2. De Franse Tijd

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

1779 Aanteekeningen wegens de kerk van Oostende gedurende het Schrikbewind (1794-1802)’. Archiven-Boek van Rond den Heerd, 3e boek, s.d., pp. 40-47. 

1780 Abrégé historique de l'évènement inouï et malheureux, qui est arrivé au passage du port d'Ostende, le 27 Fructidor an 8, (14 septembre 1800) à 7 heures du soir, avec les noms... de tous les malheureux qui sont noyés en passant le port avec le ponton.... Oostende, B.D., Brickx, 1801, 16 p. 

1781 B., A. ‘De markten van Oostende’ (in de Franse Tijd). Biekorf, XCIV, 1994, 1, p. 102.

1782 BAELS, Edouard J. Oostende onder het Franse bewind. Oostende, Goekint, 1982, 215 p.

1783 BALBAERT, Judocus Ignatius. Dag-Journaal van alles wat dag op dag voorgevallen is binnen de Stad Oostende: sedert den 25 maart 1793 tot en met den 28 september 1802: handschrift. 1829, 604 p. (oorspronkelijk in: ‘Feuille d'Annonces commerciales,... de la ville et du district d'Ostende’, Ostende, Thomas Vermeirsch, 1829).

1784 BEAUCOURT, F. ‘Une lettre d'un soldat du camp d'Ostende à l'époque du camp de Boulogne’. Bulletin de la Société Belge d’Etudes Napoléoniennes, XIX, 1969, 68, pp. 15-17.

1785 BEKAERT, Jean Marie. Napoleon Bonaparte te Oostende, 8-9-10 juli 1803’. De Plate, XXVII, 1998, 2, pp. 41-43.

1786 BILLIET, Germain. ‘Het bravourestuk van Muscar’. De Plate, VI, 1977, 6, p. 7.

1787 BILLIET, Germain. ‘Muscar verward met Marquette’. De Plate, VIII, 1979, 3, pp. 5-6.

1788 BILLIET, Germain. ‘Oostende in de Franse tijd. Kroniek van de voornaamste gebeurtenissen’. De Plate, VII, 1978, pp. 4-5, 23-25, 42-43, 64- 66, 89-90, 115-116, 137.

1789 BLOMME, F. ‘Slachtoffers van het vergaan van de plat-boot-ponton te Oostende (30 juni 1804)’. Ostendiana, VI, 1993, pp. 51-60.

1790 BURGRAEVE, J.-J. ‘Un débarquement anglais à Ostende en 1798’. Bulletin de la Société Belge d’Etudes Napoléoniennes, XXV, 1958, 2, pp. 7-9.

1791 BUTAYE, J. Het gevangeniswezen tijdens het Directoire in het Leiedepartement. Leuven, KUL (OLV - geschiedenis), 1963, 153 p.

1792 CALONNE, J. De verkiezingen van jaar V in het departement van de Leie, maart-april 1797. Brussel, VUB (OLV - geschiedenis), 1969, 182 p.

1793 COOPMAN, Jan. ‘Het begin van de Franse Republiek te Oostende’. De Plate, XXV, 1996, pp. 60-61.

1794 DE BROUWER, J. F. Droevig verhael der ongelukken veroorzaekt door den hooge watervloed, die plaets gehad heeft 's nagts tusschen den 14 en 15 January 1808, beginnende van Amsterdam tot Oostende,.... Oostende, J. F. de Brouwer, 1808, 8 p.

1795 DE BURBURE DE WESEMBEEK, A. ‘Napoléon et le camp maritime d'Ostende’. La Revue Nationale, XXXIX, 1967, pp. 145-146.

1796 DE BURBURE DE WESEMBEEK, Albert et MAROTE, Henri Ferdinand. Souvenirs d'un corsaire ostendais 1811-1814. Bruxelles, Charles Dessart, 1943, 235 p.

1797 DE BURBURE DE WESEMBEEK, Albert. Les cinq séjours de Napoléon sur notre littoral maritime. Bruxelles, Direction de la Marine, 1947, 13 p. (Rapports du IIIme Congrès International de la mer à Ostende).

1798 DE BURBURE, A. ‘Un officier de marine ostendais au service de la France, captif en Angleterre’. Bulletin de la société belge d'Etudes napoléoniennes, juin 1957, 23, pp. 19-22.

1799 DE CLERCQ, L. ‘Briefporten voor militairen in het Frans tijdvak’. Wefis lustrumnummer 15 jaar, 1987, pp.15-20.

1800 ‘De kerk van Oostende gedurende het schrikbewind’. Archief van Rond den Heerd, pp. 40-47.

1801 DESBRIERE. Projets et tentatives de débarquements aux îles britanniques. (Visite de Napoléon à Ostende). Paris, s.n., 1900.

1802 DESCHACHT, Daniël (red.). Gilliodts van de Male. Nieuwe beterdinge van alle de landen gelegen onder de commune van Zandvoorde, 1808. Oostende, 1996.

1803 DE SMET, Jos. ‘Aan de Vlaamsche kust onder het Fransche keizerrijk’. Biekorf, XXXV, 1929, pp. 14-20.

1804 DE SMET, Jos. ‘Onze kust in Napoleon’s tijd. 1803’. Biekorf, IL, 1948, 4, pp. 73-75.

1805 DE SOR, Charlotte. Napoléon en Belgique et en Hollande, 1811. Bruxelles, Soc. belge de librairie, 1839, 343 + 358 p.

1806 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Oostende in de Franse tijd’. De Plate, VII, 1978, 11, p. 15; X, 1981, p. 183; XVI, 1987, pp. 137, 153.

1807 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Oostende en de Boerenkrijg in 1798’. De Plate, XXVI, 1997, 5, pp. 147-150.

1808 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Storm van 14 november 1808’. De Plate, januari 1975, p. 3.

1809 ‘Een tijdgenoot over het kamp van Napoleon te Oostende en Bredene’. Roepsteen, 1984, 87, pp. 4-7.

1810 FALISE, Jean-Pierre. ‘Napoleon en Oostende’. De Plate, IX, 1980, p. 60.

1811 FARASYN, Daniël. ‘Een Oostendse “Raar maar waar” historie omstreeks 1800’. De Plate, XXI, 1992, p. 266.

1812 FRANÇOIS, Luc. ‘Een aanvulling op “Oostende in de Franse tijd”’. De Plate, VIII, 1979, p. 25.

1813 GEVAERT, Ferdinand. ‘200 jaar geleden … 17 mei 1798, commando-raid op de sassen van Slijkens (vulgo, mogelijks, “Operatie Popham”’. De Plate, XXVII, 1998, 5-8, pp. 125-136.

1814 HOSTYN, Norbert. ‘Een document uit de Franse tijd: Liste des 100 plus imposés du Canton d’Ostende- 1804’. De Plate, X, 1981, p. 118.

1815 HOSTYN, Norbert. ‘Vier Oostendenaars tussen 1806 en 1817’. De Plate, X, 1981, p. 231.

1816 Kortbondig verhaal van het ongeluk van 14 september 1800. Oostende, Briex, s.d., s.p.

1817 LECLUSE, E. ‘Les Français au secours d'Ostende (19-20 mai 1798)’. Bulletin de l'Union Faulconnier, XVIII, 1920-1921, pp. 339-351.

1818 LEMOINE-ISABEAU, C. ‘Ostende à l'époque française. Travaux de défense et de cartographie (1794-1814)’. Belgisch Tijdschrift voor Militaire Geschiedenis, XIX, juni 1972, pp. 495-515.

1819 LOMBAERDE, Piet. ‘Het “Fort Napoleon” te Oostende: uniek relict van een Napoleontische “kringstelling” in Europa’. In de steigers: monumentennieuws uit West-Vlaanderen, III, 1996, 1, pp. 9-15.

1820 MAROTE, Henri-Ferdinand. Souvenirs d'un corsaire ostendais 1811-1814. (texte présenté et adapté par A. de Burbure de Wesembeek). Bruxelles, Charles Dessart, 1943, 235 p.

1821 MERTENS-DE LANGHE, Y. ‘De eerste reactie van Burgemeester Van Iseghem op de overdracht van de kazernes aan de stad ten tijde van Napoleon (1810)’. Ostendiana, II, 1975, pp. 93-96.

1822 Napoléon Ier sur le littoral belge. Ostende, Daveluy, 1895, 16 p.

1823 NEYLANTS, E. ‘De verkiezingen van “het vrij volk” van Oostende. 1792’. Biekorf, LXXII, 1971, pp. 55-56.

1824 Oostende - Dagboek van de Franse tijd. 25.03.1793 - 28.09.1802. Oostende, 1998. (Handschrift (1817) bewerkt door A.G. Driessen).

1825 PARLANGE, M. Les signaux de la défense des côtes en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne sous l'occupation française (1794-1814). 's Gravenhage-Brussel, 1968.

1826 RYON, Frank. ‘De “affaire van Bulow” in het “Camp de Bruges” (19 nov.-6 dec. 1803). De Plate, XXIV, 1995, pp. 297-301.

1827 SMISSAERT, Emile. ‘Begin Belgisch verzet tegen de Franse Revolutie, ook te Oostende’. De Plate, VIII, 1979, p. 22.

1828 SMISSAERT, Emile. ‘Het onderwijs in het Frans aan de lagere school te Oostende tijdens het Franse en het Nederlands tijdvak’. De Plate, VIII, 1979, 9, p. 2.

1829 SMISSAERT, Emile. ‘Wie was Judocus Ignatius Balbaert’. De Plate, XXVI, 1997, 12, p. 265.

1830 SOYER, Georges. Le drame révolutionaire et napoléonien à Ostende. Ostende, Impr. Centrale, 1928, 365 p.

1831 UZEREAU, F. ‘Ostende et Bruges en 1793’. Revue belge de philosophie et d’ histoire, 1924, pp. 124-125.

1832 VAN ACKER, L. ‘De Vlaamse vissers-en handelsvloot in het begin van de Franse tijd’. Biekorf, XCI, 1991, 3, pp. 225-235.

1833 VAN ACKER, L. ‘De vloot van Oostende in 1803’. Biekorf, XCV, 1995, 2, p. 154.

1834 VAN ACKER, L. ‘De Westvlaamse zeeverzekeringsmaatschappijen. Laatste jaren en likwidatie 1807-1812’. Biekorf, LXVII, 1966, 9-10, pp. 257-265.

1835 VAN ACKER, L. ‘Paspoorten uit de Franse tijd voor inwoners van Oostende’. Biekorf, LXXXVIII, 1988, 3, pp. 310-313.

1836 VANALDERWEIRELDT, Eduoard. ‘De zeeslag van de “Ville d’Anvers” in 1805’. Ostend Flash, I, 1958, 3, s.p.

1837 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Oostende en omgeving op het einde van het Frans bewind’. De Plate, XXVI, 1997, 12, pp. 257-259.

1838 VAN ERDWEGHE, A. ‘De vreselijke ramp van het Sas van Slijkens op Kermisdag van ‘t jaar 1800’. ‘t Beertje, X, 1951, pp. 46-50.

1839 VAN HYFTE, Ivan. ‘10 juli 1794: leve de vrijheid!’. De Plate, XXIII, 1994, pp. 220-221.

1840 VAN HYFTE, Ivan. ‘Franse verorderingen in niet mis te verstane bewoordingen (1794)’. De Plate, XXIV, 1995, pp. 85-86.

1841 VAN ISEGHEM, B. ‘Brief uit het jaar 1798 over de raid van admiraal Popham’. Ter Cuere Jaarboek, 1971, 3 p.

1842 VANROOSE, M. Slachtoffers van het vergaan van de platboot Ponton te Oostende op 14 september 1800. Gent, 1988, 8 p.

1843 VAN UDEN. ‘Een wonderdier te Oostende 1801’. De Biekorf, 1938, pp. 198-199.

1844 VERBANCK, Richard ‘Een tijdgenoot over het kamp van Napoleon te Oostende en Bredene’. Roepsteen, 1984, 87, pp. 4-7.

1845 VERBANCK, Richard. ‘Brief uit het jaar 1798 over de raid van Admiraal Popham’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1974, pp. 53-55.

1846 VERBANCK, Richard. ‘Het kamp van Napoleon te Bredene: “Campagne de 1803 et 1804”’. Roepsteen, 1983, 86, pp. 2-5.

1847 VERBANCK, Richard. ‘Hoog bezoek aan de sluizen en zaagmolens van Slykens’. Zanten uit ‘t Vynckx- en Woutermansambacht 1992, Bredene, Confr. V.W.A., 1992, pp. 2-3.

1848 VERBANCK, Richard. ‘Ongeval aan de “Capellebrug” te Molendorp en aan de sluizen van Slijkens’. Roepsteen, 1986, 102, pp. 8-9.

1849 VERBANCK, Richard. ‘Popham’. Roepsteen, 1982, 76, p.12.

1850 VERBANCK, Richard. ‘Sir Home Riggs Popham’. Neptunus, XXXV, 1992, 3, pp. 13-26.

1851 VERBANCK, Richard. ‘Sir Home Riggs Popham te Oostende’. De Plate, XX, 1991, p. 63.

1852 VERHAEGHE, J. ‘Oostendenaars omgekomen in Franse militaire dienst (1801-1813)’. Ostendiana, V, 1986, pp. 5-26.

1853 VILAIN, Omer. ‘De verkiezingen van 1792 te Oostende’. De Plate, XVI, 1987, p. 129.

1854 VINCKE, Stefaan. Notabelen in het Leiedepartement tijdens het Franse Keizerrijk. Gent, RUG (OLV - geschiedenis), 1990.

1855 WILLEMS, R. ‘Le citoyen Muscar, chef de brigade, commandant d'armes à Ostende (1796-1811) et son fils officier belge en 1830’. ORet, CI, 1957, 1, pp. 19-30.

1856 WOCQUIER, Léon. Souvenirs de H.F. Marote 1811-1814. Liége, Félix Oudart, V, 1968-1969, pp. 25-86.

1857 YERNAUX, J. ‘Le premier consul en West-Flandre’. Handelingen van het genootschap voor geschiedenis: Société d’Emulation de Bruges, LXI, 1911, pp. 185-223.

6024 BEKAERT, Jean Marie. 'Napoleon en Marie-Louise op bezoek te Oostende 20 en 21 mei 1810'. De Plate, XXVIII, 1999, pp. 74-76.

6025 BEKAERT, Jean-Marie. ‘Napoleons eerste bezoek als keizer aan Oostende 11-12-13-14-15 augustus 1804’. De Plate, XXIX, 2000, pp. 140-142.

6026 BOTERBERGE, Robert. ‘Pleidooi in 1796 door de Oostendse kunstenaar Pierre Henri Pieters tot vrijwaring van het cultureel erfgoed’. De Plate, XXIX, 2000, pp. 75-76.

6027 RYON, Frank en HUBRECHTSEN, Freddy. Fort Napoleon. Erpe, De Krijger, 2000, 199 p.

6028 SIMONART, Hugo. ‘Een gekapseisde veerboot in Oostende op 27 Fructidor VIII’. Vlaamse Stam, XXXV, 1999, 7-8, pp. 360-366.

6539 BOYS, Edward. Mijn lotgevallen in Frankrijk en Vlaanderen (1803-1809). Brugge, Vanhaecke, 2005, 184 p.

6540 DE BAETS, P. ‘Oostende en enkele Britse ontdekkingsreizigers’. Biekorf, CIII, 2003, 4, pp. 324-330.

6541 DENYS, F. ‘Oostendenaars voor Keizer en Vaderland’. Biekorf, CV, 2005, 1, pp. 24-30.

6542 PHILLIPSON, Andy. ‘The raid on Ostend 1798: combined operations against revolutionary France’. Journal of the Society for Army Historical Research, LXXXI, 2003, 325, pp. 31-46.

6543 RYON, Frank. ‘De openbare aanbesteding van het Fort Imperial te Oostende’. Vesting, 1994, 2, pp. 4–10.

6544 RYON, Frank. ‘Het Fort Napoleon te Oostende. Actuele situatie betreffende de klassering en eigendom. Mogelijke architecturale ingrepen en bestemmingen’. Vesting, 1994, 3-4, pp. 44–48; 1996, 2, pp. 19-23.

6545 SWIECIOCHOWSKI, Slawomir. ‘Fortifications napoléoniennes des villes portuaires: stratégie, trace, architecture et conséquences urbaines a Gdansk et en Europe’. Etudes Napoléoniennes, IV, 2000, 39, pp. 761-780.

6546 VAN HUELE, Margaretha. Fort Napoleon. Antwerpen, Stichting Vlaams Erfgoed, 2002, 62 p.

6546b VILAIN, Omer. ‘Verbleef Bonaparte eens in het huis Louise Marie’. De Plate, XXXIII, 2004, pp. 143-144.

6547 WHITEHEAD, J. G. O. ‘Wellington at Waterloo’. Army Quarterly and Defence Journal, XCI, 1965, 1, pp. 42-46.

7233 CAMERLINCK, Ignace Gustave. ‘De schipbreuk van het kaperschip ‘Anacréon’ 1807’. De Plate, XXXIX, 2010, pp. 117-120 (errata De Plate, XXXIX, 2010, p. 160; bijhorende plattegrond Fort Risban’. De Plate, XXXIX, 2010, p. 160).

7234 DINGENS, Yves. ‘Oostendse vrijheidsbomen’. De Plate, XXXIX, 2010, pp. 260-262.

7235 ‘Expedition to Ostend, 1798’. In: British minor expeditions 1746 to 1814. London, Intelligence Division War Office, 1884.

7236 MAHIEU, Erwin. ‘Aanval op Oostende 1798’. Ter Cuere Jaarboek 2009, 2010, pp. 158-169.

8222 BEEL, Chris. ‘Napoleon volgens Bart Gevaert’. Iepers Kwartier, 2016, 1, p. 17.

8223 CALLAND-JACKSON, Paul-Napoléon. La politique sociale napoléonienne. De la charité chrétienne à une politique sociale d’état. L’organisation du salut public sous le Consulat et l’Empire: 1785 – 1815. Versailles, Ecole doctorale cultures, régulations, institutions et territoires, 2015.

8224 ‘Den Grooten Comptoir – Almanach of Gentsche Wegwijzer 1796-1828’. Roepsteen, 2001, p. 178.

8225 D’ORGEIX, Emilie. ‘Ostende, Fort Napoléon’. In: VIROL, Michèle et BRAGARD, Philippe, Vauban et ses successeurs en Artois, Flandres et Picardie, Paris, Association Vauban, 2012, pp. 241-244.

8226 E.N. ‘De verkiezingen van het Vrije Volk van Oostende van 1792’. Biekorf, 1971, 1-2, pp. 55-56.

8227 E.N. ‘De weekmarkten van West-Vlaanderen in de Republikeinse Almanak 1797’. Biekorf, 1969, 3-4, pp. 116-117.

8228 GESELLE, Camille. ‘Uit Den grooten comtoir-almanach of Gendsche wegwijzer 1796-1828’. Roepsteen, 1979, 51, p. 7.

8229 GEVAERT, Ferdinand. ‘Verkoop gronden Oostende 1812’. Roepsteen, 1988, 113, p. 3.

8230 HUYGHEBAERT, J. ‘Het kunstverdrag van de rederijkers uit Brugge, Ieper, Kortrijk, Oostende. 1810-1820’. Biekorf, 1977, 3-4, pp. 65-76.

8231 LEEUWERCK, Marcel. ‘Napoleon in Oostende: details en anekdotes inzake zijn bezoeken: afl. 1 en 2’. Lange Nelle, XXVII, 2015, 2, pp. 62-67 ; 3, pp. 98-101.[afl. 2 i.s.m. met DAMAN Piet en GOEMINNE Frank].

8232 MASSCHALCK, Eddy. ‘Oostende 16 mei 1804’. De Plate, XLIV, 2015, 12, pp. 247-248.

8233 ‘Monstre marin’. In: Almanac National pour l’an Dixième de la République Française. Basle, Libraires associés, [1802], s.p. [Oostende: 3 p.].

8234 Omstandig Verhael van alle het voorgevallene binnen de Stede ende Port van Oostende, ’t zedert 4 April tot 14 dito van den jaere 1793, lest en slechtste jaer der Fransche Republieke, met Eenen Brief uyt Ryssel, geschreven door eenen bekeerden Club. Enkhuysen, Leopold Joseph Franciscus Fyge (in den gekroonden Arend, recht over het Capucine gotgat), 1793, 24 p.

8235 PARMENTIER Jan. Bonaparte aan de Schelde. Antwerpen in een Franse stroomversnelling. Kontich, BAI, 2013, 256 p. (Ook in Franse vertaling: Bonaparte et l'Escaut. Le spectaculaire développement d'Anvers à l'époque française. Kontich,  BAI, 2013).

8236 SMISSAERT, Emile. ‘"Op naar Waterloo" (1815)!: Britse ontscheping te Oostende: een weergave van hun, bij ons doorstane emoties en miseries’. De Plate, XLIV, 2015, 6, pp. 129-139.

8237 V.U. ‘Een wonderdier te Oostende, 1801’. Biekorf, 1938, 7-8, pp. 198-199.

8238 VAN ACKER, Jan. ‘Vlaamse kerkgoederen en geestelijken in Hamburg’. Biekorf, 2015, 2, p. 255.

8239 VAN ACKER, Lucien. ‘Gelicencieerde drukkers van het Leiedepartement in 1811’. Biekorf, 1994, 1, p. 106.

8240 VAN ACKER, Lucien. ‘Havenbeweging uit Oostende in 1810’. Biekorf, 1995, 2, p. 186.

8241 VAN ACKER, Lucien. ‘Het ontstaan van de handelskamer te Oostende, 1803’. Biekorf, 1987, 4, pp. 375-378.

8242 VAN ACKER, Lucien. ‘Nieuwe tabaksoort – Oostende 1811’. Biekorf, 1983, 3, p. 220.

8243 VAN ACKER, Lucien. ‘Oostendse loodsen in de Franse tijd’. Biekorf, 1989, 2, p. 178.

8244 VAN ACKER, Lucien. ‘Uitvoer van vodden 1799’. Biekorf, 1983, 3, p. 321.

8245 VANHAECKE, Luc. Die mensen daar verscheuren elkaar. Aspecten van de geschiedenis van Oostende (1803-1814). Brugge, Luc Vanhaecke, 2012, 176 p.

8246 VANHAECKE, Luc. Kaperschepen tussen Boulogne en Harlingen en hun passage in Oostende. Aspecten van de geschiedenis van Oostende (1803-1814). Brugge, Luc Vanhaecke, 2015, 317 p.

8247 VANHAECKE, Luc. Het kerende tij. Oostende en het Leiedepartement tijdens de laatste maanden van het bewind van Napoleon (25 november 1812 – 3 mei 1814). Brugge, Luc Vanhaecke, 2016, 280 p.