Corneau Leopold (1906-1982)

° Oostende, 27 juni 1906 - † juli 1982

persoonlijke gegevens

gehuwd met Yvonne Schotte

beroep

architect

plannen en realisaties (oeuvre)

- Oostende, Aartshertoginnestraat 37 (had oorspronkelijk een ongewoon grondplan; voor enkele jaren compleet omgebouwd);
- Oostende, Heilig Hartlaan 7;
- Oostende, Van Iseghemlaan 24-26 (Friture);
- Oostende, Stuiverstraat, VTI 
- Oostende, Duivenhokstraat, sportcomplex 
- Oostende, Zeedijk, HTI

adres

Het architectenbureau Corneau-Devisscher (Emiel)-Verkempinck (Roger) was gelegen Sint-Catharinapolderstraat 4, Oostende

bibliografie

- Norbert HOSTYN. Architectuur en urbanisatie in Oostende tijdens het interbellum. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2006.

laatst gewijzigd: 5 mei 2010