5. De eerste wereldoorlog: 1914-1918

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

1935 BALOT, Marcel. L'effort maritime belge pendant la guerre. Le Havre, Imprimerie du Havre-Eclair, 1918, 16 p. 

1936 BARRA, Jean-Marie. ‘Middelkerke krijgt Oostends noodgeld’. Graningate, VI, 1986, pp. 52-62. 

1937 BELL, J. K. Os Ataques dos portos de Zeebrugge e Ostende. A gloria da Marinha Britânica. Lisboa, s.n., 1918, 66 p.

1938 BELL, J. Keble. The Glory of Zeebrugge and the Vindictive. With official narratives of the operations at Zeebrugge and Ostend. S.l., Chatto and Windus, 1918, s.p.

1939 BELL, J. Keble. The Zeebrugge Affair. With British official narratives of the operations at Zeebrugge and Ostend. New York, Doran, 1921, s.p.

1940 BENNETT, J.J. The Dover patrol. The Straits Zeebrugge-Ostend. Including a narrative of the operations in the spring of 1918. London, Grant Richard, 1919, 214 p.

1941 BILLIET, Germain. ‘Bij een jeugdherinnering. De Batterij Gneisenau’. De Plate, XIII, 1984, p. 169.

1942 BILLIET, Germain. ‘De Duitse Batterijen op de Belgische kust in 1914-18’. De Plate, XIII, 1984, p. 218.

1943 BILLIET, Germain. ‘De oorlog 1914-1918’. De Plate, VI, 1977, 3, pp. 4-5; VI, 1977, 4, pp. 10-12.

1944 BLONTROCK, Benny. ‘Militaire post uit de marinezone aan de Belgische kust (1914-1918)’. Wefis lustrumnummer 10 jaar, 1993, pp. 19-29.

1945 BLONTROCK, Benny. Oostende: burgerpost onder de Duitse bezetting tijdens de 1e Wereldoorlog. Oostende, Westvlaamse Filatelistische Studiekring, 1979, 1 + 50 p. (Wefis-studie, 22)

1946 Comité officiel Belge de secours aux réfugiés. Rapport sur son action et son oeuvre à Anvers 28 août - 5 octobre 1914, à Ostende 6 - 12 octobre 1914. Le Havre, Impr. du journal Le Havre, 1915, 50 p.

1947 COX, C. ‘The Raids on Zeebrugge and Ostend’. The Nineteenth Century and After, vol. 496, june 1918.

1948 DE BROUWERE, Jan G. ‘Een kantkloskussen uit 1914-1918’. De Plate, XXI, 1992, 1, p. 14.

1949 DECLEER, Roger. ‘Belgische vissers uitgeweken in 1914 tot 1918 naar Engeland, Frankrijk en Nederland’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, IXXX, 5 (255), pp. 7-12.

1950 DENECKERE, Bernard. Luchtoorlog boven West-Vlaanderen, 1914-1918. Kortrijk, Groeninghe, 1998, 279 p.

1951 DESEYNE, Aleks. Raversijde 1914-1918: geschiedenis van de ‘Batterij Aachen’. Historique de la ‘Batterie Aachen’. History of the ‘Aachen Battery’. Brugge, Provincie West-Vlaanderen, 1993, 60 p.

1952 DE SMET, Jos. ‘Oorlog op de Vlaamse Banken’. Neptunus, IX, 1966, 1, pp. 12-23.

1953 DE VOS, Luc. ‘Zeebrugge en Oostende, april – mei 1918’. In: Veldslagen in de Lage Landen. Leuven, Davidsfonds, 1995, pp. 157-164.

1954 DEWAELE, Jacques. De oorlog van Valentin. Brieven van Oostendenaar Valentin Dewaele, kanonnier aan het ijzerfront. Koksijde, De Klaproos, 1999, 159 p.

1955 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Het laatste schip ontvlucht uit de Oostendse haven voor de inval van de Duitsers (1914)’. De Plate, XXI, 1992, pp. 223-224.

1956 DRUMMOND, G.H. ‘When H.M.S. Vindictive ‘Stormed’ Ostend Piers. Rescuer’s part in night raid’. Daily Telegraph, 1936, pp. 5, 36.

1957 ELLEBOUDT, Alphonse en LEFÈVRE, G. Oostende onder de Duitsche bezetting, 1914-1918. Oostende, Elleboudt, 1920, 3 dln., 433 + 570 + 16 p.

1958 Embotellando submarinos : el ataque naval contra Ostende. Mexico, Imprenta Francesa, 1918, 6 p.

1959 Englands vergeblicher Riesenkampf um d. deutsche U-Boot-Basis. Berlin, s.d., 23 p.

1960 EVERAERT, H. ‘Herinneringen uit de Wereldoorlog 1914-1918’. De Plate, VI, 1977, pp. 14-15; X, 1981, pp. 13-16, 37-42.

1961 FALISE, Jean-Pierre. ‘Oostendse marine-officieren gestorven voor het vaderland tijdens wereldoorlog I’. De Plate, XXIII, 1994, pp. 319-320.

1962 FERRABY, H. The immoral story of Zeebrugge and Ostend. London, Gieves, 1920, 48 p.

1963 GEVAERT, Ferdinand en HUBRECHTSEN, Freddy. Oostende 14-18: Oostende onder de Duitse bezetting, 1914-1918. Koksijde, De Klaproos, 1995-1996, 2 dln., 191 + 184 p.

1964 ‘Guerre de 1914-1918. Nos paquebots pendant la guerre’. Bulletin officiel du touring Club de Belgique, XXVIII, 1922, 9, pp. 196-198.

1965 Het Oostends oorlogsdagboek van Charles Castelein. 1914-1918. Oostende, Stadsbestuur, 1998, 63 p. (Oostendse Historische Publicaties, 3).

1966 HISLAM, P. How we twisted the dragon’s tail. London, s.n., 1918, 96 p.

1967 HOSTYN, Norbert. ‘Oostendenaars over hun stad in 1914-1918’. De Plate, VI, april 1977, 4, pp. 14-15.

1968 HOWARD, Keble. L épopée de Zeebrugge et le Vindictive avec les comptes rendus officiels des opérations de Zeebrugge et d'Ostende. Paris, Berger-Levrault, 1919, 84 + 2 p.

1969 HURD, A. ‘Zeebrugge and Ostend – and After’. The forthnightly review, June 1918.

1970 JACKSTAFF (pseud. van J.J. Bennett). The Dover Patrol, the straits: Zeebrugge Ostend including a narrative of the operations in the spring of 1918, with an introduction by H.W. Wilson, illustrated. London, Grant Richards, 1919, 215 p.

1971 JUNKE, A. Zeppelin im Weltkriege. Leipzig, s.n., s.d., 224 p. (o.a. Oostende).

1972 KEYES, Roger. Ostende en Zeebrugge 23 april en 10 mei 1918; officieele mededeelingen van .... en andere beschrijvingen der krijgsverrichtingen verzameld door C. Sanford Terry en vert. door Ad. Van Unen. Leiden, P. J. Jansen, 1929, 151 p.

1973 KILDUFF, Peter. Germany's first air force: 1914-1918. London, Arms and Armour Press, 1991, 160 p.

1974 Kriegs-album des Marinekorps Flandern 1914-1917, herausgegeben von den beiden ersten Pfarrern des Marinekorps. (Koene und Frins). Marine-Bücherei, 1917; Oostende F. Verkempinck, 1984, 193 p. (pp. 32-65: Oostende – omgeving).

1975 ‘La batterie von Tirpitz, à Ostende’. L’ Illustration, LXXVI, 1918, 3949, p. 437.

1976 Les embouteillages de Zeebrugge et d’Ostende. Knokke, Blomme, s.d., 55 p.

1977 MAJOR, Walter. ‘De grote wereldbrand ving aan op 03-08-1914’. Cahier voor luchtvaartgeschiedenis, II 1978, 2, s.p.

1978 MAJOR, W. ‘Het noodgeld van Oostende in 1914’. Ostendiana, II, 1975, pp. 109-123.

1979 MAJOR, W. ‘Het noodgeld van Oostende in 1914’. Ostendiana, II, 1975, pp. 109-123.

1980 MAJOR, Walter. ‘Hoe Oostende bevrijd werd (oktober 1918)’. De Plate, XXII, 1993, pp. 61-69.

1981 MAJOR, Walter. ‘Hoe Oostende in 1918 bevrijd werd’. Cahier voor luchtvaartgeschiedenis, IV, 1980, 3, s.p.

1982 MAJOR, Walter. ‘Local emergency issues 1914-1918’. In: KELLER, Arnold. Paper money of the 20th century, II. St.-Louis, International Bank Note Society, 1975, pp. 3-80.

1983 MASSART, Jean. Le front de Flandre. Bruxelles, Société Anonyme Belge d'Imprimerie, 1919, 4 + 149 p. (Touring-club de Belgique. Ce qu'il faut voir sur les champs de bataille et dans les villes détruites de Belgique, II).

1984 NEWELL, H.A. and STEVENS, H. Beresford. On te Belgian coast; with Bruges and Ypres. Cheltenham, J. Burrow & C°, s.d., 112 p.

1985 ‘Nota betreffende de diensten welke tijdens de Oorlog 1914-18 bewezen werden door de aan boord van vissersvaartuigen aangemonsterde zeelieden die uit Engelse havens vaarden (Secr. “Federatie der Belgische Zeelieden der beide Oorlogen”)’. De Plate, XIII, 1984, p. 200.

1986 Notices sur les sites de guerre conservés (campagne 1914-1918). Bruxelles, Ministère de la Défense nationale, 1922, 72 p. (Publication du service de sites de guerre, 2).

1987 Oorlogsboek van het Davidsfonds. Brugge, Houdmont-Carbonez, 1919, 385 p.

1988 Oostende gedurende de Duitsche bezetting. Ostende pendant l’occupation allemande (15 octobre 1914). Oostende, De Vriese, 1914, s.p.

1989 ‘Oostende tijdens de eerste wereldoorlog’. ’t Schorre, VIII, 1985-1986, IX, 1986-1987, 1, pp. 21-22; 2, p. 21.

1990 PETITJEAN, L.F.R.E. ‘La marine impériale allemande sur la côte belge 1914-1918’. Neptunus, 1976, 5, pp. 2-8; 6, pp; 2-12; 1976-1977, 1, pp. 2-9; 2, pp. 41-44; 4, pp. 6-12; 5, pp. 2-6; 6, pp. 34-38; XXV, 1977-1978, 1, pp. 57-64; 2, pp. 29-3332; 3, pp. 22-27; XXIX, 1981-1982, 222, pp. 44-52; 3, pp. 49-56; 4, pp. 33-41; 6, pp. 45-47; XXX, 1983, 1, pp. 62-64.

1991 PIERRARD, Alf. Le rôle de la marine belge pendant la guerre 1914-1918. Bruxelles, F. Van Buggenhout, 1931, 20 p.

1992 PULTENEY, W. and MILLER, B. Brice. The Immortal Salient. A historical record and complete guide for pilgrims to Ypres. With a chapter on the Zeebrugge and Ostend operations by Capt. A.F.B. Carpenter, V.C. S.l., John Murray, 1925, s.p.

1993 ROYON, Gustave. ‘Oorlogsdagboek’. De Plate, X, 1981, p. 188.

1994 SAMYN, Werner. ‘Historiek van de oorlogsvrijwilligers 1914-18 en 1940-45’. De Plate, X, 1981, pp. 132-133.

1995 SANTAMARIA, P. L'attaco inglese ad Ostende e Zeebrügge. Roma, s.n., 1918, 14 p.

1996 SCHULTZ, K. ‘The British Assault on the German Bases, Ostend and Zeebrugge’. United States Naval Institute Proceedings, V, 1929, 7, s.p.

1997 SMISSAERT, Aimé. Vier jaar onder de klauwen der Duitsche barbaren: verhaal van ‘t gene te Oostende voorviel van den 15 oktober 1914, dag der bezetting van de stad door de Duitschers [sic], tot den 17 oktober 1918, dag der bevrijding. S.l., s.n., s.d., 328 p. (ook in diverse afleveringen in De Plate).

1998 STANDAERT, Ronny. ‘Oorlogsdagboek’. De Plate, 1981, p. 220.

1999 STOCK, James W. Zeebrugge en Oostende 1918. (vertaald door S. D. Nemo). Antwerpen, Standaard, 1979, 159 p. (Geschiedenis van onze woelige eeuw).

2000 STOCK, James. ‘Zeebrugge and Ostend’. Ballantine's Illustrated History of the Violent Century, London, s.n., 1974, p. 56, p. 122.

2001 TERRY, C. Sandford. Oostende en Zeebrugge, 21 april en 10 mei 1918. Officieele mededeelingen van vice-admiraal Sir Roger Keyes en andere beschrijvingen der krijgsverrichtingen. Vertaald uit het Engels door Ad. Van Unen. Oxford-Leiden, s.n., 1929, 150 p.

2002 TERRY, C. Sandford (ed.). Ostend and Zeebrugge. April 23; May 10, 1918. The Dispatches of Vice Admiral Sir Roger Keyes, K.C.B., K.C.V.O. and other narratives of the operations. Oxford, Milford, 1919, 224 p.

2003 The Zeebrugge and Oostende raids, May 1918. The Battles of Ypres 1914-1918. A list of selected references. London, Imperial War Museum, s;d., s.p.

2004 THYS, Walter. ‘”The occupation of Ostend by the Germans (14th October 1914 - 17th October 1918)”. Een in Amerika bewaard onuitgegeven oorlogsdagboek’. Handelingen der Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, XLVIII, 1994, pp. 207-230.

2005 T’ SAS, F. ‘L’artillerie lourde allemande à grande puissance au littoral belge, 1914-1918’. Belgisch Tijdschrift voor Militaire Geschiedenis, 1972, pp. 443-463.

2006 VANALDERWEIRELDT, Edouard. ‘Het odyssee van H.M.S. Vindictive’. Ostend Flash, 1958, 1.

2007 VAN CAILLIE, André. ‘De batterij Gneisenau’. De Plate, XIV, 1985, p. 71. (add. bij XIII, 1984, p. 169).

2008 VANCRAEYNEST, Raymond. De familie Deceuninck in Engeland tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). S.l., s.n., 1994, 72 p.

2009 VANDAMME, Gerard. ‘Bij de luchtfoto Mariakerke en de Tirpitz-batterij 2.6.1918’. De Plate, XX, 1991, pp. 303-305.

2010 VANDAMME, Gerard. ‘Nog over de “De Duitse Batterijen” op de Belgische kust in 1914-1918’. De Plate, XIV, 1985, pp. 178-179.

2011 VANDENBRIELE, Henri. Wereldoorlog I. Oostende en de Vindictive. Oostende, Eigen Beheer, 1992, 30 + 5 p.

2012 VAN NOEYEN, P. ‘Les tentatives de blocage d'Ostende’. Neptunus, IX, 1966, 1, pp. 24-28.

2013 VAN OYE, E. Mijn gevangenis. Brugge, Excelsior, 1923, 103 p.

2014 VERBANCK, Richard. ‘1919 Terugkeer uit Engeland’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1977, pp. 1-8.

2015 VILAIN, Omer. ‘Inleiding bij het oorlogsdagboek van H. Everaert’. De Plate, X, 1981, p. 13.

2016 WEISE, Rudolf. ‘Zeelui van bij ons (2). Onze Vlaamse vissers in de 1e Wereldoorlog’. De Plate, XXVII, 1998, 12, pp. 245-255.

2017 YEXLEY, L. ‘Narratives of operations and Honours for Services in the Operations against Zeebrugge and Ostend on the night of 22-23rd April 1918’. In: The Fleet Annual and Naval Year Book. S.l., Chapman and Hall, 1918, s.p.

2018 Zeebrugge: les clubs des officiers de la marine allemande à Bruges et à Ostende pendant la guerre 1914-1918. Zeebrugge, Zeebrugge Museum, s.d., s.p.

6036 DEWAELE, Jacques. De oorlog van Valentin: brieven van Oostendenaar Valentin Dewaele, kanonnier aan het IJzerfront. Koksijde, De Klaproos, 1999, 156 p.

6037 RYHEUL, Johan. Marinekorps Flandern 1914-1918. Aartrijke, Decock, 1996, 280 p.

6038 TERMOTE, Tomas. Verdwenen in de Noordzee: de geschiedenis van de Duitse U-boten aan de Belgische kust en opheldering over het lot van vijftien verdwenen onderzeeërs. Erpe, De Krijger, 1999, 164 p.

6560 ANDERS HEDIN, Sven. With the German armies in the West. London, J. Lane; New York, J. Lane co, 1915.

6561 BLAKENEY CARPENTER, Alfred Francis. The blocking of Zeebrugge. Boston and New York, Houghton Mifflin, 1922.

6562 CARUANA, Joseph. ‘Britain's C.M.B.'s in World War I’. Warship International, VI, 1969, 3, pp. 222-227.

6563 COOPMAN, François. ‘De vergeten zeestrijders 1914-1918’. De Plate, XXXIV, 2005, pp. 221-233.

6564 DEBAEKE, Siegfried. Vluchten voor de Groote Oorlog. Koksijde, De Klaproos, 2004, 400 p.

6565 DE MEESTER, Eric. Het Duitse marine-korps in Vlaanderen 1914-1918. Deel 1: Ontstaan marine-korps en evolutie korpstroepen. Gent, Filatelistische studiekring Oost-Vlaanderen, 2003.

6566 DESEYNE, Aleks. 1918: het bevrijdingsoffensief gezien door koningin Elisabeth. Brugge, Provinciebestuur van West-Vlaanderen, 1998, 111 p.

6567 DESEYNE, Alex. Raversijde 1914-1918: geschiedenis van de Batterij Aachen. Brugge, Provincie West-Vlaanderen, 2005, 84 p.

6568 JANSOONE, Roger. ‘Oostende en de zeevisserij tijdens de eerste wereldoorlog’. De Plate, XXXII, 2003, pp. 74-78; pp. 135-141; pp. 160-164; pp. 200-204; pp. 238-240; XXXIII, 2004, pp. 9-14; pp. 42-47; pp. 110-118; pp. 168-173; pp. 199-201; pp. 256-262; XXXIV, 2005, pp. 90-96; pp. 107-114; pp. 143-148; pp. 156-162; pp. 276-280; XXXV, 2006, pp. 94-101; pp. 126-131.

6569 KARAU, Mark. ‘Twisting the dragon’s tail: the Zeebrugge and Ostend raids of 1918’. Journal of Military History, LXVII, 2003, 2, pp. 455-481.

6570 LAKE, Deborah. The Zeebrugge and Ostend raids 1918. Barnsley (U.K.), Pen & Sword Books Ltd, 2002, XIV + 208 p.

6571 PHILIPPART, Frank. ‘De Batterij Hundius en de Halve Maan in Oostende, beschermde monumenten’. Vesting, 1998, 2, pp. 19–25.

6572 PHILIPPART, Frank en LEYSEN, Emanuel. ‘Mortierbunker Regelbau 633 in Oostende’. Vesting, 1998, 2, pp. 26-28.

6573 PITT, Barrie. Zeebrugge: eleven VCs before breakfast. London, Cassell Military, 2003, XV + 239 p.

6574 ROLF, Rudy. ‘Het domein Prins Karel als onderdeel van de Duitse kustverdediging tijdens de twee wereldoorlogen’. Vesting, 1986, 4, pp. 3–11.

6575 SEYS, Raf en COMMEINE, Luc. Lange Max. Koekelare, Devriendt, 2002, 192 p.

6576 SMISSAERT, Aimé. ‘Oostende tijdens de eerste wereldoorlog’. De Plate, XXXI, 2002, pp. 171-178; pp. 238-242; pp. 266-272; XXXII, 2003, pp. 14-21; pp. 86-88; pp. 181-184.

6577 TAHON, André. ‘Toen “Gendarmen” in 1914 Oostende redden te Leffinge’. Graningate, XXIII, 2003, 91, pp. 10-23.

6578 TERMOTE, Tomas. S.M.S. Prangenhof. Voormezele, Association for Battlefield Archeology in Flanders, 2003, 141 p.

6579 VERSTRAETE, Pieter-Jan. Marcel Vercoutter. Kortrijk, Groeninghe, 2006, 91 p.

6580 WIEST, Andrew Allen. Ostende and Zeebrugge: The Critical Importance of the Belgian Coast for Britain in World War I. Chicago, University of Illinois, 1990, 333 p. (Dissertation).

7245 DENECKERE, Bernard. Luchtoorlog boven België 1914: van Antwerpen tot de zee. Roeselare, Roularta, 2010.

7246 DESEYN, Alex. De kust bezet 1914-1918. Brugge, Provincie West-Vlaanderen, 2007, 277 p.

7247 FULLERTON, Alexander. Sixty minutes for St George. London, Little, Brown, 1994, 223 p.

7248 HUMPHREYS, Roy. The Dover Patrol, 1914-1918. Stroud, Sutton, 1998, VIII + 216 p.

7249 JANSOONE, Roger. ‘De lotgevallen van een Oostendse ‘refugee’ in Groot-Britannië tijdens WO I’. De Plate, XXXVI, 2007, pp.61-65, 114-116; XXXVII, 2008, pp. 6-11, 77-79, 93-96, 122-124 (addenda door V. HERMANS-PONJAERT’. De Plate, XXXVII, 2008, p. 97; foto-addendum’. De Plate, XXXVII, 2008, p. 260).

7250 KARAU, Mark. Wielding the dagger. The Marinekorps Flandern and the German War Effort, 1914-1918. [Westport], Greenwood Publishing Group, 2003, 268 p.

7251 KENDALL, Paul. The Zeebrugge raid 1918: ‘the finest feat of arms’. London, Cassell Military, 2009, XV + 239 p. (ook over Oostende).

7252 LIENART, Jean-Claude. ‘1914-1918: la guerre sur la mer et la Belgique’. Neptunus, LII, 2009, pp. 102-106, 152-157.

7253 MC GRAEL, Stephen. Zeebrugge and Ostend raids 1918. Barmsley (South Yorkshire), Pen & Sword Military, 2007, 176 p.

7254 MAHIEU, Erwin. Oostende in de groote oorlog. Strand (GB), Tempus, 2011, 128 p.

7255 PHILIPS, Freddy. ‘Na 90 jaar … they will finally rest in peace’. Neptunus, LI, 2008, pp. 87-88.

7256 PRINCE, Stephen. The blocking of Zeebrugge: operation ZO 1918. Oxford, Osprey, 2010, 64 p.

7257 RYHEUL, Johan. Marinekorps Flandern. De Vlaamse kust en het hinterland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Erembodegem, Flying Pencil, 2010, 269 p.

7258 SANDFORT TERRY, C. Ostend and Zeebrugge April 23 – May 10 1918. The dispatches of Vice-Admiral Sir Roger Keyes. Oxford, Oxford University Press, 1919, 224 p.

7259 SIMOEN, Olivia. Hector Leonard De Vriese (1868-1932): schepen in oorlog en vrede. Gent, UGent. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Sectie geschiedenis, 1990, 276 p.

7260 TAHON, André. ‘De oorlog in de duinen: operaties Hush en Strandfest in juli 1917’. Heemkring Graningate, XXVIII, 2008, pp. 6-27.

7261 THOMPSON, Julian. The Imperial War Museum book of the war at sea 1914-1918. London, Pan – Imperial War Museum, 2006, XXX + 466 p.

7262 TIMMERMANS, Roger. ‘Ik weet nog hoe het was’. De Plate, XXXVII, 2008, pp. 118-121.

7263 VALCKE, Lucien. ‘HMS Vindictive: de raids op Zeebrugge en Oostende in WO I’ Lange Nelle, XXI, 2009, pp. 44-55, 70-74.

7264 WARNER, Philip. The Zeebrugge raid. Barmsley, Pen & Sword, 2008. (ook over Oostende).

8283 ASPESLAGH, John. ‘De activistische beweging in Oostende’. Biekorf, CXVI, 2016, 2, pp. 163-193; 3, pp. 257-302.

8284 ASPESLAGH, John. ‘Een vergeten ooggetuige in Oostende’. De Plate, XLII, 2014, 10, pp. 228-243.

8285 BRACKX, Daniël. Oostende, 1914-1918: toen en nu. Erpe, De Krijger, 2012, 100 p.

8286 COLEMAN, E. C. No Pyrrhic victories: the 1918 raids on Zeebrugge and Ostend: a radical reappraisal. Stroud, Spellmont, 2014 (foreword by Admiral The Lord Boyce, Warden of the Cinque Ports).

8287 DECALUWÉ, Carl en TERMOTE, Tomas. De raid op Zeebrugge. Roeselare, Roularta, 2015, 145 p.

8288 DE GROOT, Bas. Van Duitse Bocht tot Scapa Flow. Soesterberg, Aspekt, 2012, 688 p.

8289 ‘De inneming van Oostende’. In: Oorlogsdagboek van het Davidsfonds. Brugge, Houdmont-Carbonez, 1919, pp. 317-343.

8290 DELANNOO, Etienne. ‘In het station Oostende-Maritiem kwam begin oktober 1914 het legerdepot aan uit Antwerpen-Zuid om vervolgens te verhuizen naar Duinkerke’. Shrapnel: The Western Front Association België, XXIII, 2011, 4, pp. 55-60.

8291 DEMASURE, Brecht. ‘Visserij en de Eerste Wereldoorlog – ‘Den oarienk eeft uus gered!’’. De Grote Rede, 2013, 36, pp. 90-96. 

8292 DEMASURE, Brecht. ‘De vruchten van de zee: Visconsumptie tijdens WOI’. De Grote Rede, 2013, 36, p. 98.

8293 DEMERRE, Guido en TERMOTE, J. ‘De onderwaterzetting van de IJzervlakte’. De Grote Rede, 2013, 36, pp. 47-52.

8294 DE MEYER, Mathieu. ‘Beton in de duinen: de Duitse kustverdediging tijdens de Eerste Wereldoorlog’. De Grote Rede, 2013, 36, pp. 33-38.

8295 DESCHACHT, Daniel. Steene 1914-1918. Oostende, Heemkundige Kring 't Schorre Steene, 2015, 160 p.

8296 DESEYNE, Aleks. ‘Les batteries côtières allemandes de Raversijde’. In : VIROL, Michèle et BRAGARD, Philippe. Vauban et ses successeurs en Artois, Flandres et Picardie. Paris, Association Vauban, 2012, pp. 245 e.v.

8297 ‘Die Einnahme von Gent, Brügge und Ostende’. In: Der Weltkrieg 1914/1916. Stuttgart, Levy und Müller, s.d., Heft 35, pp. 1095-1099.

8298 GYSELEN, Patrick. Ook een mens: Oostende 14-18: den anderen orlooge. Damme, Zorro Uitgeverij, 2014.

8299 HOSTYN, N. ‘Koerier Charles-Louis van Batten’. Biekorf, 1982, 3, p. 318.

8300 HOUTHAEVE, Robert. ‘Duitse keizer in Oostende’. Mandeldal, 1984, 2, p. 42.

8301 JANSOONE, Roger. ‘1914, "the tricky road to Ostend"’. De Plate, XLII, 2014, 10, pp. 216-227.

8302 JANSOONE, Roger. ‘Voedselvoorziening vanuit de zeevisserij tijdens WO I: afl. 1 en 2’. De Plate, XLIII, 2014, 11, pp. 265-276; 12, pp. 298-308.

8303 LAMPAERT, Roger en ROBA, Jean-Louis. Het marinekorps Flandern. Erpe, De Krijger, 2014, 95 p.

8304 LEERMAN, Vic. ‘De "White Swan" te St. Jean Cap Ferrat’. Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende, 2012, 87, pp. 16-21.

8305 MAES, R. ‘Een kleine Belg in de Grote Oorlog. Belevenissen van Octave Maes tijdens de Tweede Wereldoorlog’. Graningate, XI, 44, p. 152.

8306 MAHIEU, Erwin. ‘De toegankelijkheid en de rol van het strand tijdens WO I’. De Grote Rede, 2013, 36, pp. 75-81.

8307 MAHIEU, Guido en TERMOTE, J. ‘De geallieerde kustverdediging achter het IJzerfront: over wapens, water, zand en zieken’. De Grote Rede, 2013, 36, pp. 39-46.

8308 MASSCHALCK, Eddy. ‘Het Panorama van de Slag aan de Yser: de lijkwade van de Groote Oorlog’. De Plate, XLIII, 2014, 9, pp. 197-211.

8309 MEYNEN. ‘Das Grosse Marineheim in Ostende’. In: Ein Gang durch die Soldatenheime in Belgien und Frankreich: Aus der Arbeit der Nationalvereinigung der evangelischen Jünglingsbündnisse Deutschlands. Barmen, 1915, 67 p. [Oostende: pp. 38-41].

8310 MISSIAEN, Tine. ‘De Paardenmarkt, een WO I-munitiestortplaats voor de Belgische Kust’. De Grote Rede, 2013, 36, pp. 53-60.

8311 ‘Oostende als Kriegschul met verschillende uitvindingen van P. Targone’. Roepsteen, 2004, 192, p. 23.

8312 PHILIPS, Freddy. 14/18 op zee. Tielt, Lannoo, 2013, 206 p. (Franstalige uitgave: 14/18 en mer. S.l., Racine, 2013, 206 p.).

8313 PHILIPS, Freddy. ‘14-18 op zee: Belgische schepen en zeelui tijdens de grote oorlog. Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende, 2013, 92, pp. 6-7.

8314 PIETERS, Marnix. ‘De UNESCO-conventie voor de bescherming van het cultureel erfgoed onder water (Paris, 2001) en WO I maritiem erfgoed in het Belgisch deel van de Noordzee’. De Grote Rede, 2013, 36, pp. 21-26.

8315 PIRLET, Ruth. ‘Belgische zeewetenschappers tijdens WO I’. De Grote Rede, 2013, 36, pp. 61-67.

8316 PRINCE, Stephen. The blocking of Zeebrugge: Operation Z.O. 1918. London, Osprey Publishing, 2012.

8317 RIBBENS Kathleen. ‘Würzburg Rieserradar in Raversyde’. In de Steigers, XXII, 2015, 1, pp. 16-19.

8318 RUYS, Georges.’ Luchtaanvallen en beschietingen op Oostende in WO I’. Lange Nelle, XXIV, 2012, pp. 37-43.

8319 SAINT BERNARD DU SPUIKOM. ‘De Grote Oorlog en... de catastrofe van de IMO, zogezegd een Belgisch schip’. Neptunus, LV, 2012, 303, pp. 58-59.

8320 SAINT BERNARD DU SPUIKOM. ‘In de marge van... Onze Vlaamse vissers tijdens de 1ste Wereldoorlog’. Neptunus, LV, 2012, 304, pp. 162-163.

8321 SCHAFFSTEIN, Hermann. ‘Wereldoorlog I: de Duitsers trekken Oostende binnen’. Lange Nelle, XXVI, 2014, 1, pp. 21-23 (vertaald door Annie STORME).

8322 SERRIEN, Pieter. Oorlogsdagen. Overleven in bezet Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Antwerpen, Manteau, 2013, 495 p.

8323 SERVAIS, Philippe. ‘De kleine Vrede in de Groote Oorlog: Onze-Lieve-Vrouwecollege Oostende’. Sint-Canisiusblad, CXII, 2014-2015, pp. 18-21.

8324 SEYS, Jan, BEHIELS, Sarah en FOCKEDEY, Nancy, ‘De Groote Oorlog en de Zee – The Great War and the Sea – La Grande Guerre et la Mer – Der Erste Weltkrieg und das Meer’. De Grote Rede, 2013, 36.

8325 SMISSAERT, Emile. ‘Historische weetjes 1 (Oorlogsslachtoffers WO I)’. De Plate, XLIV, 2015, 2, p. 60.

8326 STRUBBE, Benoit. ‘Raid op Zeebrugge en Oostende’. De Grote Rede, 2013, 36, pp. 27-32.

8327 TERMOTE, Tomas. ‘Duitse U-bootontwikkeling tijden WO I’. De Grote Rede, 2013, 36, pp. 14-20.

8328 TERMOTE, Tomas. Oorlog onder water. Leuven, Davidsfonds, 2014, 352 p.

8329 THEUNINCK, Jean-Marie en DIELMAN, Jo. HMS Vindictive: de raids op Oostende in 1918 - Les raids sur Ostende en 1918 - Die angriffe auf Oostende in 1918 - The raids on Ostend in 1918. Oostende, Stadsbestuur, 2013, 42 p.

8330 ‘The Zeebrugge Raid’. World War I: The Definitive Visual Guide: From Sarajevo to Versailles, 2014, pp. 292-293.

8331 VANDEKERCKHOVE, Flor. ‘Eerste Wereldoorlog: de tragiek van de Vindictive’. Het Visserijblad, LXXX, 2013, 10, pp. 9-12.

8332 VANDENBROUCKE, Freddy. ‘Oostende in Wereldoorlog Eén’. Shrapnel: The Western Front Association België, XXIV, 2012, 2, pp. 3-12.

8333 VANDEWEYER, Luc. ‘Belgische "macht" op zee?’. De Grote Rede, 2013, 36, pp. 68-74.

8334 VANDEWEYER, Luc. ‘De Kaiserliche Marine wil de Belgische kust’. De Grote Rede, 2013, 36, pp. 8-13.

8335 VANSTEENKISTE, Roland. ‘Soldatenbrief van een Duits student op doortocht te Oostende (1914)’. Roepsteen, 1985, 95, p. 5.

8336 VERBEKE, R.V. en DELANNOO, Etienne. ‘Oorlog en doden. Op 2.11.1920 werden te Oostende 350 Maritieme Eretekens uitgereikt aan Vlaamse vissers’. Shrapnel: The Western Front Association België, XXII, 2010, 1, p. 22.

8337 WEISE, Rudolf. ‘Onze Vlaamse vissers tijdens de 1ste Wereldoorlog’. Neptunus, LV, 2012, 303, pp. 76-85.

8338 Zandvoorde tijdens de Eerste Wereldoorlog. Oostende, Heemkring Santforde, 2014, 103 p.