Chevalier Jules

beroep

architect

adres

- ca. 1937 : Oostende, Rogierlaan 6.

bibliografie

- Norbert HOSTYN. Architectuur en urbanisatie in Oostende tijdens het interbellum. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2006.