Delasencerie Louis Joseph Jean Baptiste (1838-1909)

° Brugge, 27 september 1838 - † Brugge, 2 september 1909

persoonlijke gegevens

- vader: Delasencerie Louis (° Doornik, ca. 1793)
- moeder: Descamps Marie Anne Thérèse

beroep

architect

plannen en realisaties (oeuvre)

- Antwerpen: Centraal Station
- Oostende, Graaf de Smet de Naeyerlaan: Kazernegebouw
- Oostende, Sint-Petrus en –Pauluskerk (1901-1907)

bronnen

- geboorteakte Louis Delasencerie, 1838

noot

De naam wordt op verschillende manieren vermeld; in de officiële geboorteakte staat evenwel Louis "Delasencerie".  Ook zijn vader tekent op die manier.
Gemeld door dr. André Vandewalle, stadsarchivaris van Brugge: "L.D. schreef zijn naam steeds anders dan op de geboorteakte. Waarom weten we niet, maar misschien was hij ervan overtuigd dat de ambtenaar van de burgerlijke stand een fout had geschreven. De historische kritiek heeft het raadsel niet opgelost ..."

bibliografie

- Norbert HOSTYN. Architectuur en urbanisatie in Oostende tijdens belle époque. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2006.
- Louis De la Censerie, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, deel 1, Brussel, 196., kol. 308.
- A. VAN LOO c.s., Repertorium van de architecten in België van 1830 tot heden, p. 244.