2006

23 oktober 2006

De zolderverdieping van het oude gemeentehuis van Stene wordt volledig in de as gelegd door brand.  Het gemeentearchief van Stene dat er, in afwachting van een betere huisvesting in een nieuw en veilig archiefdepot, bewaard werd, wordt volledig vernield.  Het betreft zo'n 150 strekkende meter archief met unieke documenten van de 19de en 20ste eeuw, waaronder de notulen van de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen van Stene, personeelsdossiers, financiĆ«le stukken, documenten i.v.m. belastingen, vergunningen, landbouw, ruimtelijke ordening, wegen, riolen, enz.  De bevolkingsregisters, de akten van de burgerlijke stand en de bouwdossiers waren na de fusie naar het Stadhuis van Oostende overgebracht en vormen nu de enige restanten van het gemeentearchief van Stene.