De Lee Théo (1910-1967)

° Doel, 1910 - † Oostende, 1967

persoonlijke gegevens

vader van Jan De Lee 

beroep

architect

plannen en realisaties (oeuvre)

- Oostende, Cirkelstraat: meisjesschool Sint-Vincentius
- Oostende, Ooststraat: Sint-Pietersschool, met een opvallende gevel in de geest van de Nieuwe Zakelijkheid, versierd met een sober beeld van de H. Petrus (beeldhouwer wellicht Jan Maes of Daniël Devriendt).
- Oostende, Langestraat 83: vernieuwing van de gevel Klooster Zusters van Liefde (origineel een 18-eeuwse façade).
- Oostende, Langestraat 87: tehuis Marie d’Hemptinne
- Oostende, Sint-Petrus- en –Paulusplein: “El Mar”, voorheen Paster Pypeschool (samen met Viérin)
- Oostende, Louisastraat 4
- Oostende, Kapucijnenstraat 5: rustoord Emile Jean (gevel en veranderingen
- Oostende, Romestraat 55
- Oostende, Prins Boudewijnstraat 12
- Oostende, Jules Peurquaetstraat 50

loopbaan - oeuvre

verdienstelijk dilettant kunstschilder; o.a. gezichten uit Doel en omgeving

adres

afkomstig uit Doel

links

- Inventaris van het bouwkundig erfgoed (Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed)

bibliografie

- Norbert HOSTYN. Architectuur en urbanisatie in Oostende tijdens het interbellum. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2006.
- Lexicon van West-Vlaamse beeldende kunstenaars, 1