Van Rysselberghe Octave (1855-1927)

° Minderhout, 1855 - † Nice, 1927

persoonlijke gegevens

- broer van Van Rysselberghe Charles
- broer van Van Rysselberghe Théo, kunstschilder.

beroep

architect

plannen en realisaties (oeuvre)

Aan de kust vooral gekend voor het urbanisatieplan van Westende en nog bestaande “Hotel Belle vue” in Westende, de zgn. Rotonde (1911) (dat wel ver af staat van het oorspronkelijk concept)
- Westende: Villa “Les Terrasses” (1902-1903)
- Westende: Villa “Primerose” (1902-1903)
- Westende: Villa “Trèfle” (1902-1903)
- Oostende: Royal Palace hotel (1898-1899), in samenwerking met de architect Chedame. Ingehuldigd op 12 augustus 1899 en nadien nog verder afgewerkt. Hotel vernield door de Duitse bezetter in 1944 en naderhand gesloopt.
- Oostende: appartementsgebouw nabij het Koninklijk Chalet: 12 verdiepingen gepland; het reeds opgebouwde deel werd gesloopt op last van Leopold II (die het zou hebben aangekocht daartoe, na een rechtszaak)
- Oostende-Mariakerke, Zeedijk: "Le Ponant”, appartementsgebouw van 5 verdiepingen; L vormig gebouw met grote symmetrie inhet grondplan en in de gevels. De vormentaal van Van Rysselberghe verzakelijkte in dit gebouw dat origineel wel werd verlevendig door speelse ballustrades inhout. 

bibliografie

- Norbert HOSTYN. Architectuur en urbanisatie in Oostende tijdens belle époque. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2006. 
- F. BORSI, Bruxelles 1900, Brussel, 1974, p. 257.
- A. VAN LOO c.s., Repertorium van de architecten in België van 1830 tot heden, p. 585.