Simon Ad.

beroep

fotograaf

werkadres

- Oostende, Kerkstraat 23. Verder ongekend (te vereenzelvigen met de Gentse fotograaf werkzaam ??? 1888 en 1906???)

iconografie

artistieke opname van de E. Beernaertstraat en de Werfstraat (ca. 1900).

bibliografie

- Norbert HOSTYN. De fotografie in Oostende van het begin tot de jaren onmiddellijk na Wereldoorlog II. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2005.