Knudsen Ivar

° ? - † ?

beroep

architect

plannen en realisaties (oeuvre)

- Oostende, Koninginnelaan: Noorse Stallingen (1904). In vervanging van de stallingen langs de Van Iseghemlaan op de grond waar de schouwburg gebouwd werd in 1903-1905.
- Oostende: plannen voor de aanleg van het domein met de Noorse villa te Raversyde (1906).

iconografie

E. RANIERI, Leopold II Urbaniste, 1973, blz. 269.

bibliografie

- Norbert HOSTYN. Architectuur en urbanisatie in Oostende tijdens belle époque. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2006.