Maquet Henri (1839-1909)

° Avennes, 1839 - † Brussel, 1909

beroep

architect

plannen en realisaties (oeuvre)

- Oostende: plannen voor het project North, de urbanisatie van de wijk ten zuidwesten van de renbaan (o.a. met aanleg van een park; nu Mediacentrum en voetbalveld)
- Oostende: plannen voor een gaanderij met winkels tussen Renbaan en Chalet (ca. 1898; niet uitgevoerd)
- Oostende, Parijsstraat/Zeedijk: Venetiaanse Gaanderijen (1900-1901) Deze galerijen werden gebouwd op de terreinen van de oesterput Royon-Hertoghe en van het restaurant Pavillon du Rhin, die door Leopold II waren aangekocht. Op zaterdag 7 april 1900 kwam Leopold II, vergezeld van Graaf de Smet de Naeyer en Baron Goffinet.  De Eerste Steen van deze galerijen leggen. De vorst werd ter plaatse opgewacht door de architect Maquet, de aannemers Ficheffet, de conducteur der werken Marchand en Burgemeester Alphonse Pieters. Eug. Ficheffet overhandigde de vorst de klassieke zilveren truweel waarmee hij met vaardige hand de Eerste Steen metste. In het midden van deze steen was een uitholling waarin een ijzeren koffertje paste dat speciale commemoratieve penningen en muntstukjes bevatte. Het geheel bleef een kleine ceremonie, door de pers nauwelijks opgemerkt. Het gebouw zelf is hoofdzakelijk een grote L met aan de zijde van de bocht der Koningstraat een mooi trappenhuis en aan het uiteinde op de Zeedijk een ronde torenconstructie waarop een met een kroon bekroond koepeltje. Tussenin een opeenvolging van traveeën, van elkaar gescheiden door zuilen, en een rondbogige vensters bevattend. Het geheel doet enigszins denken aan de laat- renaissance uit Venezia in de trant van Sansovino. Ingeplant in een hoek van 45° tussen de twee “benen” van “L” is een grote ruimte die oorspronkelijk een glazen overkapping met metalen skelet had (tot in W.O II) en nu een gewone zoldering heeft. Oorspronkelijk hadden deze Galerijen een borstwering met ballusterzuiltjes langs de Zeedijk. Het terras voor de Galerijen werd door die reling van de dijk afgesloten. Na de oorlog werden een paar grote rondboogvensters zijde Zeedijk omgebouwd tot deuren, werd het terras van trappen voorzien, en werd een nieuwe borstwering rond dat terras geplaatst. De stijl ervan, koel en vlak, steekt schril af met de elegante architectuur van de Galerijen zelf.

iconografie

- project NORTH in E. RANIERI, Leopold II Urbaniste, 1973, p. 236-237

bibliografie

- Norbert HOSTYN. Architectuur en urbanisatie in Oostende tijdens belle époque. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2006.
- A. VAN LOO c.s., Repertorium van de architecten in België van 1830 tot heden, p. 414.