D’helft Laurent

beroep

architect

plannen en realisaties (oeuvre)

- Oostende, Gerstraat 6
- Oostende, Gelijkheidstraat 2 (café Barrière)
- Oostende, Groentenmarkt (Valentino) (volgens zegsman SMIS: een werk van D’Helft)
- Oostende, Plantenstraat 6 (Villa Thérèse, 1931)
- Oostende, Plantenstraat 88 (Villa Yvonne)
- Oostende, Plantenstraat 90 (Villa Yolande)
- Oostende, Torhoutsesteenweg 77
- Oostende, Torhoutsesteenweg 198 (gesloopt november 1978)
- Oostende, Zwaluwenstraat

bibliografie

- Norbert HOSTYN. Architectuur en urbanisatie in Oostende tijdens het interbellum. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2006.