Danneel Antoine

beroep

architect

adres

ca. 1927: Oostende, Van Iseghemlaan 141

bibliografie

- Norbert HOSTYN. Architectuur en urbanisatie in Oostende tijdens het interbellum. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2006.