Green W.J.

° ? - † ?

beroep

architect

plannen en realisaties (oeuvre)

In 1873 beslist Leopold II de paviljoenen van Leopold I in de duinen te slopen en te vervangen door een geprefabriceerd, houten paleis. Architect was de brit W.J. Green, voor de constructie zorgden de aannemers Lucas Brothers uit Lowestoft. De prefab werd in Engeland vervaardigd en hier gemonteerd op een stenen fundering. Ingehuldigd op 22 sept. 1874.

iconografie

A. VAN CAILLIE, Oud Oostende in beeld

bibliografie

- Norbert HOSTYN. Architectuur en urbanisatie in Oostende tijdens belle époque. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2006.