Garella F. - Bard H. - Flegenheimer J.

beroep

architecten

plannen en realisaties (oeuvre)

- Drie Parijse architecten die samen met de Oostendenaar André Daniels de plannen voor de Thermae tekenden (1928-1933). Aan de bouw van dit reusachtig complex met thermaalinstituut/zwembad/luxe-hotel gingen decennia van discussies over de opportuniteit van een Thermaal Instituut en over de plaats van inplanting ervan vooraf. Tenslotte opteerden de betrokken partijen voor een inplanting deels op, deels achter de Koninklijke Galerijen van Girault. Het exterieur was eerder neoklassiek georiënteerd, dit om niet al te veel te contrasteren met de stijl van de Galerijen. In het interieur werd resoluut voor art-déco gekozen. Zonder twijfel werd dit een der rijkste en gaafste art-déco-realisaties in ons land. Het Thermae-complex kende in die zin een ongelukkig bestaan en bovendien maar al te lang kunstmatig gerekt -–daar juist in de periode van het concept en de bouw ervan de evolutie van het profiel van het Oostendse kusttoerisme dusdanig veranderde: het luxetoerisme ruimde plaats voor een meer volks, sociaal toerisme. Deze ontwikkeling was al onmiddellijk na W.O.I ingezet, maar werd in de dertiger jaren duidelijk. De Thermae zijn in feite dus nooit een écht renderende zaak geweest. Ca. 1986 jaar werden de medische functies afgestoten nadat eerder het zwembad sloot (toen het nieuwe zwembad in de jaren ’70 geopend werd). Het Thermaecomplex werd in de jaren ’80 stap na stap – mede door de dynamische inbreng van de concessiehouders – verbouwd, gemoderniseerd en de gevels voorbeeldig opgeknapt.

bibliografie

- Norbert HOSTYN. Architectuur en urbanisatie in Oostende tijdens het interbellum. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2006.