4. De periode 1830-1914

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

1902 BEIRENS, Dirk. ‘Koning Leopold’. Gidsenblad Lange Nelle, II, 1990, 2, pp. 22-24. 

1903 BEIRENS, Dirk. ‘Oostende anno 1887’. Gidsenblad Lange Nelle, IV, 1992, 3-4, pp. 84-85. 

1904 BEIRENS, Dirk. ‘Oostende in de vorige eeuw (1859 en 1885)’. Gidsenblad Lange Nelle, III, 1991, 4, pp. 80-85.

1905 DEBROCK, Walter. ‘Nog over de Musin’s’. De Plate, VI, 1976, 8, p. 13.

1906 DE BROUWERE, Jan G. ‘Oostende 1912’. De Plate, XIX, 1990, 9, pp. 255-256.

1907 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Oostende 1885’. De Plate, XX, 1991, p. 10.

1908 DURY, Christine. Oostende in de Belle Epoque. Brussel, Artis-Historia, 1999, 46 p.

1909 FALISE, Jean-Pierre. ‘Oostende in 1837 (tekst van Victor Hugo)’. De Plate, XVI, 1987, p. 31.

1910 HOSTYN, Jan. ‘”Ostendiana”: Oostende in 1888 door de Nederlandse bril (van Johan Winkler) bekeken. De Plate, XXI, 1992, pp. 284-286.

1911 HOSTYN, Norbert. Leopold II en Oostende : een historische stadswandeling. Antwerpen, s.n., 1984, 16 p. (Vlaamse toeristische bibliotheek, 307).

1912 KLAUSING, Jef. ‘Oostende 1837-1977. Evolutie weerspiegeld in handel, nijverheid en beroepen’. Ostendiana, III, 1978, pp. 5-15.

1913 KLAUSING, Jef. ‘Oostende in de Belle-Epoque’. De Plate, XVI, 1987, p. 21.

1914 KLAUSING, Jef. ‘Oude herinneringen aan Oostende in Spanje’. De Plate, XIV, 1984, p. 178.

1915 LANDOY, Paul. Ostende station balnéaire 1840-1890. Orné de vues, photogravures, etc. par Flori van Acker, d'après les photographies de F. Lebon. Ostende, Jules Daveluy, 1890, 50 p.

1916 LOEBELL, J.W. ‘Reisebriefe. Uittreksel over Oostende anno 1835’. De Plate, XVII, 1988, p. 64.

1917 MAERVOET, W. ‘De politieke evolutie in het arrondissement Oostende (1830-1914)’. Ostendiana, I, 1972, pp. 63-86.

1918 MAERVOET, W. De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830-1914. Gent, RUG (OLV - geschiedenis), 1965, 386 p.

1919 ‘Ostende et les fêtes jubilaires en Belgique (3-4 et 14 septembre 1905: avec les inaugurations par et une visite du roi Léopold II)’. In: Le jubilé national de 1905: 75e anniversaire l’Indépendance de la Belgique: compte rendu des fêtes et cérémonies, etc.

1920 ROUVEZ, A.-Th. ‘Ostende et les fêtes jubilaires en Belgique (3-4 et 14 Septembre 1905: avec des inaugurations par et une visite du roi Léopold II)’. In: Le jubilé national de 1905: 75e anniversaire de l’Indépendance de la Belgique: compte rendu des fêtes et cérémonies, etc.. Bruxelles, Vromant, 1906, pp. 738-743.

1921 SMISSAERT, Emile. ‘Een onbekend reisverslag uit de 19de eeuw, ook over Oostende’. De Plate, X, 1981, p. 170.

1922 SMISSAERT, Emile. ‘Oostende in 1846’. De Plate, III, 1973-1974, 6bis, pp. 6-9.

1923 SMISSAERT, Emile. ‘Plannen voor militaire bouwwerken te Oostende rond de eeuwwisseling’. De Plate, X, 1981, p. 214.

1924 SMISSAERT, Emile. ‘Uit het 19e eeuwse Oostende. J. Van Den Broucke en J. F. Carrein’. Biekorf, LXXX, 1980, p. 138.

1925 SMISSAERT, Emile. ‘W. H. Weale en Oostende omstreeks 1857’. De Plate, VIII, 1979, 3, pp. 56-57.

1926 STEYAERT, J.J. Een speelreisje in België, behelzende schilderachtige en geschiedkundige beschrijvingen der landstreken en nationale gedenkstukken, zeden, gebruiken en instellingen; levensschetsen van beroemde Belgen enz.. Gent, I.S. Van Doosselaere, 1858, 368 p. (Oostende: pp. 210-214).

1927 ‘Une journée à Ostende. Voyage en train de plaisir’. La Flandre maritime, 1866.

1928 VAN HYFTE, Ivan. ‘Courageuze stadgenoten in 1892’. De Plate, XX, 1991, p. 170.

1929 VAN HYFTE, Ivan. ‘Ex libris: uit een provinciaal archief (Memoriael administratief der Provincie West-Vlaanderen 1848)’. De Plate, XVI, 1987, p. 275.

1930 VAN HYFTE, Ivan. ‘I. Mariakerke 1901’. De Plate, X, 1991, p. 277. (‘Toen wijkraden nog niet bestonden’).

1931 VAN HYFTE, Ivan. ‘II. De Vuurtorenwijk 1902’. De Plate, XX, 1991, p. 300. (‘Toen wijkraden nog niet bestonden’).

1932 VAN HYFTE, Ivan. ‘In het jaar 1851 des Heeren te Oostende’. De Plate, XXIV, 1995, pp. 225-227.

1933 VERBANCK, Richard. ‘Oostende in 1854’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1981, pp. 1-18.

1934 VON MEYSENBURG, Malwida. Eine Reise nach Ostende (1849). (mit ein Vorwort von Gabriel Monod). Berlin, Schuster & Loeffler, 1905, 165 p.; 1905², 168 p.

6032 DURY, Christine. Oostende in de Belle Epoque. Brussel, Artis-Historia, 1999, 46 p. (Parcours).

6033 GOORMACHTIGH, Ann. ‘Het verblijf van Johann Strauss te Oostende: 1885’. De Plate, XXVIII, 1999, pp. 67-68.

6034 SMISSAERT, Emile. ‘”Zie daar komt uit het oosten een keizer aangevaren” Oostende, 2-3 augustus 1890’. De Plate, XXVIII, 1999, pp. 141-148.

6035 VAN HYFTE, Ivan. ‘In het jaar des Heeren 1862’. De Plate, 2001, pp. 98-101.

6554 OUVRY, Robert. ‘De kruiser “Entrecasteaux”’. De Plate, XXXII, 2003, pp. 166-168.

6555 SETTE, Jean-Pierre. De Belgische kust 1886-1914. Brugge, Avantu, 2006, 373 p.

6556 SMISSAERT, Emile. ‘Toen in Oostende het jaar 1906 nog actueel was’. De Plate, XXXIV, 2005, pp. 8-12.

6557 VAN HYFTE, Ivan. ‘De zomer van 1873’. De Plate, XXXI, 2002, pp. 116-118.

6558 VERMAUT, Claudia; DUFLOU, Vicent; OSTYN, Norbert; VANDEKERCKHOVE, Roger; BLOMMAERTS, Philippe; SMISSAERT, Emile; MAHIEU, Erwin; GOETHALS, August; VAN HYFTE, Ivan. Oostende in de belle époque. 1905, het wonderjaar van Leopold II. Leuven, Davidsfonds, 2005, 144 p. (Publ. n.a.v. de tentoonstelling te Oostende (Venetiaanse Gaanderijen) van 21 mei tot en met 6 november 2005).

6559 WALTON, John K. ‘”The queen of the beaches”: Ostend and the British from the 1890s to the 1930s’. History Today, LI, 2001, 8, pp. 19-27.

7240 BONTE, Frans en DE CLEER, Lucien. Oudenburg & Oostende in de jaren 1890-1914: de wereld van André Gennevoise. Oudenburg, Bonte, 2010, 90 p.

7241 DINGENS, Yves. ‘De eerste Oostendenaar geboren in het tijdperk van het onafhankelijk België’. De Plate, XXXIX, 2010, p. 159.

7242 SETTE, Jean-Pierre. La Belle Epoque 1885-1914 – De Belgische kust. Brugge, Avanti, 2007, 374 p.

7243 VAN DE MAELE, R.J. ‘Oostende-Brugge. Reisimpressies (1883) van de Deense schrijver-schilder Holger Drachmann’. Biekorf, CX, 2010, 2, pp. 186-195.

7244 WEISE, Rudolf. ‘Oostendse helden en heldinnen anno 1851-1859’. De Plate, XXXVI, 2007, pp. 184-197; XXXVII, 2008, pp. 188-201.

8259 A.D. ‘Oostende 1850-1940’. Biekorf, 1991, 3, p. 281.

8260 CALLEWAERT, Ferdy. ‘Oostende in 1905’. Mandeldal, 2005, 5, p. 103.

8261 CALLEWAERT, Ferdy. ‘Van Oostende naar Ieper over Roeselare, 1908’. Mandeldal, 2009, pp. 223-227.

8262 DE BAETS, Peter. ‘Britse pensioenen en Oostendse overlijdensregisters (1832)’. Biekorf, 2016, 4, pp. 494-495.

8263 DE CLERCK, Rudy. ‘Een levertraanfabriek in 1903’. De Plate, XLII, 2013, 5, pp. 121-129.

8264 DINGENS, Yves. ‘Het bezoek van Koningin Victoria aan Oostende in 1843: enkele aanvullingen’. De Plate, XLIII, 2014, 4, pp. 112-113.

8265 DINGENS, Yves. ‘Het paviljoen van de Stad Oostende op de wereldtentoonstelling van Gent 1913’. De Plate, XLII, 2013, 12, pp. 248-269.

8266 E.N. ‘De honderdste hofstede voor de koning’. Biekorf, 1964, 8, p. 251.

8267 ‘Het gebeurde op onze kust’. Roepsteen, 1999, 173, p. 37.

8268 HOUTHAEVE, Robert. ‘IJsschollen te Oostende’. Mandeldal, 1984, 3, p. 67.

8269 J.G. ‘Gevaarlijke vissersvrouwen van Oostende 1872’. Biekorf, 1964, 11A, pp. 347-348.

8270 LIENART, Jean-Claude. ‘Belges à bord du Titanic’. Neptunus, LV, 2012, 302, p. 30.[Jules Sap, 1890-1966].

8271 MAHIEU, Erwin. ‘Oostende in 1905: de Smet de Nayerbrug en de zeesluis Demey’. Roepsteen, 2005, 194, p. 6.

8272 MAHIEU, Erwin. ‘Oostende in 1905: een thuishaven voor nieuwe of trendy sporten (paardrennen, polo). Roepsteen, 2005, 196, p. 26.

8273 MAHIEU, Erwin. ‘Oostende in 1905: feestvierende stad tijdens 75ste verjaardag van België’. Roepsteen, 2005, 197, p. 37.

8274 ‘Oostendenaar Georges en de Titanic’. Lange Nelle, XXIV, 2012, 2, p. 45. [Georges Aspeslagh].

8275 SMISSAERT, E. ‘Uit het 19e eeuwse Oostende: J. Van den Broucke en J.F. Carrein’. Biekorf, 1980, 3-4, p. 138.

8276 ‘Uit Burgerwelzijn van 16 januari 1897’. Roepsteen, 1977, 38, p. 4.

8277 VAN DE MAELE, Romain John. ‘Brugge en Oostende. Reisherinneringen van de Deense schijfster Emma Kraft (1905). Biekorf, 2013, 3, pp. 329-337.

8278 VANDECASTEELE, L. ‘De Belgische koopvaardijvloot varende op Oostende in 1840’. Roepsteen, 1978, 49, p. 3.

8279 VAN HYFTE, Ivan. ‘Louis Couperus logeert in hotel Continental 1891’. De Plate,  XLIV, 2015, 2, pp. 48-56.

8280 VAN HYFTE, Ivan. ‘Negentiende eeuwse reisjournalen over Oostende’. De Plate, XLV, 2016, 1, pp. 16-19.

8281 VAN WASSENHOVE, Jean-Lou. ‘Uit de dagboeken van Queen Victoria: het koninklijk bezoek aan Oostende in september 1843’. De Plate, XLII, 2013, 10, pp. 196-208.

8282 VERHAEGHE, J. ‘Westvlamingen overleden in het militair hospitaal van Oostende, 1797-1913’. ’t VVF streepje, 1986, 2.