Van Hercke Pierre Franciscus Primus jr. (1819-1885)

° Oostende, 18 juli 1819 - † Oostende, 20 juni 1885

persoonlijke gegevens

- vader: Pierre Jacobus Van Hercke Sr, stadsarchitect Oostende
- moeder: Ballion Primitiva Prudentia
- gehuwd met Carolina Joanna De Keyser († Oostende, 17 april 1885) Oostende, 22 juni 1847 
- kinderen:
- Van Hercke Marie (° 8 maart 1853). Ze huwde Jules Daveluy (Brugge 12 juni 1848 – Oostende 6 januari 1894), “Imprimeur Litographe de la Cour” en uitgever van het dagblad “L’Echo d’Ostende”. Marie stierf te Gent op 3 mei 1905.

studies

Na lagere studies kwam de jonge Pierre voor zijn bouwkundige opleiding in de Diensten van zijn vader terecht.

beroep

architect

Na de dood van de oude Van Hercke was de zoon dan ook de aangewezen persoon om het ambt over te nemen. Als stadsarchitect had Van Hercke jr. zo een groot aandeel bij de boringen van de artesische put, anno 1859. Hij stelde in dat verband een rapport op, dat we om. In Bochart’s: “Ostende ancien et nouveau” terugvinden.
Na 1875 ging het blijkbaar minder goed met Pierre Van Hercke: de vele werken in verband met de uitbreiding van de stad eisten het maximum van de Dienst Openbare Werken. Van Herckes projecten in verband met de urbanisatie van de stad werden nimmer uitgevoerd. In feit was het Louis Delbouille die de teugels in handen had en we vermoeden dat Van Hercke, eigenlijk nog iemand uit een ànder tijdvak, opzettelijk wat terzijde werd gelaten door die actieve, vooruitziende en keiharde zakenlui.
In 1877 zou hij al twee jaar rust nemen, om in mei 1880 als 61-jarige zijn opruststelling aan te vragen. De gemeenteraad keurde zijn pensionering goed in hun decemberzitting van 1880.
Van Hercke was meteen de laatste architect geweest die de Dienst Openbare Werken leidde: de Gemeenteraad achtte het opportuun in ’t vervolg een ingenieur als diensthoofd te benoemen. Ze gingen van de idee uit dat ingenieurs beter opgewassen waren tegen het vele, niet van technische problemen gespeende werk en dat in die drukke, snel evoluerende jaren 1880-1900.
Ed. De Cuyper werd Van Herckes eerste opvolger en hij zou tot 1889 aanblijven

plannen en realisaties (oeuvre)

- Oostende, Koolmarkt : nieuwe gevang (1840-41): Van Hercke sr. en jr. werkten samen aan de plannen. Hun beide namen komen dan ook voor op de plaat die de eerste steenlegging van het gebouw op 7 december 1840 commemoreert (verz. Oostends Historisch Museum).
- Oostende: planning van de eerste rioolsysteem. Het net kwam er pas na jarenlange klachten van de mensen die hinder hadden van het vieze afvalwater dat in beekjes over de straat stroomde.
- Nog van Van Hercke waren het entrepot (1862), de plannen voor schoolgebouwen hier tussen 1840 en 1885 gebouwd, en verder natuurlijk van zowat alles dat in dezelfde periode voor rekening van de Stad Oostende werd opgetrokken zoals de Gebouwen voor de Badendiensten (1883).

overige mandaten, functies en activiteiten

- brandweercommandant, 1845-1880
- publiceerde ca. 1865 een "Traité de phonéographie, ou l’art d’écrire au moyen de signes le son des mots aussi vite que la parole". Een steno-handleiding dus

adres

- Oostende: Wapenplein 12

iconografie

- Oostende: gebouw Badendiensten: L’Echo d’Ostende, 5 augustus 1883
- Oostende: stedelijk entrepôt: La Feuille d’Ostende, 13 februari – 23 maart & 24 juli 1862
- stadplan door Van Hercke opgesteld: “Plan du Port, de la Ville et des Environs d’Ostende avec le Nouveau Projet d’agrandissement et le grand Bassin de Chasse ….Revu et corrigé par Mr. P. Van Hercke, architecte de la Ville, 1856”.

bronnen

- huwelijksakte Oostende, 1847/52

bibliografie

- Norbert HOSTYN. Architectuur en urbanisatie in Oostende tijdens belle époque. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2006.