3. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en de revolutie van 1830

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

1858 Aenmerking ende beschryvinge over de vreezelyke gebeurtenisse, binnen de stad Oostende, door het springen van het Buskruydmagazin, den 19 September 1826. Gent, J. en A. Snoeck, 1826, s.p. 

1859 Allons voir la baleine. Bruxelles, Laurent, 1828. 

1860 BELPAIRE. Notice sur les opérations de la commission de nourriture. Ostende, Vermeirsch, 1821, s.p.

1861 BEERNAERT. Notice sur la baleine échoué près d'Ostende, le 5 novembre 1827, et sur les fêtes données par H. Kessels, à l'occasion de la prise de possession, au nom de S.M., du squelette de ce cétacé. Ostende, J. Elleboudt, 1828, 63 p.

1862 DEFRAYE, L. ‘Ontploffing te Oostende in 1826’. ‘t Beertje, XVII, 1958, pp. 79-80.

1863 DE MONTMOMERENCY, V. ‘Eene ontploffing’. Rond den Heerd, XVI, pp. 396-397; XXI, pp. 355-357.

1864 DE SMET, Jos. ‘De herleving van de Vlaamse havens Nieuwpoort en Oostende in 1814’. Biekorf, LXIII, 1962, 8, pp. 233-236.

1865 DE SMET, Jos. ‘De oorsprong van de acht bestuurlijke arrondissementen der provincie West Vlaanderen’ (1823). Biekorf, XXXVI, 1930, 1, pp. 22-27.

1866 DE SMET, Jos. ‘Twee Brugse schepen aangeslagen in de Antillen. 1817-1829’. Handelingen van het Genootschap Société d'Emulation te Brugge, XCIX, 1962, pp. 122-127.

1867 DE SMET, Jos. ‘West-Vlaanderen gedurende de honderd dagen’ (april-augustus 1815). Biekorf, LVIII, 1947, 4, pp. 81-87.

1868 DE SMET, Wim. ‘De walvis van Oostende of walvis van Kessels’. Neptunus, 1977-1978, 4, pp. 2-7; 5, pp. 2-4.

1869 DE TAEYE, Ernest. ‘De buskruitontploffing te Oostende op 19 september 1826’. Ostendiana, II, 1975, pp. 119-123.

1870 DIDIER, F. De publieke opinie in West-Vlaanderen voor en na de revolutiemaanden, december 1828-juli 1831. Gent, RUG (OLV - geschiedenis), 1963, 243 p.

1871 DREESEN, Jan-Baptist. ‘De opstand te Oostende tegen de Nederlanders in 1830’. De Plate, XXI, 1992, pp. 229-231.

1872 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Oostende en de Onafhankelijkheid van België (eind sept. 1830)’. De Plate, XXIII, 1994, p. 2.

1873 DUBAR, J. Ostéographie de la baleine échouée à l' est du port d' Ostende, le 4 novembre 1827. Bruxelles, Laurent, 1828, 62 p.

1874 EDEBAU, Frank en VILAIN, Omer. ‘De “koninklijke” walvis van Oostende. 1827-1977’. De Plate, VI, 1977, 11, pp. 3-5.

1875 Explosion de la poudrière à Ostende le 19 septembre 1826. S.l., s.n., s.d., s.p.

1876 FARASYN, Daniël. ‘De dubbele grenslijn bij het douanesysteem in het tijdperk van de Verenigde Nederlanden’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1981, pp. 4-7.

1877 FALISE, Jean Pierre. ‘Het erevaandel 1830 van de Stad Oostende’. De Plate, XII, 1983, pp. 226-227.

1878 FRANÇOIS, Luc. ‘De petitiebeweging in het arrondissement Oostende (1828-1830)’. De Plate, XXIII, 1994, pp. 278-280.

1879 HILLS, Robert. Sketches in Flanders and Holland; with some account of a tour through parts of those countries, shortly after the battle of Waterloo; in a series of letters to a friend. London, J. Haines and J. Turner, 1816, VIII + 215 p. (pp. 4-11: Ostend).

1880 HOSTYN, Norbert. ‘Oostende anno 1815: Alexander Cavalie Mercer, op weg naar Waterloo, op doortocht in Oostende’. De Plate, XIV, 1985, 4, pp. 127-129; 6-9, pp. 202-204; 10, pp. 209-212; 11, pp. 242-245.

1881 HOSTYN, Norbert. ‘Oostende anno 1815: Robert Southey’s “Journal of a tour in the Netherlands in the autumn of 1815"’. De Plate, XV, 1986, pp. 52, 88.

1882 HUBRECHTSEN, Freddy. ‘De weg nr. 12 Oostende-Trier’. De Plate, XIX, 1990, p. 323.

1883 MENEGHEER, Gh. ‘Omstandig verhaal van het droevig voorval van 1826’. Rond den Heerd, 1886, pp. 355-357.

1884 MERCER, Alexander. Van Oostende naar Waterlo: captain Mercer's tocht in het jaar 1815. (ing. en vert. door M. Cordemans). Wetteren, Scaldis, 1951, 246 p.

1885 MOENS, Jules. ‘Beknopte biografie van Herman Kessels 1794-1851’. De Plate, VI, november 1977, 11, p. 6.

1886 Omstandig verhaal van het gebeurde te Oostende op den 19 September 1826 (in het buskruid-magazijn). S.l., s.n., s.d.

1887 Reis door België in het jaar 1814. Amsterdam, E. Maaskamp, 1815, XV + 166 p. (pp. 18-20: Oostende, Nieuwpoort, Veurne).

1888 Relation détaillée de la catastrophe arrivée à Ostende le 19 septembre 1826. Ostende, Scheldewaert, s.d., s.p.

1889 SCHIPPER. ‘Aanvullingen op de bijdrage van E. De Taeye over “De buskruitontploffing te Oostende op 19 september 1826” (Ostendiana, II, 1975)’. De Plate, V, 1975-1976, 8, pp. 5-7.

1890 SMISSAERT, Emile. ‘De Rijkslagere school te Oostende tijdens het Koninkrijk der Nederlanden’. De Plate, VIII, 1979, 4, pp. 13-14.

1891 SMITHERS, Henry. Observations made during a tour in 1816 and 1817 through that part of the Netherlands which comprises Ostend, Bruges, Ghent, Brussels, Malines & Antwerp... in a series of letters. Brussels, Henry Smithers, 1818, IV + 270 p. (Oostende: pp. 1-8).

1892 SOUTHEY, Robert. Journal of a tour in the Netherlands in the autumn of 1815. London, Heineman, 1930, s.p.

1893 SOUTHEY, Robert. Wij schreven 1815 … Dagboek van een rondreis in de Nederlanden in den herfst van 1815. (ingeleid en bezorgd door M. Cordemans). Antwerpen, Standaard, 1946, 139 p. (Oostende: pp. 15-20).

1894 STACKHOUSE, T. Rewards to the inhabitants of Ostend who saved the passengers of Britannia. S.l., s.n., 1816.

1895 TRIPS, Eduard. ‘Portugese bannelingen in Brugge en Oostende (1829)’. Biekorf, XCIV, 1994, 2, pp. 133-141.

1896 VAN BETSBRUGGE, Els. De petitiebeweging in West-Vlaanderen, 1828-1830 (met de nadruk op: Bissegem, Desselgem, Kortrijk, Markegem, Tielt). Gent, RUG (OLV - geschiedenis), 1984.

1897 VAN DEINSE, Adrien. Oostendes ramp op den 19 September 1826. Een trouw verhaal. Rotterdam, P. Sprenger, 1826.

1898 VAN TROOSTENBERGHE, Edwin. ‘Nachtwacht voor het afweren van pestschepen in 1821-1822 langsheen de kust van Mariakerke, Middelkerke, Westende en Lombardsijde’. Graningate, II, 1982, pp. 193-203.

1899 VERBANCK, Richard. ’Oostende en Sas-Slijkens in het jaar van Waterloo’. Roepsteen, 1975, 27, pp. 2-7.

1900 VERLONJE, Wilfried. ‘Oostende en de aangespoelde “walvis”’. De Plate, XV, 1986, p. 112.

1901 VERSTRAETE, D. ‘Een strategische overstroming in 1815’. De Plate, VIII, 1979, 12, pp. 11-13.

6029 DREESEN, Jan-Baptist. ‘De buskruitontploffing te Oostende op 19 september 1826. Aanvulling’. De Plate, 1991, p. 219.

6030 LOMBAERDE, Piet. ‘De vesting Oostende als onderdeel van de Wellingtonbarrière 1814-1830’. Vesting, Tijdschrijft van de Simon Stevinstichting, 1997, 3, pp. 3-5.

6031 RYON, Frank. ‘Het fort Impérial tijdens de periode van het Verenigd Koninkrijk’. Vesting, Tijdschrift van de Simon Stevinstichting, 1997, 3, pp. 6-13.

6548 ONWHYN, J. (ed.). A guide tour to France or, travellers their own commissionners explaining every form and expense from London to Paris, by Dover and Calais, Brighton and Dieppe, Southampton and Le Havre, Margate and Ostend, and by steam packets from London to calais and Boulogne. The hotels, coach offices, tabel of French coins, passports, permits, luggage, posting, fees to postillions, waiters, &, &. London, Cowie and Strange, 1828.

6549 DELEYN, Eva. Brugse en Oostendse rederijen tijdens het Hollands Bewind 1815-1830. Gent, UGent, (licentiaatsverhandeling geschiedenis), 2002, 2 v.

6550 LOMBAERDE, Piet. ‘De Vesting Oostende als onderdeel van de Wellingtonbarrière 1814-1830’. Vesting, 1997, 3, pp. 2–5.

6551 RYON, Frank. ‘Het Fort Impérial in Oostende tijdens de periode van het Verenigd Koninkrijk’. Vesting, 1997, 3, pp. 6–13.

6552 The traveller’s guide through the kingdom of the Netherlands. Ostend, s.n., 1826.

6553 VAN HYFTE, Ivan. ‘Stene in de Nederlandse periode’. De Plate, XXXI, 2002, pp. 137-138.

7237 DE BAETS, Peter. ‘Een Oostendenaar in Texas (1818)’. Biekorf, CXI, 2011, 4, pp. 463-468.

7238 DE BAETS, P. ‘Het verhaal van Mary Goggin (Oostende 1816)’. Biekorf, CIX, 2009, pp. 37-39.

7239 DE MEY, J. ‘Louis Leep, notaris te Oostende 1821-1825’. Biekorf, CVIII, 2008, pp. 336-355.

8248 A.B. ‘Bankier Dujardin in 1826’. Biekorf, 1989, 1, p. 98.

8249 ASPESLAGH, John. ‘West-Vlamingen in de Tweede Kamer (1815-1830)’. Biekorf, CXV, 2015, 1, pp. 5-23; 2, pp. 138-163.

8250 D.B. ‘Avondschool te Oostende 1824’’. Biekorf, 1979, 1-2, p. 63.

8251 DE BAETS, Peter. ‘Walvissen op de Vlaamse kust en in het Scheldebekken’. Biekorf, 2013, 4, pp. 385-413.

8252 DE SMET, Jos. ‘De nieuwsbladen in West-Vlaanderen 1814-1815 en 1825’. Biekorf, 1953, 9, pp. 185-191.

8253 DIDIER, F. ‘De West-Vlaamse pers in de jaren 1825-1830’. Biekorf, 1964, 5, pp. 129-133.

8254 E.N. ‘Oostendse drukkerij 1816’. Biekorf, 1953, 6, p. 152.

8255 EECKHOUT, Raoul. ‘Engelse artilleristen in Molendorp 14 april 1815’. Roepsteen, 1997, 164, p. 29.

8256 ‘Mémoires sur les ports d’Ostende et de Nieuport. Le partage des frais des ouvrages des ports d’Ostende et de Nieuport entre l’Etat, la province et les villes, 1819-1821’. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 1976, p. 287.

8257 MOENS, J. ‘Een ‘Koninklijke’ Walvis te Antwerpen in 1829’. Antwerpen: tijdschrift der stad Antwerpen, XXIII, 3, pp. 155-168. [walvis aangespoeld in Oostende in 1828].

8258 VAN ACKER, L. ‘Rozenkwekerijen in West-Vlaanderen 1829-1831’. Biekorf, 1966, 5-6, pp. 132-133.