Peene L.

beroep

architect in de trant der nieuwe zakelijkheid

plannen en realisaties (oeuvre)

- Oostende, Nijverheidstraat 75

bibliografie

- Norbert HOSTYN. Architectuur en urbanisatie in Oostende tijdens het interbellum. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2006.