Van Hove Prosper

beroep

fotograaf

werkadres

- Oostende, Karel Janssenslaan 7 te Oostende

iconografie

“Rekruten van de klas 1914 aan het Station te Oostende”, september 1914, Heemkring “De Plate”, Oostende.

bibliografie

- Norbert HOSTYN. De fotografie in Oostende van het begin tot de jaren onmiddellijk na Wereldoorlog II. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2005.