Vandewalle P.A.

beroep

architect

plannen en realisaties (oeuvre)

- Oostende, Nijverheidstraat 69

adres

Brugge

bibliografie

- Norbert HOSTYN. Architectuur en urbanisatie in Oostende tijdens het interbellum. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2006.