Ter Bruggen

beroep

fotograaf

werkadres

- Oostende, Veldstraat 17 (heden Jules Peurquaetstraat).

iconografie

Drie vrouwen bij een stootkar waarop een mand wasgoed staat, verz. K.O.H.G.Kring “De Plate”, Oostende.

bibliografie

- Norbert HOSTYN. De fotografie in Oostende van het begin tot de jaren onmiddellijk na Wereldoorlog II. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2005.