1994, 4 dln, 349 + 333 + 267 + 377 p.

2029 BAILLEUL, Romain. De unie der inlichtings- en actiediensten aan haar helden, gedood en vermist in bevolen dienst: West-Vlaanderen 1940-1945. L'union des services de renseignements et d'action à ses héros morts ou disparus en service commandé: Flandre Occidentale 1940-1945. Sint-Niklaas, Belfort Uitgaven, 1947, 119 p.

2030 ‘Belgische vissersvaartuigen in Engeland tijdens W.O. II’. Wandelaer-Sur l’eau, XXI, 1947, 227, pp. 52-57.

2031 BLOMME, Ferdinand. De prijs van onze vrijheid. Oostende, Ferdinand Blomme, 1996.

2032 BOELS, Madeleine. ‘Oorlogsdagboek van een jong meisje’. Graningate, V, 1985, pp. 179-200.

2033 BOON, Louis Paul. ‘Mijn kleine oorlog, veertig jaar later: Weerzien van Oostende’. Zondagspost, 15 juli 1945.

2034 BORTHWICK, James B. History of the 29th Canadian Motor Torpedo Boat "(M.T.B.) Flotilla: March 1944 to 14th February 1945 (destroyed in Ostend Harbor). Winnipeg, Manitoba (Canada): Winnipeg Naval Museum, 68 p.

2035 CAMERLINCK, J.G. ‘Oostende beschoten vanuit zee (voorjaar 1941)’. De Plate, XXII, 1993, 7, p. 210.

2036 COCLE, Paul. West-Vlaanderen in de bezetting. Roeselare, Roularta, 1981, 205 p. (Oostende: pp. 178-180).

2037 COCLE, Paul. West-Vlaanderen in mei 1940. Roeselare, Roularta, 1981, 224 p. (Oostende: pp. 95-98).

2038 COGGHE, R. ‘Wij visserskinderen in Engeland tijdens Wereldoorlog II’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXVII, 6 (244), pp. 6-9.

2039 COOLS, Etienne. ‘De R.A.F. en Oostende’. De Plate, XI, 1982, p. 49.

2040 COOPER, Bryan. The Battle of the Torpedo Boats. Londen, Macdonald, 1970.

2041 De bevrijding van Oostende: september 1944; La libération d'Ostende; Die Befreiung von Oostende; The Liberation of Ostend: catalogus tentoonstelling opgebouwd rond de collectie André Asseloos, organisatie: Stadsbestuur Oostende, dienst Cultuur. Oostende, Stadsbestuur, 1994, 100 p.

2042 DECLEER, Roger. ‘Onze vissers in Wereldoorlog II’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXVI, 1 (233), pp. 1-10; 2 (234), pp. 1-9; 3 (235), pp. 2-8; 4 (236), pp. 1-6; 5 (237), pp. 1-8; XXVII, 1 (239), pp. 1-9; 2 (240), pp. 1-11; XXV, 6 (232), pp. 1-7; 6 (238), pp. 1-7.

2043 DECLERCK, H. ‘1940-1945. Oorlogsbelevenissen van Raoul Hollevoet’. Bachten de Kupe, XXXXII, 1990, pp. 76-92, 138-147.

2044 DEFLANDRE, Maurice. ‘Ostende en mai 1940; souvenirs inédits’. Belext, 1959, 2, pp. 17-24.

2045 DELAERE, Xavier. Het verzet te Oostende tijdens W.O. II: een bijdrage tot de geschiedenis van de verzetsgroeperingen in België met een blik op hun na-oorlogse ontwikkeling. Gent, RUG (OLV – geschiedenis), 1994, XXXII + 184 p.

2046 DESNERCK, Gaston. ‘Een kleine Oostendenaar in een grote oorlog’. De Rode Vaan, 1983, nrs. 28-43.

2047 DE VOS, J. ‘De Belgische kustverdediging in 1940’. Maandorgaan van de documentatiegroep 40-45, 1973, 108, pp. 2356-2361.

2048 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Aardappelvoorraad Oostende 1940-1944 in het “Wit Paard”’. De Plate, XXIV, 1995, p. 44.

2049 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Het verzet te Oostende en in de Kuststreek tijdens Wereldoorlog II’. De Plate, XIV, 1985, pp. 21 e.v.; XVII, 1988, p. 63.

2050 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Mei 1940. Oostendenaars op de vlucht naar Engeland. De familie Geuskens uit Oostende’. De Plate, XXVI, 1997, 3, pp. 81-83.

2051 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Motortorpedoboten van de Royal Navy vernield in de Oostendse haven- 14.02.1945’. De Plate, XV, 1986, p. 42.

2052 DUNCAN, Nigel. 79th Armoured Division. Windsor, Profile Publications, 1972.

2053 FALISE, Jean-Pierre. ‘Bespreking universitaire scriptie ‘verandering en continuïteit van het politiek personeel arrondissement Oostende (1938-1947)’. De Plate, XXI, 1992, pp. 41-42.

2054 FALISE, Jean-Pierre. ‘Brixham. Een hoekje van België op de Engelse kust’. De Plate, XIV, 1985, pp. 15, 56, 115, 136; XX, 1991, p. 344.

2055 FILLIAERT, Juul. ‘Oostende. Meidagen 1940’. Bachten de Kupe, XXIV, 1982, pp. 150-153.

2056 FRANCART, P. La côte belge, 1940-1944: le Mur de l’Atlantique. Bruxelles, Groupe d’étude pour l’histoire des fortifications militaires en Belgique, 1988, 389 + 303 p.

2057 GEVAERT, Ferdinand. ‘Het M. S. Prince Baudouin tijdens de periode 18 mei 1940-31 maart 1941’. De Plate, XXVVII, 1998, 12, p. 264.

2058 GEVAERT, Ferdinand. ‘Oostende 1944-1945, Britse oorlogshaven’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1985, pp. 18-69.

2059 GUNST, Petra. Verandering en continuïteit van het politiek personeel: burgemeesters en schepenen in het arrondissement Oostende, van 1938 tot 1947: met een vergelijkende studie van de repressie en epuratie in België en de Scandinavische landen. Gent, RUG (OLV-geschiedenis), 1991, II + 421 p.+ 36 p.

2060 HARIL. ‘Les dix-huit jours tragiques d’Ostende’. Ostend Flash, V, 1962, 6, p. 13; 7, p. 3.

2061 HARIL. ‘Ostende au centre des grandes invasions’. Ostend Flash, V, 1962, 3, p. 5; 4, p. 3; 5, p.1.

2062 JACOBS, Mariette. Raversijde 1940-1945. De Atlantikwal, Batterij Saltzwedel neu/Trippitz. Brugge, Provinciebestuur, 1995, s.p.

2063 LAW, C. Anthony. White plumes Astern: the short daring life of Canada's MTB (Motor Torpedo Boat) flotilla. (february 1944-Ostend, 14 february 1945). Halifax, Nimbus Publishing Ltd., 1989, 170 p.

2064 LUND, Paul and LUDLUM, Harry. The War of the Landing Craft. Londen, The New English Library, 1976.

2065 MACHIELSEN, Roger. De Belgische koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog. Antwerpen, Verbroedering der Belgische Zeelieden ter Koopvaardij van de Oorlogen; Veurne, Pattyn, 1991, 509 p.

2066 MACHIELSEN, Roger. La Marine Marchande Belge dans la seconde guerre mondiale. (trad. du néerlandais par Henri Mativa). Antwerpen, La Fraternelle des Marins belges de la Marine Marchande des guerre 14-18 et 40-45, Veurne, Pattyn, 1991, 488 p.

2067 MAERTENS, A. Het geheim leger in de zone III, sector Brugge-Oostende van 1940 tot de bevrijding. Brussel, Koninklijke Militaire School (OLV – militaire en sociale wetenschappen), 1982, 143 p.

2068 MAJOR, Walter and MAES, Augusta. ‘Local emergency issues World War II 1939-1945’. In: KELLER, Arnold. Paper money of the 20th century, II. St.Louis, International Bank Note Society, 1975, pp 1-24.

2069 Memorie der Unie der vaderlandlievende maatschappijen van Oostende (U.V.M.O.). S.l., s.n., s.d., 35 p.

2070 MITCHELL, Raymond. They did what was asked of them: 41 (Royal Marines) commando 1942-1946. Poole, Firebird Books, 1996, 224 p.

2071 Montgommery-brochure uitgegeven ter gelegenheid van zijn bezoek aan Oostende, op 3 april 1948. Oostende, Erel, 1948, 12 p.

2072 NOLF, G. ‘Commando’, vierde troep 1948. (met foto's van L. Verboven & P. Gyselbrecht en tekeningen van G. Cranshoff). S.l., s.n., 1984, 6 + 143 p.

2073 ‘Onze vissersvloot in Wereldoorlog II’. Wandelaar – Sur l’eau, XIX, 211, september 1945, pp. 270-273.

2074 ‘Oorlogsdagboek 1940-45’. De Plate, XI, 1982, pp. 56, 73, 96, 148, 173, 200; XII, 1983, pp. 39, 69, 93, 134, 171, 244, 276 (vraag 83/222); XIII, 1984, pp; 16, 47, 58, 86, 105, 138, 148 (opm. 84/8, 118).

2075 ‘Oorlogsdagboek 1940-45’. De Plate, XVI, 1987, pp. 314-323.

2076 ‘Oorlogsmuseum Oostende (Kerkstraat 42)’. ‘40-’45, toen en nu, 1976, 5, pp. 52-53.

2077 ‘Overzicht van de vloot. Verliezen en vernielingen van het drijvend materiaal der Rijksmarine in W.O. II’. Wandelaer-Sur l’eau, XIX, november 1945, 213, pp. 335-342.

2078 PHILIPPART, Frank. ‘De batterij Hundius en de Halve Maan beschermd in Oostende’. De Plate, XXVII, 1998, 5-8, pp. 136-138.

2079 POTS, Daniël. ‘1941: de O.88 ‘John’ gevat door mitraillevuur’. Het Visserijblad, LIX, 1992, 5, pp. 27-28.

2080 POTS, Daniël. ‘De oorlogsjaren van Gerard Deswaef’. Het Visserijblad, LIX, 1992, 7, pp. 22-24.

2081 PRITCHARD, J. R.A.F. Rescue Launches, w.w.z.. Londen, Argus-Press, 1975.

2082 PYLYSER, Jean-Marie. De vluchtschans 1939-1940. Middelkerke, J. M. P.-Trends, 1995, 256 p.

2083 PYLYSER, Jean-Marie. Het spergebied 1940-1942. Middelkerke, J. M. P.-trends, 1998, 240 p.

2084 ROLF, Rudi ‘Der Atlantikwall, Perlenschur aus Stahlbeton’. AMA Verslag 1983, s.d., p. 169.

2085 ROLF, Rudi. ‘Het domein Prins Karel als onderdeel van de Duitse kustverdediging tijdens twee wereldoorlogen’. Mededelingen van de Simon Stevinstichting, 1986, 4, pp. 3-9.

2086 RYCX, R. ‘10 mei 1940, oorlogservaringen van een oud-schipper’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, 52 (VI, 8), pp. 8-11.

2087 SAKKERS, H. en HOUTERMAN, N.J. ‘Atlantikwall’ in Zeeland en Vlaanderen gedurende opbouw en strijd (1942-1944). Middelburg, H. Sakkers, 1990-1991, 2 dln.

2088 SCHELFAUT. De Atlantische muur in België. Brussel, K.M.S. (OLV), 1965.

2089 SCHMEELKE, Karl-Heinz und SCHMEELKE, Michael. Deutsche Küstenbefestigungen in Belgien, 1914-1945. Wölfersheim-Berstadt (DE), s.n., 1999, 52 p. (Waffen-Arsenal, Sonderband S-55).

2090 ‘St. George-Saunders, Hilary’. The Green Beret, Londen, The New English Library, 1971.

2091 TEMPERE, Didier. ‘Duitse bunkers aan de Belgische kust’. Monumenten en Landschappen, IX, juli-augustus 1990, 4, pp 8–20.

2092 TEMPÈRE, Didier. Domein Prins Karel (Raversijde). Beschrijving van de Atlantikwal. Antwerpen, Simon Stevinsstichting, 1984, s.p.

2093 VAN ALDERWEIRELT, Edouard. ‘Het drama van het “Hôtel de la Plage”’. Ostend Flash, III, 1960, 3, p. 30.

2094 VANDAMME, Gerard. ‘Het luchtafweerkanon in het Domein Raversijde’. De Plate, XXIV, 1995, pp. 43-44.

2095 VAN DE KERCKHOVE, Michel. ‘De “Zeehond” en de landingsoperaties 1944’. Schuttevaer, XIV, september 1982, 1, s.p.

2096 VAN DE KERCKHOVE, Michel. ‘De “Zeehond” tijdens W.O. II’. Schuttevaer, XIV, november 1982, 2, s.p.

2097 VAN GEETERUYEN, Alain. ‘Oostende tijdens de II Wereldoorlog (vnl. de Duitse versterkingen en hedendaagse restanten)’. De Plate, XXI, 1992, pp. 161-163.

2098 VAN GEETERUYEN, Alain. ‘Oostende tijdens de II Wereldoorlog (vnl. de Duitse versterkingen en hedendaagse restanten). Met aanvullende gegevens door L. Pincket’. De Plate, XXI, 1992, p. 200.

2099 VAN GEETERUYEN, Alain. ‘Oostende tijdens de II Wereldoorlog (vnl. de Duitse versterkingen en hedendaagse restanten). Met aanvullende gegevens door G. Vandamme, De Plate, XXI, 1992, pp. 238-239.

2100 VAN HYFTE, Ivan. ‘“Ostend was near reduced to a heap of rubbish not for the last time in its history...”(Winston Churchill)’. De Plate, X, 1981, pp. 116-117.

2101 VAN POUCKE, Guy. Niet langer geheim. 60 groepen - 2500 man. 1940-1944. Clandestiene organisatie en operaties in het kustgebied en Noord West-VLaanderen. Geheim Leger - Zone III - Sector Brugge – Oostende. Gent, Uitg. J. Verbeke en Co, 1987, 411 p.

2102 VERBANCK, Richard. ‘1941-1945 - Hoe zat het met de vis?’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1986, pp. 31-79.

2103 VERBANCK, Richard. ‘De sluizen van Slijkens gebruikt als Duitse oorlogspropaganda’. Roepsteen, 1985, 98, p. 4.

2104 VERLEYEN, J. ‘50 ans après. Activité navale belge 14-18’. Neptunus, XVIII, 1970, 1, pp. 63-70; 2, pp. 58-62; 3, pp. 72-78; 5, pp. 50-57; 6, pp. 49-56; XIX, 1971, 1, pp. 36-43; 2, pp. 53-57; 3, pp. 82-88; 4, pp. 67-68; 5, pp. 57-61; 6, pp. 66-71; XX, 1972, 1, pp. 73-77; 2, pp. 56-61; 5, pp. 51-56; XXI, 1973-1974, 1, pp. 38-44; XXIII, 1975-1976, 4, pp. 34-38.

2105 VERLEYEN, J. ‘De Belgische vissers tijdens de Tweede Wereldoorlog’. Neptunus, XXVI, 1978-1979, 1, pp. 2-18; 2, pp. 11-15; 4, pp. 2-11; 5, pp. 31-37; 6, pp. 11-23; XXVII, 1979-1980, 1, pp. 12-15; 2, pp. 2-8; 3, pp. 2-9; 4, pp. 10-21; 5, pp. 9-17; 6, pp. 2-6; XXVIII, 1980-1981, 1, pp. 3-5; 2, pp. 15-17; 3, pp. 2-6; 4, pp. 3-7; 5, pp. 11-14; 6, pp. 3-6; XXIX, 1981-1982, pp. 2, pp. 7-9.; XXX, 1983, 2, pp. 3-6; 3, pp. 3-8; 4, pp. 3-4; XXXI, 1984, 4, pp. 3-6; XXXII, 1985, 2, pp. 3-4; Neptunus Info Marine, 1978, 9, pp. 2-18; 11, pp. 11-15.

2106 VERLEYEN, J. ‘La participation des marins-pêcheurs belges à la bataille de Dunkerque (1940)’. Revue des Amis du Vieux Dunkerque, XIII, 1981, pp. 77-82.

2107 VILAIN, Omer. ‘De meidagen 1940’. De Plate, XIII, 1984, pp. 247-258.

2108 VILAIN, Omer. ‘De Nederlandse soldaten. Het bombardement van de Conscienceschool. Het krijgsgasthuis ‘Hotel de la Plage’. Ostend Flash, III, 1960, 1, p. 55 (Drie vergeten feiten, 1940-1960).

2109 VLAEMYNCK, Carlos. De meidagen van 1940. Brugge, Brugs Handelsblad, 1975, s.p.

2110 WEISE, Rudolf. ‘”Circus 164”: de raid op de electrische centrale van Bredene-Slijkens op 7 mei 1942’. De Plate, 1995, p. 191 + aanvulling pp. 340-342.

6041 GELDHOF, Johnny. De strijd op zee in '40 - '45 verteld door de Royal Navy Section Belge. Kortrijk, s.n., 2000.

6042 GEVAERT, Ferdinand. ‘De Duitse verdedigingswerken in en om de haven van Oostende tijdens W.0.2, deel 1 en 2’. De Plate, XXIX, 2000, pp. 11-16, 62-71.

6043 GOETHALS, August. ‘De Prinses Astrid gedurende W.O.II’. De Plate, XXIX, 2000, pp. 246-248.

6044 VAN DEN NOORTGAETE, Tom. De militaire activiteit in de Oostendse haven tijdens de bezetting en de Tweede Wereldoorlog. Leuven, KULeuven (OLV – Geschiedenis), 2001, 143 p.

6045 VAN GEETERUYEN, Alain. België onder de wapens 17, De Atlantische Muur, Deel 1 De bouwheren. Erpe, De Krijger, 2000, 96 p.

6046 VERSTRAETE, D. ‘De Steense bunker’. Gidsenblad Lange Nelle, XIII, 2001, 4, pp. 134-137.

6586b BAART, Jac. J. Schnellboote, operaties vanuit Holland, Vlaanderen en Frankrijk. Emmen, Lanosta, 2006, 216 p.

6587 Brigade Piron. Oostende, s.n., 2004, 84 p. (Publicatie n.a.v. het 60-jarig bestaan van de 'Vereniging van de Brigade Piron').

6588 BUFFETAUT, Yves. ‘Les S-Boote à l’époque de l’opération Seelowe’. Marines Magazine (Rennes), 2004, 36, pp. 42-49.

6589 BUFFETAUT, Yves. ‘Opération Seelowe: le débarquement qui n’eut jamais lieu’. Marines Magazine (Rennes), 2004, 36, pp. 12-41.

6590 COOMAN, Gwenny en DEGRYSE, Dries. De bevrijding van Oostende 8 september 1944-2004. Oostende, Stadsbestuur Oostende, 2004 (cd-rom).

6591 COOPMAN, François. ‘Cultuur te Oostende gedurende de bezetting 1940-1944’. De Plate, XXXII, 2003, pp. 146-149.

6592 DALLIS-LABOURETTE, Jean-Philippe. S-Boote, les vedettes rapides de la Kriegsmarine (1939-1945). Paris, Histoire et Collections, 2003, 176 p.

6593 DEMEULEMEESTER, Jérôme. ‘Onze vlucht naar het onbekende’. De Plate, XXXIII, 2004, pp. 196-198.

6594 GELDHOF, Johnny. Royal Navy - Section Belge 1940-1945 in Focus. Heule, Verraes, 2002, 272 p.

6595 HOUWEN, Raymond. ‘Herinneringen aan de eerste oorlogsmaanden 1940’. De Plate, XXXV, 2006, pp. 229-235; 263-268.

6596 LIENART, J.-C. ‘Ostende se souvient … La fin tragique de la 29ième escadrille de vedettes lancetorpilles de Royal Navy le 14 février 1945’. Neptunus, XLVII, 2004, pp. 18-21.

6597 LISTER, Elisabeth. ‘The Lucky Prins Albert’, WW2 Peoples’ War (London, BBC), pp. 2-6.

6598 MARTIAL, J. Belgian forces in United Kingdom 1940-1945. Oostende, Comité 44-94, 1994, 215 p.

6599 PAUWELS, Jacques R. De Canadezen en de bevrijding van België 1944-1945. Berchem, EPO, 2004, 199 p.

6600 PHILIPPART, Frank; PEETERS, Dirk en VAN GEETERUYEN, Alain. De Atlantik Wall (van Willemstad tot de Somme). Tielt, Lannoo, 2004, 339 p.

6601 PYLYSER, Jean-Marie. Kustvolk in de vuurlijn. Deel 3. De Atlantikwall. Middelkerke, J.M.P.-Trends, 2003, 231 p.

6602 SMISSAERT, Emile. ‘Inwoners van Oostende die dienden bij de Royal Air Force 1940-1945 Groot-Brittannië; Vrouwen in de R.A.F./W.A.A.F.; Inwoners van Oostende die dienden bij de Royal Navy Belgische Sectie’. De Plate, XXXIII, 2004, pp. 213-218.

6603 TERMOTE, Tomas. De bevrijding aan de kust. Erpe, De Krijger, 2001, 96 p.

6604 TERMOTE, Tomas. De Vergeten Vloot. De Kriegsmarine aan de Belgische kust. Erpe, De Krijger, 1998, 80 p.

6605 VAN GEETERUYEN, Alain en PEETERS, Dirk. De Atlantische Muur. Deel 2. De bunkers, leger en marine types. Erpe, De Krijger, 2004, 96 p.

7267 BILLET, Georges. ‘Nos marins lors de la débacle de 1940’. Neptunus, LII, 2009, pp. 12-16, 159-164.

7268 COOPMAN, Frans. ‘De Rouzées in oorlogstijd’. De Plate, XXXVI, 2007, pp. 248-264.

7269 COULIER, Robert. ‘Oorlogsavonturen: voor u gelezen door Robert Coulier’. Neptunus, LII, 2009, p. 125.

7270 DECAT, Frank. De Belgen in Engeland 1940-1945: de Belgische strijdkrachten in Groot-Brittannië tijds WOII. Tielt, Lannoo, 2007, 256 p.

7271 DECLERCQ, Elle. Het Oostendse verzet in de nadagen van Wereldoorlog II: een lokale studie naar de rol van het verzet in het naoorlogse machtsvacuüm van de bevrijding tot de eerste naoorlogse gemeenteraadsverkiezing. Gent, Universiteit Gent, 2008, 344 p.

7272 DUPONT, Luc. ‘Johannes Wendt. Een Duitse veteraan van de batterij ‘Salzwedel-Neu’ (1940-1944)’. De Plate, XXXVIII, 2009, pp. 69-71.

7273 ‘Een Oostends militair en weerstander van het 1e uur. Adjudant Charles Kamiel Solberghe’. De Plate, XL, 2011, pp. 134-135.

7274 HENRY, Patrick. ‘Een dag na Kerstmis 1944 vonden 20 Britse zeelui hun zeemansgraf 9 km buiten de Oostendse kust’. Neptunus, LII, 2009, p. 133.

7275 HERMANS-PONJAERT, Victoire. ‘De lotgevallen van nog enkele ‘refugees’’. De Plate, XXXVII, 2008, p. 97.

7276 HOSDAIN, J.-P. ’14 Février 1945: le port d’Ostende s’embrasse’. Neptunus, LIII, 2010, 42-43.

7277 JANSOONE, Roger. ‘Het dagelijks leven in Oostende tijdens de bezetting (1940-1944)’. De Plate, XXXIX, 2010, pp. 173-181, 217-222, 244-252; XL, 2011, pp. 6-16, 39-48, 92-99, 124-133, 224-230.

7278 QUAEGEBEUR, Pierre. ‘De mémoires van Pierre Quaegebeur’. Lange Nelle, XXI, 2009, pp. 5-6, 26-30, 42-43, 66-69.

7279 RYCKAERT, Marc. ‘Bunkers langs de kust’. De Grote Rede, 2009, 24, pp. 14-20.

7280 RYCKAERT, Marc. ‘Twintig overblijfselen van de Atlantikwall als monument beschermd’. In de Steigers, XV, 2008, 1, pp. 3-10.

7281 VAN HERCK, J.; VAN WIJNSBERGHE, J.M. en VERSTRAETEN, P. ‘Het ‘Distinguished Service Cross and Medal’ verleend aan Belgen tijdens WO II’. Neptunus, LIII, 2010, pp. 50-63.

7282 WEISE, Rudolf. ‘De Vuurtorenwijk in de IIde Wereldoorlog’. De Plate, XXXVIII, 2009, pp. 182 (erratum XXXVIII, 2009, p. 213), 207-214.

7283 WEISE, Rudolf. ‘Een getuige vertelt’. De Plate, XXXVIII, 2009, pp. 80-84.

7284 WEISE, Rudolf. ‘Stützpunktstellegruppe Ostende en de 18e Vorpostenbootflotille in de operatie Cerberus’. Neptunus, LII, 2009, pp. 16-21, 146-151.

7285 WEISE, Rudolf. ‘Stützpunktstellegruppe Ostende en de 18de Vorpostenbootflotille in de Operatie Cerberus’. De Plate, XXXVIII, 2009, pp. 7-17, 32-40.

8342 ‘Batterie allemande Tirpits à Ostende’. In: Notices surr les sites de guerre conservés. Bruxelles, Ministère de la Défense Nationale, 1922, pp. 15-16.

8343 ‘Belgische vissers in Brixham tijdens WOII.’ Het Visserijblad, LXXX, 2013, 12, pp. 8-10.

8344 BEUSELINCK, Timothy. ‘La Médaille Maritime 1940-1945: afl. 3’. Neptunus, LVII, 2014, 308, pp. 24-29.

8345 BILLET, Georges. ‘Le Royal Navy (Section Belge) l'écho de l'Amirauté Britannique: afl. 1; Les rapports RNSB: afl. 2’. Neptunus, LV, 2012, 303, pp. 69-75; 304, pp. 144-149.

8346 COOPMAN-DEGRYSE. ‘Dikke Jef’. Gestella Krantje, 2011, 2, p. 55.

8347 ‘Der Siegemarsch zur belgischen Nordseeküste’. In: Von Lemberg bis Bordeaux. München, Zentralverlag der NSDAP, 1942, pp. 211-244.

8348 DEVILLE, Johan. ‘Het Zee-ereteken 1940-1945: afl. 1’. Neptunus, LVI, 2013, 306, pp. 46-47.

8349 DIELMAN, Jo. ‘Guy Verstraete: een onbekende oorlogsheld’. Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende, 2016, 106, pp. 6-11.

8350 ‘Een publiek geheim’. Roepsteen, 2012, 225, p. 55.

8351 FOEDROWITZ, Michael. Bunker der deutschen Schnell- und Räumbootbasen an der Kanalküste im Zweiten Weltkrieg. Valkenburg aan de Geul, Silvertant Erfgoedprojecten, 2012, 329 p.

8352 HUBRECHTSEN, Freddy. ‘70 jaar geleden...: over een poëzieboekje... en de lijdensweg van een Oostendse joodse familie’. De Plate, XLII, 2013, 6-8, pp. 136-146.

8353 JACOBSEN, Jan. ‘Wij waren er ook: Belgische koopvaardijschepen die verloren gingen door oorlogsgeweld tijdens 1940-1945: periode 1940-1941, periode 1942, periode 1943-1945’. Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende, 2015, 101, pp. 12-15; 102, pp. 14-15; 2016, 103, pp. 40-41.

8354 JANSOONE, Roger. ‘Het dagelijks leven in Oostende tijdens de bezetting 1940-1944: afl.9-22, 23/1-2, 24, 25-26 (Bevrijding en het uur van de afrekening, 1-2), 27 (Bevrijding als mediagebeuren)’. De Plate, XLI, 2012, 3, pp. 57-65; 4, pp. 84-95 ; 7-9, pp. 159-168; 11, pp. 195-207; 12, pp. 220-232; XLII, 2013, 2, pp. 38-45; 4, pp. 96-108; 9, pp. 172-190; 11, pp. 222-241; XLIII, 2014, 1, pp. 6-24;  3, pp. 75-89; XLIV, 2015, 3, pp. 72-84 ; 6, pp. 140-162 ; 11, pp. 230-232; 12, pp. 238-246 ; 2016, XLV, 4, pp. 65-78 ; 7-9, pp. 156-158; 10, pp. 184-186; 12, pp. 226-239.

8355 JANSOONE, Roger. ‘Naklank van "Bei uns in Ostende"’. De Plate, XLIV, 2015, 4, pp. 96-103.

8356 LIPPENS, Willy en VAN HERCK, Jens. ‘Het Zee-ereteken 1940-1945: afl. 2’. Neptunus, LVII, 2014, 307, pp. 32-37.

8357 LOY, Marc. ‘Vlucht uit Oostende’. Het Visserijblad, LXXXI, 2015, 13, pp. 20-21.

8358 MAES, Ronny. ‘Dikke Jef’. Gestella Krantje, 2011, 1, pp. 2-3.

8359 Mémoires Brigade Piron. Brussel, Fidelitas et Superbia, 1994-2000, 124 p.

8360 MUSSCHOOT, Dirk. Belgen maken bommen. Tielt, Lannoo, 2016, 159 p.

8361 PHILIPPART, Frank. Atlantikwall. Gent, Witsand, 2014, 217 p.

8362 RUYS, Georges. ‘Wereldoorlog II: de Ausland Organisation (AO) en de Duitse spionage te Oostende’. Lange Nelle, XXVI, 2014, 1, pp. 17-18.

8363 RUYS, Georges. ‘Vergeten crash nabij de Konterdam’. Lange Nelle, XXVIII, 2016, 2, pp. 59-61.

8364 SAX Aline, VANDEBROEK, Hannelore, RAATS, Jonas, MAHIEU, Maarten. Bezette kust. Leven in de schaduw van de Atlantikwall. Brugge, Hannibal, 2014.

8365 TAHON, André. ‘Luitenant Ashley M. Gyunn’s armband gevonden op het strand’. Graningate, XXI, 1991, p. 1.

8366 VANFLETEREN, Stephan, DE MEYER, Mathieu, STRUBBE, Benoit. Atlantic Wall. S.l., Hannibal, 2014, 96 p.

8367 VAN HERCK, Jens. ‘Het Zee-ereteken 1940-1945: afl. 4 (slot)’. Neptunus, LVII, 2014, 309, pp. 32-38.

8368 VAN HERCK, Jens. ‘"The Arctic Star" aan Belgen’. Neptunus, LVIII, 2015, 311, pp. 40-49.

8369 VAN REMOORTERE, Julien. En toen was het oorlog. Tielt, Lannoo, 2014, 246 p.

8370 ’70 jaar sedert de vlucht van de Vlaamse vissers’. Sint-Guthago Tijdingen, 2010, 394, p. 15.