Van Coillie Marcel

beroep

ingenieur-architect

plannen en realisaties (oeuvre)

- Oostende, Heilig-Hartplein11
- Oostende, Heilig-Hartplein 25
- Oostende, Sint-Paulusstraat 39
- Oostende, Plantenstraat 78
- samen met Smis werkte hij aan de plannen voor het Gerechtshof (Canadaplein)
 

adres

- Oostende, Koninginnelaan 59

bibliografie

- Norbert HOSTYN. Architectuur en urbanisatie in Oostende tijdens het interbellum. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2006.