Van Landschoot Léon mevrouw

beroep

fotograaf

werkadres

- Oostende, Sint-Petersburgstraat 35 (heden Léon Spilliaertstraat).

meer informatie - specialiteit

werkzaam vóór 1914, zeker omstreeks 1908 ;
portretfotografie

bibliografie

- Norbert HOSTYN. De fotografie in Oostende van het begin tot de jaren onmiddellijk na Wereldoorlog II. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2005.