Vilain A. & J.

beroep

fotograaf

werkadres

- Oostende, Van Iseghemlaan 34a.

meer informatie - specialiteit

Fotografen tijdens het Interbellum; opvolger van LE BON. De zaak was gekend als “Ostende-Photo”

bibliografie

- Norbert HOSTYN. De fotografie in Oostende van het begin tot de jaren onmiddellijk na Wereldoorlog II. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2005.