Van Hille Theobald

° ? - † ?

beroep

architect
tekenaar bij “Openbare Werken” van de Stad Oostende, van 1886 tot 1889 onder stadsingenieur E. De Cuyper, nadien onder A. Verraert.

plannen en realisaties (oeuvre)

- Oostende, Vlaanderenstraat 17: huis: na een functie als cafe en leegstand , opgeknapt en nu een galerie “Theobalds Boothuisje”
- Aan Van Hille danken we de plannen voor de kiosk op het Wapenplein. Tot in 1895 kende de markt geen vaste kiosk. In de Gemeenteraad van 19 juni 1894 werd beslist voor het seizoen 1895 de orkestkiosk uit het Kursaal om te bouwen en op het Wapenplein te plaatsen. De kiosk werd op zondag 2 juni 1895 ingespeeld. De Commissie van Openbare Werken stelde in een rapport (opgesteld door R. Van Loo) dat het beter ware een volledig nieuwe kiosk te bouwen op het Wapenplein (rapport voorgelegd in de Gemeenteraad van 11 december 1895). Daarop werkte de dienst Openbare Werken (Th. Van Hille) nieuwe plannen uit. Op de buitengewone begroting van 1895 trok de stad 12.993 fr. uit voor de constructie. Voor de aanbesteding van de kiosk dienden 6 aannemers een offerte in: L. Pannier, H. De Gryse, A. Debever, Cornelis & Sanders, Ed. Brys & J. Ocket. De werken werden toegewezen aan aannemer Pannier.

bibliografie

- Norbert HOSTYN. Architectuur en urbanisatie in Oostende tijdens belle époque. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2006.
- W. VAN HILLE, Genealogie van vier families VAN HILLE, Handzame (Familia et Patria), 1966.