Depauw Adolphe

° ? - † ?

beroep

architect

plannen en realisaties (oeuvre)

Concrete plannen en realisaties (oeuvre) niet aan te wijzen; op dinsdag 17 juli 1894 onderhield hij zich met Leopold II over zijn aan de gang zijnde werken tijdens ’s konings bezoek aan het Salon van de “Cercle des Beaux-Arts d’Ostende”.

bibliografie

- Norbert HOSTYN. Architectuur en urbanisatie in Oostende tijdens belle époque. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2006. 
- Echo d’Ostende, 22 juli 1894