De Bruycker J.

beroep

modernistisch architect uit het Interbellum; woonde en werkte in Roeselare.

plannen en realisaties (oeuvre)

- Oostende, Elisabethlaan, huize “Ooievaar”. Eertijds het woonhuis van dr. Depuydt. Dit is één van de belangrijkste architectonische realisaties in Oostende tijdens het interbellum, met kubistische architectuurvormen.
plannen : 1935; bouw : 1936
Het huis is gebouwd in gele baksteen uit de steenbakkerijen Florizoone uit Nieuwpoort; rondom de deuren is terra-cotta gebruikt. Het huis was ge concipieerd als praktijk voor de dokter en als woongedeelte met een duidelijke afscheiding tussen de twee. In 1987 omgebouwd tot een tweewoonst. Aan de voordeur is een windsas; de inkom komt uit op een 6 meter hoge traphall met glasramen van Gustaaf Rigelle.

adres

Roeselare

bibliografie

- Norbert HOSTYN. Architectuur en urbanisatie in Oostende tijdens het interbellum. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2006.