6. Het interbellum: 1918-1940

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

2019 BLOND, Georges. L'épopée silencieuse, service à la mer 1939-1940. Paris, Fayard, 1963, 191 p. (Oostende: pp. 88-94). 

2020 DESCAMPS, Guy. ‘Les Amitiés Françaises d’Ostende 1919-1939 fêtent leur 40e anniversaire le 6 juin ‘59’. Ostend Flash, II, 1959, 2. 

2021 LICHTER, E. ‘Oostende 40 jaar geleden’. Ostend Flash, III, 1961, 9, pp. 13, 46.

2022 VAN HYFTE, Ivan. ‘Na een wapenstilstand’. De Plate, XIV, 1985, p. 265.

2023 VAN VYVE, Henry. Images d’Ostende dans l’entre-deux-guerres. Oostende, Erel, 1972, 23 p.

2024 VERBANCK, Richard. ‘Enkele jeugdherinneringen’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1981, pp. 1-27.

2025 VERBANCK, Richard. ‘Mobilisatie 1939. Oostende en de Oostkantons’. De Plate, XV, 1986, p. 16.

6039 HOSTYN, Norbert. ’Oostendse geschiedenis 1918-1940’. De Plate, XXVIII, 1999, pp. 137-140.

6040 SCHAEVERS, Mark. Oostende, de zomer van 1936. Amsterdam, Atlas, 2001, 142 p.

6581 MAHER, Nahiza. ‘Zonder papieren in Oostende’. Wereldwijd, 1997, 271, pp. 4-11.

6582 ROMANO, Silvio. ‘Oostende in de jaren dertig: de achterhuizen’. Lange Nelle, XVI, 2004, 2, p. 38.

6583 ROMANO, Silvio. ‘Oostende in de jaren dertig: de Leffingestraat’. Lange Nelle, XVI, 2004, 3, p. 62.

6584 ROMANO, Silvio. ‘Oostende in de jaren dertig: van ’t Keuneplein en de Soldatenberg’. Lange Nelle, XVII, 2005, 1, pp. 10-11.

6585 SCHAEVERS, Mark. Oostende, de zomer van 1936. Antwerpen, Atlas, 2001, 142 p.

6586 VAN RAEMDONCK, Jasper. Het Belgisch Marinekorps 1939-1940. Erpe, De Krijger, 2000, 72 p.

7265 GEUSKENS, Xavier. ‘Herinneringen aan de twintiger en dertiger jaren ZONDAG van de vorige eeuw’. De Plate, XXXVII, 2008 pp. 71-74.

7266 VYNCK, Basiel. De ontwikkeling van Oostende als badstad tijdens het interbellum. Brussel, VUB, 2009.

8339 DESEYNE, Aleks. ‘Fronttoerisme aan de kust na WO I’. De Grote Rede, 2013, 36, pp. 82-89.

8340 ‘Uit een oud tijdschrift van 1932’. Roepsteen, 2009, 210, p. 8.

8341 WARNIER, B., LOUAGIE, J., DECUYPERE, D. en CLARYSSE. ‘West-Vlaanderen na den Grooten Oorlog’. De Gidsenkring, Jaarboek 2008, pp. 127-128.