Demulder A.

beroep

architect

plannen en realisaties (oeuvre)

- Oostende, Londenstraat 10
- Oostende, Edouard Moreauxlaan 11

bibliografie

- Norbert HOSTYN. Architectuur en urbanisatie in Oostende tijdens het interbellum. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2006.